Các Sàn giao dịch chứng khoán

Các Sàn giao dịch chứng khoán, biên độ giao động giữa các sàn

Sàn giao dịch chứng khoán là nơi để các nhà đầu tư gặp nhau và mua bán chứng khoán, trong đó HOSEHNX và UPCOM dành cho các công ty đại chúng; OTC dành cho các công ty chưa niêm yết.​​
Mỗi sàn chứng khoán có một số quy định, lợi thế riêng dành cho những đối tượng nhất định.
 
HOSE và HNX

Tên viết tắt

HOSE

HNX

Tên rất đầy đủ

Ho Chi Minh Stock Exchange, là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Hanoi Stock Exchange – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hà Nội

Chỉ số đại diện thay mặt

VN-Index, VN30-Index

HNX-Index ; HNX30-Index

Về cơ bản, quy mô và chất lượng cổ phiếu bên sàn HOSE hơn hẳn sàn HNX, một phần cũng bởi điều kiện niêm yết trên HOSE cao hơn HNX.
Khi nhắc đến thị trường chứng khoánVN-Index là chỉ số được đề cập đến đầu tiên, do giá trị vốn hóa thị trường trên sàn HOSE chiếm đến 91% giá trị vốn hóa toàn TTCK Việt Nam.

Trong khi đó, chỉ số VN30 bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất đại diện cho VN-Index, chiếm khoảng 70% giá trị vốn hóa và 50% giá trị khớp lệnh toàn HOSE. Với cơ cấu ngành và cổ phiếu đa dạng, hệ số tương quan khoảng 0.96 với VN-Index, VN30 có thể coi là danh mục mô phỏng sát nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Nói một cách khác, VN30-Index được là xương sống của TTCK Việt Nam.

UPCOM
Sàn UPCoM (Unlisted Public Company Market) là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo quy định, DN muốn niêm yết lên HOSE hay HNX, trước hết phải tập trung trên UPCOM ít nhất 6 tháng. Như vậy,có thể hiểu UPCOM là “trạm trung chuyển”.
Ở giai đoan này, DN muốn lên niêm yết, phải chuẩn bị kỹ càng để đáp ứng không chỉ các tiêu chí về chất lượng, quy mô DN, lợi nhuận, mà còn phải thỏa mãn các yêu cầu về quản trị công ty.

OTC
OTC (Over the counter) là một loại cổ phiếu đã được phát hành tại các trung tâm giao dịch chứng khoán nhưng chưa niêm yết giá. Nói cách khác, giá cả của OTC không nhất thiết phải công bố rộng rãi cho công chúng. Đây được coi như thị trường chứng khoán phi tập trung.

Đặc điểm quan trọng của OTC:

  • Hình thức tổ chức triển khai : Về cơ bản thị trường OTC không có khu vực thanh toán giao dịch tập trung chuyên sâu giữa bên mua và bên bán như so với đầu tư và chứng khoán tập trung chuyên sâu như HOSE, HNX

  • Chứng khoán giao dịch là chứng khoán chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, chủ yếu là của công ty nhỏ và vừa. Tuy nhiên, trên thế giới thị trường phi tập trung hiện đại (OTC) được tổ chức chặt chẽ, sử dụng hệ thống mạng tin học diện rộng liên kết với tất cả các đối tượng tham gia thị trường.

  • Cơ chế xác lập giá trên thị trường OTC đa phần dựa trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận hợp tác giá giữa bên mua và bên bán .

Với các đặc điểm trên, tính thanh khoản của các loại cổ phiếu OTC thường thấp hơn so với thị trường giao dịch tập trung. Một mặt khác, lợi nhuận mà các loại cổ phiếu này mang lại tương đối cao nhưng cũng chứa đựng  nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *