Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Luận Văn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu khoa học trong luận văn. Từ đó, chúng ta hi vọng sẽ có cái nhìn sâu hơn về việc triển khai luận văn một cách hiệu quả.

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học

Trước khi khám phá về phương pháp nghiên cứu khoa học, chúng ta cần hiểu khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học.

Khoa học là gì?

Khoa học là cách tiếp cận có hệ thống và logic để khám phá cách mọi thứ tồn tại và hoạt động trong vũ trụ. Nó là một khái niệm phức tạp gồm hệ thống các tri thức được tích lũy thông qua việc khám phá về tất cả mọi thứ trong vũ trụ và được khẳng định, chứng minh bằng phương pháp nghiên cứu khoa học và cách tiếp cận khác nhau.

Nghiên cứu khoa học là gì?

Nghiên cứu khoa học là một chuỗi các hành động quan sát, thí nghiệm, phân tích,… dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức đã được chứng minh trước đó hoặc do tự mình quan sát, tổng hợp được để phát hiện, tìm ra bản chất, quy luật chung của sự vật, hiện tượng. Nó là quá trình tìm ra kiến thức mới có ý nghĩa thực tiễn và ứng dụng trong đời sống của con người.

Xem thêm  Asia Commercial Bank Biểu đồ (ACB) - https://wikifin.net