[File Word] Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình CHUẨN

Khi triển khai xong một khu công trình kiến thiết xây dựng, những bên cần làm Biên bản nghiệm thu sát hoạch để đưa vào sử dụng hay giao dịch thanh toán. Dưới đây là một số ít mẫu Biên bản nghiệm thu sát hoạch khu công trình chuẩn pháp lý .5. Một số mẫu Biên bản nghiệm thu sát hoạch khu công trình mới và chuẩn2. Các sách vở làm địa thế căn cứ để nghiệm thu sát hoạch khu công trình

1. Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định, thu nhận hoặc xác nhận đã kiểm tra chất lượng công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt tại công trình/dự án xây dựng.

Quá trình nghiệm thu có thể được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bởi doanh nghiệp hoặc thậm chí của cá nhân dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công. Từ kết quả nghiệm thu này sẽ biết được công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.
 

2. Các giấy tờ làm căn cứ để nghiệm thu công trình

Việc nhìn nhận, nghiệm thu sát hoạch khu công trình không dựa trên quan điểm chủ quan, cảm tính của một cá thể, tập thể nhất định. Việc nghiệm thu sát hoạch cần địa thế căn cứ vào 1 số ít những sách vở sau :
– Hợp đồng thiết kế xây dựng ;
– Hồ sơ phong cách thiết kế, kiến thiết, lắp ráp thiết bị ;
– Bản vẽ hoàn thành công việc khu công trình ;
– Kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị ;
– Quy chuẩn, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng được vận dụng ( địa thế căn cứ theo Hợp đồng hoặc theo pháp lý ) ;
– Nhật ký thiết kế ;
– Biên bản nghiệm thu sát hoạch việc làm thiết kế xây dựng ;
– Biên bản nghiệm thu sát hoạch triển khai xong quy trình tiến độ thiết kế xây dựng …

3. Một số loại Biên bản nghiệm thu công trình

– Biên bản nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong khu công trình
Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch triển khai xong khu công trình là Biên bản nghiệm thu sát hoạch ở đầu cuối để đưa cả khu công trình vào sử dụng. Trong Biên bản nghiệm thu sát hoạch khu công trình thường có chi tiết cụ thể những khuôn khổ khu công trình và biên bản nhìn nhận, nghiệm thu sát hoạch những khuôn khổ đó .
– Biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng khu công trình
Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng hoàn thành xong xác lập rõ những việc làm nào đã được hoàn thành xong. Biên bản này lập ra nhằm mục đích xác lập được nội dung việc làm đơn cử đã thực thi thế nào, chất lượng việc làm đạt được …
– Biên bản nghiệm thu sát hoạch khuôn khổ khu công trình
Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch khuôn khổ khu công trình là văn bản ghi nhận về việc hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận thiết kế khu công trình so với một khuôn khổ nào đó .

Xem thêm  Hiểu rõ đặc quyền của thẻ visa đen Techcombank dành cho khách hàng

4. Nội dung cần có của Biên bản nghiệm thu công trình

Để ít xảy ra tranh cãi sau này, Biên bản nghiệm thu sát hoạch nên có vừa đủ những nội dung thiết yếu như :
– Tên khu công trình và những khuôn khổ khu công trình
– Tên và thông tin cá thể thuộc bộ phận trực tiếp nghiệm thu sát hoạch
– Đơn vị thiết kế
– Người hoặc đơn vị chức năng giám sát
– Chủ góp vốn đầu tư / chủ nhà
– Thời gian nghiệm thu sát hoạch
Ngoài ra, mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch khu công trình phải trình diễn rõ ràng những nhìn nhận về khu công trình được nghiệm thu sát hoạch và Tóm lại hoàn toàn có thể đưa khu công trình vào sử dụng hay không .
Nếu không được nghiệm thu sát hoạch, cần nêu rõ những nhu yếu thay thế sửa chữa và triển khai xong để đơn vị chức năng thiết kế sửa chữa thay thế, khắc phục .
bien ban nghiem thu cong trinh

5. Một số mẫu Biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn

5.1 Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……….., ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

1. Tên khu công trình : ………………………………………………………………………………………..
2. Địa điểm thiết kế xây dựng : ………………………………………………………………………………….
3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu sát hoạch :
Đại diện Chủ góp vốn đầu tư ( chủ cơ sở sản xuất ) :
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : ………………………………………….
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : …………………………………………
Đại diện đơn vị chức năng tư vấn giám sát ( nếu có ) :
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : …………………………………………
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : …………………………………………
Đại diện đơn vị chức năng đáp ứng, chuyển giao, lắp ráp công nghệ tiên tiến :
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : …………………………………………
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : …………………………………………
Đại diện đơn vị chức năng xây đắp thiết kế xây dựng ( nếu có ) :
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : ………………………………………….
– Ông ……………………………………………. – chức vụ : …………………………………………
4. Thời gian nghiệm thu sát hoạch :
Bắt đầu : ………….. giờ, ngày ……… tháng ………. năm …………………………………………
Kết thúc : ………….. giờ, ngày ……… tháng ………. năm ……………………………………….
5. Đánh giá khu công trình thiết kế xây dựng đã thực thi :
a ) Tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu sát hoạch :
– Các tài liệu gồm có :
Hồ sơ công nghệ tiên tiến, phong cách thiết kế thiết kế lắp ráp thiết bị ;
Bản vẽ hoàn thành công việc khu công trình ;
Các tác dụng kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật tư, thiết bị được thực thi trong quy trình thiết kế xây dựng ;
Quy chuẩn, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng được vận dụng ;
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng kiến thiết xây dựng ;
Nhật ký xây đắp ;
Biên bản nghiệm thu sát hoạch việc làm thiết kế xây dựng ;
Biên bản nghiệm thu sát hoạch triển khai xong quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng ;
Biên bản nghiệm thu sát hoạch chạy thử liên động không tải ;
b ) Chất lượng khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng, khu công trình thiết kế xây dựng ( so sánh với phong cách thiết kế, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật ) : [ Nêu rõ chất lượng của từng khuôn khổ ( lò gạch ) theo tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, nhìn nhận mức độ bảo vệ bảo đảm an toàn khi quản lý và vận hành sản xuất … ]
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
c ) Các quan điểm khác : [ Nêu những yếu tố cần quan tâm hoặc những sống sót cần khắc phục khi quản lý và vận hành sản xuất, thời hạn Bảo hành, bảo dưỡng … ]
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Kết luận : [ Chấp nhận nghiệm thu sát hoạch triển khai xong khuôn khổ khu công trình hoặc khu công trình thiết kế xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu thay thế sửa chữa, hoàn thành xong bổ trợ và những quan điểm khác nếu có ]
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Các bên trực tiếp nghiệm thu sát hoạch chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động nghiệm thu sát hoạch này .

Xem thêm  Tiết lộ giải pháp bán hàng trực tuyến trong năm 2017

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO,
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

( Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân )

5.2 Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình : … … … … … … … … … … … … … … …
– Số Biên bản nghiệm thu sát hoạch : 01 / BBNT / DG-HL
– Ngày nghiệm thu sát hoạch : … / … / …
– Khối lượng thực thi : từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày … tháng …. năm ….

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … … … ( hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát )
– Ông : ……………………………………. Chức vụ :
– Ông : ……………………………………. Chức vụ :
2. Đại diện nhà thầu xây đắp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Ông : ……………………………………. Chức vụ :
– Ông : ……………………………………. Chức vụ :

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

TT

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

QUY CÁCH

KÍCH THƯỚC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

Ghi Chú

RỘNG

SÂU

CAO

Khối lượng hoàn thành xong đạt chất lượng nhu yếu của hồ sơ phong cách thiết kế, những quy chuẩn, quy phạm vận dụng, ý kiến đề nghị thanh toán giao dịch .

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

5.3 Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Tải vềSửa/In biểu mẫu

Tên Chủ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… .., ngày … ……. tháng … ……. năm … ……..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1. Hạng mục khu công trình : … … … … … … … … … .. … … … … … … … ..
2. Địa điểm thiết kế xây dựng : … … … … … … … … … … … …
3. Thành phần tham gia nghiệm thu sát hoạch :
a ) Phía chủ góp vốn đầu tư : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Người đảm nhiệm bộ phận giám sát kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình của chủ góp vốn đầu tư : … … … … … … … … …
b ) Phía nhà thầu xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình : … … … … … … … … …
– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … …
– Người đảm nhiệm kiến thiết trực tiếp : … … … … … … … … …
c ) Phía nhà thầu phong cách thiết kế thiết kế xây dựng công trìnhtham gia nghiệm thu sát hoạch theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình : … … … … … … … … …
– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : … … … … … … … … …
– Chủ nhiệm phong cách thiết kế : … … … … … … … … …
4. Thời gian thực thi nghiệm thu sát hoạch :
Bắt đầu : … ……. ngày … …….. tháng … ……. năm … ……
Kết thúc : … ……. ngày … …….. tháng … ……. năm … ……
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
5. Đánh giá khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng :
a ) Tài liệu làm địa thế căn cứ để nghiệm thu sát hoạch :
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
b ) Chất lượng khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng ( so sánh với phong cách thiết kế, tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật )
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
c ) Các quan điểm khác nếu có .
6. Kết luận :
– Chấp nhận nghiệm thu sát hoạch hoàn thành xong khuôn khổ khu công trình hoặc khu công trình thiết kế xây dựng để đưa vào sử dụng .
– Yêu cầu sửa chữa thay thế, hoàn thành xong bổ trợ và những quan điểm khác nếu có .
Các bên trực tiếp nghiệm thu sát hoạch chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động nghiệm thu sát hoạch này .

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Biên bản nghiệm thu công trình. Nếu bạn đọc còn vướng mắc, liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Trên đây là một số mẫu. Nếu bạn đọc còn vướng mắc, liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc
 

Theo dõi thêm LuatVietnam tại:

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *