Giới thiệu những nguồn lấy dữ liệu thứ cấp đáng tin cậy – RCES | Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học

Trong thực hiện các nghiên cứu định lượng, việc truy cập và sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp đáng tin cậy là một yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Ngoài việc tìm hiểu về các cơ sở lý thuyết, nhà nghiên cứu cũng cần tìm hiểu về các nguồn dữ liệu liên quan đến đề tài của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nguồn dữ liệu này mà RCES muốn giới thiệu.

WorldBank

Trang web WorldBank (http://data.worldbank.org/) là một nguồn dữ liệu quan trọng mà bạn có thể sử dụng. Trang web này cung cấp các số liệu về nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế, môi trường tự nhiên, đổi khí hậu và nhiều lĩnh vực khác. WorldBank đã cho phép truy cập miễn phí vào toàn bộ cơ sở dữ liệu của họ, đồng thời cung cấp các chuỗi số liệu theo quý, giúp bạn thực hiện các nghiên cứu và điều tra sử dụng dữ liệu thứ cấp.

Xem thêm  Cập Nhật Các Mã Cổ Phiếu Ngành Bia Rượu Tốt Trên Sàn Chứng Khoán 2021 - Money Fun

IMF Data and Statistics

IMF (International Monetary Fund) có một số database quan trọng về kinh tế tài chính toàn cầu. Các database quan trọng của IMF bao gồm WEO, IFS, DOTS, BOPS và GFS. Trang web của IMF cũng cung cấp rất nhiều thông tin có liên quan trong phân mục Vietnam and the IMF.

Google Public Data Explorer

Google Public Data Explorer là một công cụ được tổ chức bởi Google, tổng hợp từ các nguồn tài liệu đáng tin cậy và giúp bạn dễ dàng khám phá và trực quan hóa các bộ tài liệu lớn. Công cụ này cho phép bạn thấy các biểu đồ và bản đồ với các thay đổi theo thời gian, giúp việc so sánh và chia sẻ phát hiện của bạn trở nên thuận tiện hơn.

The Asia Regional Integration Center (ARIC)

ARIC là một nguồn tài liệu đáng tin cậy về các chỉ số kinh tế tài chính và thương mại của các nước châu Á. Trang web ARIC (http://aric.adb.org/) cung cấp các thông tin quan trọng về khu vực này.

Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê (http://www.gso.gov.vn) cung cấp thông tin thống kê hàng tháng và hàng năm về nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu thống kê chính xác và đáng tin cậy trong hầu hết các ngành và ngành nghề.

Ngân hàng Nhà nước

Trang web của Ngân hàng Nhà nước (http://sbv.gov.vn) cung cấp các chỉ số và thống kê về tiền tệ, góp phần vào việc nghiên cứu và điều tra về kinh tế tài chính, tiền tệ.

Bộ Tài chính

Trang web của Bộ Tài chính (http://www.mof.gov.vn) cung cấp các số liệu về ngân sách, dự án đầu tư và các thông tin quan trọng về tài chính. Bạn có thể tra cứu số liệu về ngân sách nhà nước trên trang web Chính phủ.

Xem thêm  Xem Nhiều 12/2021 # Bảng Giá Bạc Hôm Nay / Giá Bạc Thế Giới Ngày Hôm Nay Mới Nhất # Top Trend | https://wikifin.net

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (http://www.molisa.gov.vn) cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là các cuộc khảo sát xã hội, hữu ích cho nghiên cứu về thị trường lao động và các yếu tố xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (http://www.agroviet.gov.vn) cung cấp nhiều thông tin quan trọng trong lĩnh vực này.

Bộ Công Thương

Trang web của Bộ Công Thương (http://tttm.vecita.gov.vn) cung cấp thông tin về thống kê xuất nhập khẩu và vốn đầu tư.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (http://hnx.vn/web/guest/home) là một nguồn tài liệu quan trọng về thị trường chứng khoán, cổ phiếu niêm yết và trái phiếu chính phủ.

BIS

Trang web BIS (Bank for International Settlements) là một địa chỉ quan trọng cho các tài liệu về ngân hàng nhà nước và kinh tế tài chính quốc tế.

FRED

Trang web FRED (https://fred.stlouisfed.org/) là một database lớn nhất và uy tín nhất về dữ liệu kinh tế tài chính và kinh tế tài chính của Mỹ. Trang web này cũng cung cấp một số dữ liệu về các nước phát triển khác.

UNDP

Trang web UNDP (http://hdrstats.undp.org/en/tables/) cung cấp dữ liệu quan trọng về chỉ số Phát triển Nhân loại sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu và điều tra kinh tế tài chính.

Xem thêm  “Tiết lộ” Mức lương của ngành kinh doanh quốc tế

UNCTADSTAT

Trang web UNCTADSTAT (http://unctadstat.unctad.org/) cung cấp số liệu thương mại từ UNCTAD và IMF.

Pen World Table

Trang web Pen World Table (http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php) cung cấp dữ liệu về national account tính theo PPP cho gần như tất cả các nước.

Cơ sở dữ liệu thương mại – United Nations Commodity Trade Statistics Database

Trang web Comtrade (http://www.comtrade.un.org) cung cấp số liệu thống kê xuất khẩu, nhập khẩu của Cơ quan Thống kê Liên Hợp quốc.

Trung tâm Thương mại quốc tế (International Trade Center – ITC)

Trang web ITC (http://www.intrade.org) cung cấp thông tin về thương mại và các báo cáo giải trình, điều tra và nghiên cứu về thị trường, ngành hàng, các dịch vụ thương mại.

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ (AAEI)

Trang web AAEI (http://www.aaei.org) cung cấp thông tin về xuất khẩu tại Mỹ.

Trung tâm thống kê Nhật Bản– Statistics Bureau and statistics Center

Trang web Statistics Bureau and statistics Center (http://www.stat.go.jp/english/index.htm) cung cấp thông tin thống kê về thương mại, góp vốn đầu tư, kinh tế tài chính của Nhật Bản.

Viện Tài nguyên Thế giới (WRI)

Trang web WRI (http://www.wri.org/) cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường, đổi khí hậu và các nghành liên quan.

Vietdata

Trang web Vietdata (http://www.vietdata.vn/) cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính, bất động sản và phục vụ cho hoạt động đầu tư của cá nhân và doanh nghiệp. Số liệu được tổng hợp và phân tích từ các nguồn chính thống của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức trong và ngoài nước.

Datahub

Trang web Datahub (https://datahub.io/) cung cấp nhiều dữ liệu về nhiều lĩnh vực từ nhiều tổ chức khác nhau.

Quandl

Trang web Quandl (https://www.quandl.com) là một kho tàng dữ liệu từ nhiều nhà xuất bản khác nhau.

Zanran

Trang web Zanran (http://www.zanran.com) giúp bạn tìm thấy tài liệu bán cấu trúc trên web.

Knoema

Trang web Knoema (http://knoema.com) giúp bạn phát hiện, chiết xuất và chuẩn hóa dữ liệu từ các nền tảng tài liệu mở khác nhau.

Economy Watch

Trang web Economy Watch (http://www.economywatch.com/economic-statistics/) cung cấp dữ liệu, phân tích và công cụ cần thiết để hiểu sự chảy của tiền.

Trên đây là một số nguồn lấy dữ liệu thứ cấp đáng tin cậy mà RCES muốn giới thiệu. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập Wiki Fin để tìm hiểu.