Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư – Tư vấn đầu tư

Một trong những điều kiện kèm theo để nhà đầu tư quốc tế hoàn toàn có thể triển khai thực thi hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta là phải chứng tỏ năng lực tài chính để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư tại Nước Ta. Theo quy đinh của pháp lý về đầu tư thì hồ sơ cấp giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc ghi nhận phần vốn góp mới của nhà đầu tư quốc tế tại doanh nghiệp được xây dựng tại Nước Ta là phải lập báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư .
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập, tự khai và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực, đúng mực của báo cáo giải trình .
Việc kiểm tra tính xác nhận của báo cáo giải trình năng lực tài chính theo nguyên tắc nhà đầu tư tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực. Ngoài ra, để chứng tỏ cho báo cáo giải trình năng lực tài chính của mình khi lập báo cáo giải trình năng lực tài chính nhà đầu tư cần cung ứng kèm những hồ sơ, tài liệu như sau :

– Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang hoạt động tại nước ngoài: báo cáo tài chính đã được kiểm toán hai năm gần nhất, trong đó chú ý doanh thu, giá trị tài sản, lợi nhuận hàng năm. Trường hợp doanh nghiệp không có lợi nhuận cần chứng minh khả năng huy động vốn thông qua xác nhận bảo lãnh của ngân hàng hoặc xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng;

Xem thêm  Luật kinh doanh quốc tế

Xem thêm: Có chuyển tiền USD vào tài khoản VNĐ tại ngân hàng được không?

– Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới xây dựng để triển khai dự án Bất Động Sản : Cần chứng tỏ năng lực kêu gọi vốn trải qua xác nhận bảo lãnh của ngân hàng nhà nước hoặc xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng nhà nước hoặc cam kết tương hỗ vốn của công ty mẹ ;
– Đối với nhà đầu tư là cá thể : năng lực kêu gọi vốn của nhà đầu tư trải qua sổ tiết kiệm chi phí, xác nhận số dư thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước về thông tin tài khoản của nhà đầu tư ;
Nhằm tương hỗ nhà đầu tư tối đa trong việc triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư tại Nước Ta, Luật Việt An tư vấn tổng lực thủ tục đầu tư, lập báo cáo giải trình năng lực tài chính cho nhà đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ pháp lý tương quan để triển khai đầu tư nhanh nhất, hiệu suất cao nhất tại Nước Ta .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *