Sự Khác Biệt Giữa Chi Phí Phải Trả Là Gì, Chi Phí Phải Trả

Chi phí phải trả là gì

Hạch toán chi phí phải trả theo TT 200. Khoản chi phí phải trả là các khoản mà DN phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo. Vậy cách hạch toán khoản chi phí phải trả như thế nào?

Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách Hạch toán chi phí phải trả theo TT 200.Bạn đang xem: Chi phí phải trả là gì

*
Hạch toán chi phí phải trả theo TT 200

Mời các bạn theo dõi bài viết.Bạn đang xem : Chi phí phải trả là gì

Table of Contents

Tài khoản sử dụng.

Theo thông tư 200, để Hạch toán chi phí phải trả tất cả chúng ta sử dụng Tài khoản 335 .

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả: Là TK dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Hạch toán chi phí phải trả theo TT 200.

Kế toán hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh tương quan đến khoản chi phí phải trả đơn cử như sau :

Xem thêm  Nợ tốt là gì? Tại sao lại có khái niệm nợ tốt?

Hạch toán chi phí phải trả khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất.

Kế toán trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, hạch toán theo 2 trường hợp :– Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo chiêu thức kê khai liên tục .Nợ TK 622 : Chi phí nhân công trực tiếpCó TK 335 : Chi phí phải trả .– Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ .Nợ TK 631 : Giá thành sản xuấtCó TK 335 : Chi phí phải trả .

Hạch toán chi phí phải trả khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất.

Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tiễn phải trả cho công nhân sản xuất, hạch toán :– Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo giải pháp kê khai liên tục .Nợ TK 335 : Chi phí phải trả ( số đã trích trước )Nợ TK 622 : Lương nghỉ phép lớn hơn số trích trướcCó TK 334 : Tổng số tiền lương nghỉ phép thực tiễn phải trảCó TK 622 : Lương nghỉ phép nhỏ hơn số trích trước .– Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn dư theo chiêu thức kiểm kê định kỳ .Nợ TK 335 : Chi phí phải trả ( số đã trích trước )Nợ TK 631 : Lương nghỉ phép lớn hơn số trích trướcCó TK 334 : Tổng số tiền lương nghỉ phép trong thực tiễn phải trảCó TK 631 : Lương nghỉ phép nhỏ hơn số trích trước .

Hạch toán chi phí phải trả khi trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh số chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh trong kỳ mà nhà thầu đã thực hiện nhưng chưa nghiệm thu, xuất hóa đơn.

kế toán hạch toán :Nợ những TK 241, 623, 627, 641, 642 : Chi phí sửa chữa thay thế TSCĐ phát sinh phải trảCó TK 335 : Chi phí thay thế sửa chữa TSCĐ phát sinh phải trả .

Hạch toán chi phí phải trả khi công việc sửa chữa TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Khi việc làm thay thế sửa chữa TSCĐ hoàn thành xong, chuyển giao đưa vào sử dụng, nếu số trích trước cao hơn chi phí thực tiễn phát sinh, hạch toán :Nợ TK 335 : Trị giá số đã trích trước lớn hơn chi phí phát sinhCó những TK 241, 623, 627, 641, 642 : Trị giá số đã trích trước lớn hơn chi phí phát sinh .

Hạch toán chi phí phải trả khi trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh những chi phí dự tính phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo kế hoạch.

Kế toán hạch toán :Nợ TK 623 : Chi phí sử dụng máy xây đắpNợ TK 627 : Chi phí sản xuất chungCó TK 335 : Chi phí phải trả .Khi phát sinh chi phí thực tiễn tương quan đến những khoản chi phí trích trước, hạch toán :Nợ những TK 241, 623, 627, 641, 642 ( nếu số phát sinh lớn hơn số trích trước )Nợ TK 335 : Chi phí phải trả ( số đã trích trước )Nợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )Có những TK 111, 112, 152, 153, 331, 334 : Trị giá chi phí phát sinh phải trảCó những TK 241, 623, 627, 641, 642 : ( nếu số phát sinh nhỏ hơn số trích trước ) .Xem thêm : Vì Sao Người Lương Thiện Hay Gặp Nỗi Buồn Và Trắc Trở ? Ắc Trở ?

Xem thêm  Biểu Mẫu Là Gì - Khám Phá Ý Nghĩa Biểu Mẫu Trong Tiếng Việt

Hạch toán chi phí phải trả trường hợp lãi vay trả sau.

Cuối kỳ, kế toán tính lãi tiền vay phải trả trong kỳ, hạch toán :Nợ TK 635 : Chi phí kinh tế tài chính ( lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh thương mại )Nợ những TK 627, 241 : ( lãi vay được vốn hóa )Có TK 335 : Chi phí phải trả .

Hạch toán chi phí phải trả khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá.

– Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá, nếu trả lãi sau ( khi trái phiếu đáo hạn ), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc vốn hoá, hạch toán :

Nợ các TK 627, 241… : Trị giá lãi vay được vốn hóa

Nợ TK 635 : Chi phí kinh tế tài chính ( nếu lãi vay tính vào chi phí kinh tế tài chính )Có TK 335 : Chi phí phải trả ( phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ ) .– Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán giao dịch gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, hạch toán :Nợ TK 335 : Tổng số tiền lãi trái phiếuNợ TK 34311 : Mệnh giá trái phiếuCó những TK 111, 112, … : Tổng trị giá khoản phải trả .

Hạch toán chi phí phải trả khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu.

– Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu, nếu trả lãi sau ( khi trái phiếu đáo hạn ), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc vốn hoá, hạch toán :Nợ những TK 627, 241, … : Trị giá lãi vay được vốn hóaNợ TK 635 : Chi phí kinh tế tài chính ( nếu lãi vay tính vào chi phí kinh tế tài chính )Có TK 335 : Chi phí phải trả ( phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ )Có TK 34312 : Trị giá chiết khấu trái phiếu ( số phân chia trong kỳ ) .– Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp giao dịch thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, hạch toán :Nợ TK 335 : Tổng số tiền lãi trái phiếuNợ TK 34311 : Mệnh giá trái phiếuCó những TK 111, 112, … : Tổng trị giá khoản phải trả .

Xem thêm  3+ cách chuyển tiền vào tài khoản người khác | ZaloPay

Hạch toán chi phí phải trả khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu có phụ trội.

– Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu có phụ trội, nếu trả lãi sau ( khi trái phiếu đáo hạn ), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc vốn hoá, hạch toán :Nợ những TK 627, 241, … : Trị giá lãi vay được vốn hóaNợ TK 635 : Chi phí kinh tế tài chính ( nếu lãi vay tính vào chi phí kinh tế tài chính )Có TK 335 : Chi phí phải trả ( phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ ) .– Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp giao dịch thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, hạch toán :Nợ TK 335 : Tổng số tiền lãi trái phiếuNợ TK 34311 : Mệnh giá trái phiếuCó những TK 111, 112, … : Tổng trị giá khoản phải trả .

Hạch toán chi phí phải trả đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần.

– Khi doanh nghiệp bị lỗ, không còn vốn nhà nước, không giao dịch thanh toán được những khoản nợ vay Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Phát triển Nước Ta đã quá hạn. doanh nghiệp cổ phần hóa phải làm những thủ tục, hồ sơ ý kiến đề nghị khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay ngân hàng nhà nước theo pháp luật của pháp lý hiện hành. Khi có quyết định hành động xoá nợ lãi vay, hạch toán :Nợ TK 335 : Trị giá lãi vay được xoáCó TK 421 : Trị giá phần lãi vay đã hạch toán vào chi phí những kỳ trước nay được xoáCó TK 635 : Trị giá phần lãi vay đã hạch toán vào chi phí kinh tế tài chính trong kỳ này .– Trường hợp thời hạn tính từ ngày hết hạn nhà đầu tư nộp tiền mua CP đến thời gian công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐK Doanh Nghiệp trên 3 tháng thì Doanh Nghiệp được tính lãi vay để trả cho những nhà đầu tư :Kế toán ghi nhận lãi vay phải trả, hạch toán :Nợ TK 63 : Chi phí kinh tế tài chínhCó TK 335 : Chi phí phải trả .Khi Doanh Nghiệp trả tiền cho những nhà đầu tư, hạch toán :Nợ TK 335 : Chi phí phải trảCó những TK 111, 112 : Chi phí phải trả .

Hạch toán chi phí phải trả khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn sản phẩm, hàng hóa bất động sản đã bán trong kỳ.

– Khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn sản phẩm & hàng hóa bất động sản đã bán trong kỳ, hạch toán :Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bánCó TK 335 : Chi phí phải trả .– Kế toán tập hợp chi phí góp vốn đầu tư, kiến thiết xây dựng bất động sản trong thực tiễn phát sinh khi đã có đủ hồ sơ tài liệu và được nghiệm thu sát hoạch .Khi những chi phí góp vốn đầu tư, thiết kế xây dựng trong thực tiễn phát sinh đã có đủ hồ sơ tài liệu và được nghiệm thu sát hoạch được tập hợp để tính chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng bất động sản, hạch toán :Nợ TK 154 : Chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dangNợ TK 133 : Tiền thuế GTGT được khấu trừCó những thông tin tài khoản tương quan .Khi những khoản chi phí trích trước đã có đủ hồ sơ, tài liệu chứng tỏ là đã trong thực tiễn phát sinh, kế toán thực thi ghi giảm khoản chi phí trích trước và ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang, hạch toán :Nợ TK 335 : Chi phí phải trảCó TK 154 : Chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .

– Kế toán phải quyết toán và ghi giảm số dư khoản chi phí trích trước còn lại khi toàn bộ dự án bất động sản hoàn thành, hạch toán:

Nợ TK 335 : Chi phí phải trảCó TK 154 : Chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại dở dangTrên đây Kế toán TP. Hà Nội đã hướng dẫn những bạn Cách hạch toán chi phí phải trả theo TT 200.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *