BigONE: Nền tảng giao dịch hàng đầu với khối lượng mua bán lớn trên thị trường | Wiki Fin

BigONE logo

Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency, continues to dominate the market with its high trading volume on BigONE. In this article, we will explore the latest trading volume and listings on BigONE, one of the leading cryptocurrency exchanges.

Bitcoin (BTC/USDT)

 • Giá mua: ₫955,936,272.98
 • Giá bán: ₫24,754,572,677.60
 • Khối lượng giao dịch: ₫18,571,511,244.53
 • Vốn hóa thị trường: ₫3,375,297,023,988
 • Tỷ suất biến động: 34.26%
 • Số người dùng: 552

EOS (EOS/USDT)

 • Giá mua: ₫54,030.71
 • Giá bán: ₫2,213,473,442.64
 • Khối lượng giao dịch: ₫2,775,657,239.56
 • Vốn hóa thị trường: ₫336,836,786,154
 • Tỷ suất biến động: 3.42%
 • Số người dùng: 478

Ethereum (ETH/USDT)

 • Giá mua: ₫65,206,295.25
 • Giá bán: ₫68,082,122,241.66
 • Khối lượng giao dịch: ₫22,345,810,316.57
 • Vốn hóa thị trường: ₫2,559,820,658,170
 • Tỷ suất biến động: 25.98%
 • Số người dùng: 598

XRP (XRP/USDT)

 • Giá mua: ₫18,247.60
 • Giá bán: ₫4,029,128,366.12
 • Khối lượng giao dịch: ₫5,972,577,940.66
 • Vốn hóa thị trường: ₫546,766,163,054
 • Tỷ suất biến động: 5.55%
 • Số người dùng: 418

Cosmos (ATOM/BTC)

 • Giá mua: ₫597,334.95
 • Giá bán: ₫94,052,608.53
 • Khối lượng giao dịch: ₫116,333,289.12
 • Vốn hóa thị trường: ₫222,641,405,446
 • Tỷ suất biến động: 2.26%
 • Số người dùng: 196

Nhận xét

BigONE tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng đầu tư với khối lượng mua bán lớn trên thị trường. Với nguồn dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy sự tăng trưởng vững chắc của các đồng tiền điện tử hàng đầu như Bitcoin, Ethereum và XRP.

Để biết thêm thông tin chi tiết về BigONE và các sàn giao dịch khác, vui lòng truy cập Wiki Fin.

Xem thêm  6 Sàn giao dịch mua bán Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam & Thế Giới