Danh sách giao dịch Bybit và các danh sách thị trường | Wiki Fin

Bybit

Bạn đang tìm hiểu về danh sách giao dịch Bybit và các danh sách thị trường trên CoinMarketCap? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những thông tin mới nhất về Bybit và các loại tiền điện tử hàng đầu.

Danh sách giao dịch nổi bật trên Bybit

XRP/USDT

 • Giá: USD 0.7909
 • Khối lượng giao dịch: $6,490,886.26
 • Vốn hóa thị trường: $10,807,441.78
 • Thay đổi trong 24 giờ: USD 26,134,723
 • Giao dịch gần đây: 0.52 %
 • Số lượng giao dịch: 631
 • Cập nhật gần đây

Bitcoin

 • Giá: USD 41,907.01
 • Khối lượng giao dịch: $55,523,192.01
 • Vốn hóa thị trường: $199,543,608.35
 • Thay đổi trong 24 giờ: USD 42,422,691
 • Giao dịch gần đây: 0.84 %
 • Số lượng giao dịch: 716
 • Cập nhật gần đây

Ethereum

 • Giá: USD 2,863.02
 • Khối lượng giao dịch: $17,200,731.02
 • Vốn hóa thị trường: $57,580,427.10
 • Thay đổi trong 24 giờ: USD 34,804,165
 • Giao dịch gần đây: 0.69 %
 • Số lượng giao dịch: 700
 • Cập nhật gần đây

Danh sách thị trường hàng đầu trên Bybit

Litecoin

 • Loại tiền điện tử: Litecoin
 • Biểu tượng: LTC/USDT
 • Giá: USD 123.39
 • Khối lượng giao dịch: $2,503,195.49
 • Vốn hóa thị trường: $2,761,157.97
 • Thay đổi trong 24 giờ: USD 9,201,933
 • Giao dịch gần đây: 0.18 %
 • Số lượng giao dịch: 641
 • Cập nhật gần đây

Polygon

 • Loại tiền điện tử: Polygon
 • Biểu tượng: MATIC/USDT
 • Giá: USD 1.62
 • Khối lượng giao dịch: $1,968,832.96
 • Vốn hóa thị trường: $1,548,508.79
 • Thay đổi trong 24 giờ: USD 10,976,891
 • Giao dịch gần đây: 0.22 %
 • Số lượng giao dịch: 602
 • Cập nhật gần đây
Xem thêm  Trình bày báo lưu chuyển tiền tệ

Đây chỉ là một số loại tiền điện tử được giao dịch nổi bật trên Bybit. Bạn có thể tham khảo danh sách đầy đủ trên Wiki Fin.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn danh sách giao dịch Bybit và các danh sách thị trường hàng đầu. Đừng quên kiểm tra thông tin mới nhất về các loại tiền điện tử và thị trường trên Wiki Fin để có cái nhìn tổng quan và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh.