Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm những gì? Hạch toán ra sao?

Quản lý chi phí doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Vậy chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm những gì? Hạch toán như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để tối ưu chi phí quản lý cho doanh nghiệp mình các bạn nhé.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí doanh nghiệp phải chi trả để quản lý và vận hành hàng loạt hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong mạng lưới hệ thống chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, chủ doanh nghiệp vần quản lý tốt chi phí quản lý doanh nghiệp này .

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ gồm có những yếu tố sau đây :

 • Nhân viên quản lý

  : Chi phí này dùng để chi trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp, bao gồm các khoản như tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

 • Vật liệu quản lý: Chi phí cho những vật tư dùng cho hoạt động giải trí quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm, thiết bị máy móc, vật tư thay thế sửa chữa thông tin tài khoản cố định và thắt chặt .
 • Đồ dùng văn phòng: Chi phí cho những dụng cụ, vật dụng văn phòng như sổ, sách, bút …
 • Khấu hao tài sản cố định: Là chi phí khấu hao cho hàng loạt gia tài cố định và thắt chặt như mặt phẳng, máy móc thiết bị quản lý, vật kiến trúc …
 • Thuế và các lệ phí liên quan: Các khoản thuế mà doanh nghiệp phải chi trả như thuế thuê mặt phẳng, thuế môn bằng hoặc những loại thuế khác …
 • Dịch vụ mua ngoài: Các chi phí doanh nghiệp phải chi trả cho dịch vụ quản lý doanh nghiệp như tài liệu kỹ thuật, bằng bản quyền sáng tạo, chi phí trả cho nhà thầu phụ, tiền thuê gia tài cố định và thắt chặt .
 • Chi phí dự phòng và chi phí khác: Các khoản phí dự trữ phải trả về chi phí sản xuất kinh doanh thương mại và những chi phí khác như chi phí hội nghị, tàu xe, công tác phí …
Xem thêm  Mở ví khách hàng với công thức chốt đơn hàng trên Facebook thần thánh

cach-tinh-chi-phi-quan-ly-doanh-nghiep

Cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Kết cấu của chi phí quản lý kinh doanh bao gồm 2 phần chính là bên Nợ và bên Có. Trong đó bên nợ sẽ bao gồm các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, chi phí dự phòng (chi phí khó đòi, chi phí dự phòng phải trả). Bên có sẽ bao gồm các khoản được giảm chi phí quản lý bán hàng, kinh doanh, hoàn khoản dự phòng. 

Chi phí nhân viên quản lý

 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp ( 6421 ) .
 • Có những TK 334, 338 .

Chi phí vật liệu quản lý

Chi phí đồ dùng văn phòng

 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp ( 6423 )
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331 )
 • Có TK 153 – Công cụ. dụng cụ
 • Có những TK 111, 112, 331 ,. . .

Chi phí khấu hao tài sản cố định

 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp ( 6424 )
 • Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ .
 • Chi phí thuế và những lệ phí tương quan :
 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp ( 6425 )
 • Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước .
Xem thêm  TOP 5 Ngân hàng có Internet Banking tốt nhất | https://wikifin.net

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp ( 6428 )
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( Nếu được khấu trừ thuế )
 • Có những TK 111, 112, 331, 335 ,. .

Chi phí dự phòng và chi phí khác

Hiệu quả kinh doanh thương mại của doanh nghiệp được đo bằng doanh thu sau cuối thu về. Để hoàn toàn có thể tối ưu doanh thu tối đa, bạn cần tăng lệch giá tối đa và giảm chi phí hiệu suất cao. Một trong những chi phí doanh nghiệp cần tối ưu chính là chi phí quản lý doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn nắm được chi phí quản lý doanh nghiệp gồm có những gì và hạch toán một cách đúng mực.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *