Căn cứ và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm là gì?

Theo Khoản 17 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 định nghĩa kế hoạch đầu tư công như sau :

“ 17. Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp những tiềm năng, xu thế, hạng mục chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; cân đối nguồn vốn đầu tư công, giải pháp phân chia vốn, những giải pháp kêu gọi nguồn lực và tiến hành thực thi. ”

Căn cứ và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được pháp luật tại Điều 47, 48 Luật Đầu tư công 2019.

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập trong thời hạn 05 năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm. Dựa theo các căn cứ bao gồm:

+ Tình hình và hiệu quả triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước ; + Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm của vương quốc, ngành, nghành, địa phương ; kế hoạch kinh tế tài chính 05 năm ; kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm ; tiềm năng ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của vương quốc, ngành, nghành, địa phương ; + Quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch ; + Nhu cầu và dự báo năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư để thiết kế xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội, năng lực cân đối vốn ngân sách nhà nước ; + Dự báo tác động ảnh hưởng của tình hình quốc tế và trong nước đến sự tăng trưởng và năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư ; + Cơ chế và chủ trương lôi cuốn những nguồn vốn đầu tư của những thành phần kinh tế tài chính để thiết kế xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội.

Xem thêm  Cách nhận hack coin Levvvel Coin Master Free Spin 2021

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm

Kế hoạch đầu tư công hằng năm để tiến hành triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, tương thích với tiềm năng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm và cân đối vốn đầu tư công hằng năm. Dựa theo những căn cứ gồm có : + Tình hình và tác dụng thực thi kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc, ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương ; hiệu quả triển khai kế hoạch đầu tư công năm trước ; + Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm ;

+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn;

+ Nhu cầu và năng lực cân đối những nguồn lực để đầu tư thiết kế xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội trong năm kế hoạch.

Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Theo Điều 48 Luật Đầu tư công pháp luật những nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm như sau : + Phù hợp với những tiềm năng tăng trưởng tại kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm và hằng năm của vương quốc, ngành, nghành, địa phương và những quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch kinh tế tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm. + Phù hợp với năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và lôi cuốn những nguồn vốn đầu tư của những thành phần kinh tế tài chính khác ; bảo vệ cân đối vĩ mô, ưu tiên bảo đảm an toàn nợ công. + Việc phân chia vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia vốn đầu tư công trong từng tiến trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. + Ưu tiên sắp xếp vốn cho những ngành, nghành nghề dịch vụ, vùng chủ quyền lãnh thổ theo tiềm năng và khuynh hướng tăng trưởng của từng thời kỳ. + Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch và công minh. + Bảo đảm quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất về tiềm năng, chính sách, chủ trương ; thực thi phân cấp trong quản trị đầu tư, tạo quyền dữ thế chủ động cho Bộ, cơ quan TW và địa phương theo pháp luật của pháp lý nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao đầu tư.

Xem thêm  Tổng hợp các cách tăng fan Zalo page bán hàng nhanh nhất

+ Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

Trên đây là những căn cứ và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cần phải tuân theo.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Đầu tư công 2019

Luật Hoàng Anh

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *