Mono (phần mềm) – Wikipedia

Image

Mono là một nền tảng mã nguồn mở cho phép phát triển và chạy các ứng dụng và trò chơi đa nền tảng. Với Mono, nhà phát triển có thể viết mã một lần và chạy trên nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau, bao gồm cả Windows, macOS, Linux và điện thoại di động.

Phiên bản Mono (phần mềm)

2.0

Phiên bản 2.0 của Mono được ra mắt vào năm 2008 và đã đưa ra sự cải tiến đáng kể. Các API của Mono đã đạt đến mức tương đương với .NET 2.0. Phiên bản này giới thiệu các trình biên dịch C# 3.0 và Visual Basic 8 mới. Ngoài ra, Mono còn giới thiệu các API đặc trưng của nó như Mono.Cecil, Mono.Cairo và Mono.Posix. Gtk# 2.12 cũng được phát hành cùng lúc. Đồng thời, công cụ xác minh Gendarme và Mono Linker cũng được giới thiệu.

2.2

Phiên bản 2.2 của Mono được ra mắt vào năm 2009 với việc chuyển đổi JIT engine sang một biểu diễn nội bộ mới, giúp tăng hiệu suất. Phiên bản này cũng giới thiệu hỗ trợ SIMD trong các namespace Mono.Simd. Đồng thời, Mono còn giới thiệu việc biên dịch Full Ahead of Time, cho phép nhà phát triển tạo ra các ứng dụng tĩnh hoàn chỉnh và ra mắt C# Compiler as a Service và C# Interactive Shell (C# REPL).

Xem thêm  Làm thế nào để kiếm tiền với clickbank hiệu quả nhất

2.4

Phiên bản 2.4 của Mono được phát hành vào năm 2009 và tập trung vào việc hoàn thiện các tính năng đã có từ phiên bản 2.2. Phiên bản này trở thành nền tảng hỗ trợ dài hạn cho Mono trên SUSE Linux.

Image

2.6

Phiên bản 2.6 của Mono được ra mắt vào năm 2009. Trong phiên bản này, Mono runtime đã có khả năng sử dụng LLVM như một backend để tạo mã và giới thiệu các tính năng mới như Mono co-routines, Mono Soft Debugger và hệ thống bảo mật CoreCLR cần thiết cho Moonlight và các plugin Web khác. Đồng thời, Mono cũng giới thiệu các tính năng mới như System.IO.Packaging, WCF client, WCF server, LINQ to SQL, xbuild build system và nhiều tính năng khác.

Cấu hình và Phiên bản

3.0

Phiên bản 3.0 của Mono được ra mắt vào năm 2012 với việc hỗ trợ C# 5.0, async support, Async Base Class Library Upgrade và MVC4 – một phần, không hỗ trợ các tính năng async.

3.2

Phiên bản 3.2 của Mono được ra mắt vào năm 2013 với việc sử dụng bộ thu gom rác SGEN làm bộ thu gom rác mặc định thay vì Boehm.

4.0

Phiên bản 4.0 của Mono được ra mắt vào năm 2015 và mặc định sử dụng .NET 4.5 profile và chỉ cung cấp các assembly của .NET 4.5. Phiên bản này cũng là phiên bản đầu tiên tích hợp mã nguồn mở của .NET Core từ Microsoft.

5.0

Phiên bản 5.0 của Mono được ra mắt vào năm 2017 với việc hỗ trợ trình biên dịch C# Roslyn để hỗ trợ C# 7. Phiên bản này cũng cung cấp công cụ msbuild và không sử dụng xbuild nữa. Mono cũng giới thiệu bộ thu gom rác SGen đồng thời để giảm thời gian dành cho việc thu gom rác và giới thiệu AppleTLS stack trên macOS để hỗ trợ kết nối HTTPS.

Xem thêm  Tổng hợp cách kinh doanh nhỏ thu lợi lớn hiệu quả nhất cho bạn - Ý Tưởng Kinh Doanh | Kiến Thức Kiếm Tiền Online

5.2

Phiên bản 5.2 của Mono được ra mắt vào năm 2017 với việc hỗ trợ .NET Standard 2.0, strong assembly names và default interface members thử nghiệm.

5.4

Phiên bản 5.4 của Mono được ra mắt vào năm 2017 với việc hỗ trợ việc biên dịch phương thức đồng thời và các tối ưu hóa hiệu suất khác.

5.8

Phiên bản 5.8 của Mono được ra mắt vào năm 2018 với việc hỗ trợ WebAssembly, các chế độ cho SGen GC và bao gồm công cụ REPL của Roslyn (csi).

5.10

Phiên bản 5.10 của Mono được ra mắt vào năm 2018 với việc bao gồm trình thông dịch vào cài đặt mặc định, hỗ trợ Default Interface Methods và WebAssembly được xem là đáng tin cậy. Ngoài ra, phiên bản này cũng hỗ trợ .NET 4.7.1, C# 7.2 và F# 4.1.

5.12

Phiên bản 5.12 của Mono được ra mắt vào năm 2018 với việc cung cấp phiên bản cho IBM AIX/i, bao gồm trình biên dịch VB.NET và tùy chọn sử dụng jemalloc.

Image

5.14

Phiên bản 5.14 của Mono được ra mắt vào năm 2018 với một bản cập nhật quan trọng cho Windows.Forms để cải thiện tính tương thích với .NET.

5.16

Phiên bản 5.16 của Mono được ra mắt vào năm 2018 với sự hỗ trợ của hybrid suspend garbage collector, hỗ trợ chứng chỉ khách hàng và hỗ trợ C# 7.3.

5.18

Phiên bản 5.18 của Mono được ra mắt vào năm 2018 với sự hỗ trợ của .NET 4.7.2 và việc sử dụng nhiều mã nguồn mở hơn từ CoreFX.

Xem thêm  5 địa chỉ đổi tiền Uy tín, Giá tốt nhất trên phố Hà Trung

6.0

Phiên bản 6.0 của Mono được ra mắt vào năm 2019 với việc hỗ trợ mặc định phiên bản C# 8.0 RC, cải tiến tính ổn định trong việc hỗ trợ debugger và phiên bản Interpreter của Mono được hoàn thiện và ổn định.

6.4

Phiên bản 6.4 của Mono được ra mắt vào năm 2019 với việc hỗ trợ trình biên dịch C# cho phiên bản ngôn ngữ C# 8 và hỗ trợ .NET Standard 2.1.

6.6

Phiên bản 6.6 của Mono được ra mắt vào năm 2019 với việc thêm các tệp tham chiếu .NET 4.8.

6.8

Phiên bản 6.8 của Mono được ra mắt vào năm 2020 với việc vá lỗi đa dạng.

6.10

Phiên bản 6.10 của Mono được ra mắt vào năm 2020 với việc vá lỗi đa dạng.

6.12

Phiên bản 6.12 của Mono được ra mắt vào năm 2020 với việc vá lỗi đa dạng.

Tổng kết lại, Mono là một nền tảng mã nguồn mở rất mạnh mẽ và linh hoạt cho phát triển ứng dụng đa nền tảng. Với sự phát triển liên tục và cải tiến của nó qua các phiên bản, Mono tiếp tục là một công cụ quan trọng cho các nhà phát triển trong việc xây dựng các ứng dụng và trò chơi chất lượng trên nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau.

Source: Wiki Fin