Bộ Kế hoạch Đầu tư Tiếng Anh là gì?

Bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan Nhà nước có tính năng, trách nhiệm và quyền hạn nhất định trong mạng lưới hệ thống những cơ quan Nhà nước. Vậy, Bộ Kế hoạch đầu tư là gì ? Bộ kế hoạch đầu tư có trách nhiệm quyền hạn gì ?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề Bộ kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Khái niệm Bộ Kế hoạch và đầu tư?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một cơ quan của nhà nước nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam .

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư?

– Trình nhà nước dự án Bất Động Sản luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án Bất Động Sản pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dụa thảo nghị quyết, nghị định của nhà nước theo chương trình, kế hoạch thiết kế xây dựng pháp lý hằng năm của Bộ đã được phê duyệt và những dự án Bất Động Sản, đề án theo sự phân công của nhà nước, Thủ tướng nhà nước .
– Trình nhà nước kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 5 năm và hằng năm của cả nước, những cân đối vĩ mô của nền kinh tế tài chính quốc dân ; kế hoạch thiết kế xây dựng, sửa đổi những chính sách, chủ trương quản trị kinh tế tài chính vĩ mô ; quy hoạch ; kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư tăng trưởng, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; chủ trương đầu tư những chương trình tiềm năng vương quốc, những chương trình tiềm năng ; những chương trình, dự án Bất Động Sản khác theo sự phân công của nhà nước .
– Trình Thủ tướng nhà nước những dự thảo quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác .
– Ban hành thông tư, quyết định hành động, thông tư thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của Bộ .
– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực thi những văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ ; thông tin tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về những ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ .
– Về kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch :
+ Xây dựng chương trình hành vi của nhà nước triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội sau khi được Quốc hội trải qua ; giúp nhà nước quản lý và điều hành thực thi kế hoạch về 1 số ít ngành, nghành nghề dịch vụ được nhà nước, Thủ tướng nhà nước giao .
+ Xây dựng kế hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước ; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng của những Bộ, ngành và tỉnh, thành phố thường trực TW ; quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng vùng, chủ quyền lãnh thổ ; có quan điểm về những quy hạoch thuộc thẩm quyền phê duyệt của những Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW khi được nhu yếu .
+ Tổ chức công bố kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quy hoạch toàn diện và tổng thể tăng trưởng vùng, chủ quyền lãnh thổ sau khi được phê duyệt ; hướng dẫn những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW thiết kế xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm gắn tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội với bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước và vùng, chủ quyền lãnh thổ đã được phê duyệt .
+ Tổng hợp chung những cân đối đa phần vủa nền kinh tế tài chính quốc dân, gồm có : Cân đối tích góp và tiêu dùng ; cân đối về kinh tế tài chính, tiền tệ ; vay và trả nợ quốc tế ; ngân sách Nhà nước ; vốn đầu tư tăng trưởng xã hội ; yêu cầu những giải pháp để giữ vững những cân đối theo tiềm năng kế hoạch và kế hoạch, bảo vệ thực thi tiềm năng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
+ Hướng dẫn những bộ, ngành, địa phương theo dõi, nhìn nhận tình hình thực thi kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương ; tổ chức triển khai theo dõi, nhìn nhận và báo cáo giải trình tình hình thực thi kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội theo định kỳ hàng ngày, quý, năm .

Xem thêm  Mcredit không thu phí các khoản vay trả góp, vay tiền mặt

Địa chỉ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 68 Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội.

Tel : 080.43485 .
Phòng Hành chính – văn phòng Bộ : 024.38455298 .
Fax : 024.38234453 .

Vậy Bộ Kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Bộ Kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Bộ Kế hoạch và đầu tư tiếng Anh là : Ministry of planning and investment. Định nghĩa về Bộ kế hoạch đầu tư bằng tiếng anh như sau :
The ministry of planning and investment is a government agency, performing the state management of planning, development investment and statistics, including : General consultation on development strategies, planning and plans. Socio-economic development, national public investment plan ; economic management mechanisms and policies ; domestic investment, foreign investment in Vietnam and Vietnam’s investment abroad ; economic sector ’ officical deve ; opment assistance ( ODA ), concessional loans and foreign non-governmental aid ; bidding ; business development, collective economy and cooperatives ; statistical ; state management of public services in the sectors and fields under the jurisdiction of the ministry in accordance with the law .

Một số từ tiếng Anh liên quan tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Allocated from state budget : Cấp phát từ ngân sách Nhà nước .
Amendment of bidding documents : Sửa đổi Hồ sơ mời thầu .
Advance payment security : Bảo đảm tạm ứng .
An eligible bidder : Một nhà thầu hợp lệ .

Actual cost: Chi phí thực tế.

Xem thêm: Citibank là ngân hàng gì ? Giới thiệu về ngân hàng Citibank mới nhất 2021

Xem thêm  Cách Chuyển Tiền Qua Thẻ ATM Khác Ngân Hàng Có Tiền 5 Phút

Actual duration : Thời lượng trong thực tiễn .
Access to be site : Ra vào công trường thi công .

Như vậy, Bộ kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp tới Quý bạn đọc một số nội dung khác như nhiệm vụ quyền hạn, địa chỉ của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *