Bảo hiểm hàng hóa là gì? Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế?

Bảo hiểm không còn là thuật ngữ xa lạ với bất kỳ đối tượng nào nữa, nếu có thì chỉ khác nhau về đối tượng được bảo hiểm trong từng mối quan hệ khác nhau. Bảo hiểm hàng hóa được đặt ra khi tồn tại những rủi ro rất lớn tác động đến sự an […]

Bảo hiểm không còn là thuật ngữ lạ lẫm với bất kể đối tượng người tiêu dùng nào nữa, nếu có thì chỉ khác nhau về đối tượng người dùng được bảo hiểm trong từng mối quan hệ khác nhau. Bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa được đặt ra khi sống sót những rủi ro đáng tiếc rất lớn ảnh hưởng tác động đến sự bảo đảm an toàn của sản phẩm & hàng hóa trong quy trình luân chuyển, đặc biệt quan trọng là so với thương mại quốc tế.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Bảo hiểm hàng hóa là gì?

– Bảo hiểm ( Insurance ) : Là một cam kết bồi thường về mặt kinh tế tài chính trong đó người được hưởng bảo hiểm phải có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm cho đối tượng người dùng bảo hiểm theo những điều kiện kèm theo bảo hiểm đã được pháp luật. Ngược lại, người bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm do những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm gây nên. – Người bảo hiểm là người ký kết hợp đồng bảo hiểm với người được bảo hiểm, nhận rủi ro đáng tiếc tổn về phía mình và được hưởng một khoản phí bảo hiểm. – Người được bảo hiểm là người có quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm được một công ty bảo hiểm bảo vệ. Người có quyền hạn bảo hiểm là người mà khi có sự cố bảo hiểm xảy ra thì dẫn họ đến một tổn thất, một nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý hay làm mất đi của họ những quyền lợi và nghĩa vụ được pháp lý thừa nhận. Ví dụ, người chủ hàng là người được bảo hiểm trong bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa. – Bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa là một cam kết bồi thường trong đó người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa luân chuyển bị tổn thất, hư hỏng do rủi ro đáng tiếc gây ra ( những rủi ro đáng tiếc này được lao lý trong hợp đồng bảo hiểm ). Để được bảo hiểm, bạn phải trả một khoản phí gọi là phí bảo hiểm. Không ai hoàn toàn có thể đoán được trước những rủi ro đáng tiếc, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa sẽ giúp bảo vệ và giảm thiểu những thiệt hại do rủi ro đáng tiếc mang lại như sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng, cháy nổ, bão lụt, gió lốc, sản phẩm & hàng hóa bị đâm vào vật thể khác … Việc mua bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa phải được thực thi trước khi có những rủi ro đáng tiếc xảy ra, hoàn toàn có thể là trước khi sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển. Trên thực tiễn, bảo hiểm không hề ngăn ngừa xảy ra những rủi ro đáng tiếc mà chỉ hoàn toàn có thể giảm thiểu những tổn thất khi có sự cố xảy ra.

2. Bảo hiểm hàng hóa trong tiếng Anh là gì?

– Bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa trong tiếng Anh là : Cargo insurance – Định nghĩa về bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa trong tiếng anh được hiểu là :

Xem thêm: Bảo hiểm hỏa hoạn là gì? Đặc điểm và các khái niệm liên quan?

Cargo insurance is an indemnity commitment in which the insurer will indemnify the insured in the sự kiện of loss of or damage to the transported goods caused by peril ( these risks are specified in an insurance contract ). To get insurance, you have to pay a fee called a premium. – Một số thuật ngữ tiêu biểu vượt trội tương quan trong cùng nghành xuất nhập khẩu như :

1. Export: xuất khẩu
2. Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)
3. Import: nhập khẩu
4. Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer)
5. Sole Agent: đại lý độc quyền
6. Customer: khách hàng
7. Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
8. End user = consumer
9. Consumption: tiêu thụ
10. Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền

3. Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế?

3.1. Khái quát chung về bảo hiểm hàng hóa quốc tế

Bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nghành nghề dịch vụ xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thực tiễn nhiều bạn làm trong nghành xuất nhập khẩu thực tiễn vẫn yếu. Bảo hiểm là một cam kết bồi thường về mặt kinh tế tài chính, trong đó người được bảo hiểm phải đóng một khoản tiền cho đối tượng người dùng được bảo hiểm và được gọi là phí bảo hiểm Đối tượng được bảo hiểm là sản phẩm & hàng hóa hữu hình Các phương pháp được bảo hiểm trong hoạt động giải trí xuất nhập khẩu như + Vận tải đường tàu

Xem thêm: Nội dung của bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển

+ Vận tải đường thủy + Vận tải đường đi bộ + Vận tải đường hàng không. Đối tượng mua bảo hiểm trong xuất nhập khẩu được dựa theo những điều kiện kèm theo thương mại quốc tế Incoterm 2010.

3.2. Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa quốc tế

Sẽ có những loại bảo hiểm khác nhau, tùy thuộc vào thực trạng sản phẩm & hàng hóa và chặng đường mà sản phẩm & hàng hóa đó đi qua. Điều kiện thường thì : + Điều kiện loại A + Điều kiện loại B

Xem thêm: Hao hụt bất thường là gì? Đặc điểm và ví dụ minh họa

+ Điều kiện loại C Điều kiện đặc biệt quan trọng + Chiến tranh + Đình công Chi tiết về những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm và những rủi ro đáng tiếc được loại trừ mình sẽ viết vào một bài khác, nhằm mục đích tránh quá dài, không chỉ có vậy phần đông những bạn chăm sóc đến quy trình tiến độ và những sách vở cần có khi giải quyết và xử lý một lô hàng cần được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất.

4. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển quốc tế

4.1. Nguyên tắc của bảo hiểm hàng hóa bằng hàng hải quốc tế

Bảo hiểm hàng hải nói chung và bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy quốc tế phải tuân thủ 5 nguyên tắc cơ bản sau : Quyền lợi hoàn toàn có thể bảo hiểm, trung thực tối đa, bồi thường, thế quyền và bảo hiểm rủi ro đáng tiếc. Cụ thể : Nguyên tắc thứ nhất : Quyền lợi hoàn toàn có thể bảo hiểm Theo Luật bảo hiểm hàng hải Anh 1906 ( MIA1906 ), sẽ là một vi phạm nếu người nào triển khai một hợp đồng bảo hiểm mà không có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể bảo hiểm trên đối tượng người dùng bảo hiểm hoặc không dự kiến hài hòa và hợp lý để tiếp đón quyền lợi và nghĩa vụ ấy. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền hạn hoàn toàn có thể được bảo hiểm là yếu tố để xác lập và triển khai hợp đồng bảo hiểm .

Xem thêm: Bảo hiểm lỗi và sơ suất là gì? Ai cần sử dụng loại bảo hiểm này?

Doanh nghiệp có Quyền lợi được bảo hiểm khi hàng hóa được đặt vào tình thế phải chịu hiểm họa hàng hải và doanh nghiệp được bảo hiểm phải có quan hệ pháp lý với hàng hóa thì khi đó doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nếu hàng hóa đó được bảo toàn hay về đến bến đúng hạn và bị thiệt hại khi hàng hóa đó bị tổn thất, hay bị cầm giữ hoặc phát sinh trách nhiệm.

Nguyên tắc thứ hai : Trung thực tuyệt đối Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm hàng hải quốc tế là khi giao kết hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm thường không hề tiếp xúc trực tiếp với đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm để nhìn nhận rủi ro đáng tiếc. Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy phải được giao kết trên cơ sở trung thực tuyệt đối. Doanh nghiệp phải khai báo vừa đủ và đúng mực mọi thông tin thiết yếu mà bên mua bảo hiểm đã biết hoặc coi như đã biết. Nguyên tắc thứ ba : Bồi thường Về nguyên tắc số tiền bồi thường tối đa mà người được bảo hiểm nhận trong mọi trường hợp không hề vượt quá giá trị thiệt hại mà người đó gặp phải trong sự kiện bảo hiểm. Nguyên tắc thứ tư : Thế quyền Nguyên tắc thế quyền được bộc lộ : Sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, người bảo hiểm có quyền sửa chữa thay thế người được bảo hiểm để đòi bên có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi hoàn trong số lượng giới hạn số tiền bồi thường đã trả. Điều 79 MIA1906 lao lý : Nếu người bảo hiểm giao dịch thanh toán tổn thất hàng loạt, hoặc một phần của đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm thì người bảo hiểm có quyền hưởng quyền hạn của người được bảo hiểm về bất kể cái gì còn lại của đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm đã được bồi thường và do đó người bảo hiểm được người được bảo hiểm chuyển lại mọi quyền hạn và hưởng quyền được bồi thường về đối tượng người dùng đó kể từ khi tai nạn đáng tiếc gây ra tổn thất …. Điều 247 Bộ luật hàng hải Nước Ta cũng đã lao lý : “ Khi trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm, người bảo hiểm được quyền truy đòi người có lỗi gây ra tổn thất đó ( gọi là người thứ ba ) trong khoanh vùng phạm vi số tiền đã trả. Người bảo hiểm triển khai quyền này theo pháp luật so với người được bảo hiểm ”. Như vậy, thế quyền là một nguyên tắc mang đặc thù luật định nhằm mục đích ngăn ngừa hiện tượng kỳ lạ trục lợi trong quan hệ bảo hiểm. Nguyên tắc thứ 5 : Bảo hiểm rủi ro đáng tiếc Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, cả doanh nghiệp mua bảo hiểm và bên bảo hiểm đều không hề chứng minh và khẳng định rủi ro đáng tiếc có xảy ra hay không, nếu một hợp đồng bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy quốc tế được giao kết khi người mua bảo hiểm đã biết có rủi ro đáng tiếc xảy ra cho sản phẩm & hàng hóa hoặc nếu người bảo hiểm đã biết là sản phẩm & hàng hóa đã về đến đích bảo đảm an toàn sẽ trở nên vô hiệu.

4.2. Điều kiện bảo hiểm hàng hóa bằng hàng hải quốc tế

Điều kiện bảo hiểm lao lý khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của người bảo hiểm so với đối tượng người tiêu dùng được bảo hiểm gồm có những điều kiện kèm theo đơn cử sau : 1. Điều kiện bảo hiểm C : Được vận dụng trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa hay gia tài luân chuyển bị thiệt hại do những nguyên do sau :

 • Tàu bị mắc cạn, lật úp và bị đắm.
 • Tàu bị va chạm, đâm vào bất kỳ vật thể nào không kể nước.
 • Cháy hoặc nổ.
 • Phương tiện vận tải bộ bị lật hay trật bánh.
 • Dợ hàng ở cảng nơi tàu gặp nạn.
 • Hàng bị ném khỏi tàu.
 • Phương tiện chở hàng mất tích và khiến hàng hóa bị thất thoát.

2. Điều kiện bảo hiểm B : Ngoài những rủi ro đáng tiếc như trên, người được bảo hiểm cũng sẽ được bồi thường khi xảy ra những rủi ro đáng tiếc sau :

 • Động đất, núi lửa phun trào hay sét đánh.
 • Hàng bị nước cuốn khỏi tàu hay bị ném khỏi tàu.
 • Nơi để hàng bị nước tràn vào.
 • Hàng hóa tổn thất do dỡ hàng qua lan can tàu tại cảng.

3. Điều kiện bảo hiểm A : Ngoài những rủi ro đáng tiếc được đề cập trong điều kiện kèm theo bảo hiểm B và C như trên. Nếu đối tượng người dùng được bảo hiểm rơi vào những trường hợp sau thì vẫn sẽ được bồi thường :

 • Mất cắp, mất trộm.
 • Thiếu nguyên kiện.
 • Hen rỉ, gãy trong quá trình vận chuyển.
 • Rách, vỡ, bị ướt hay bị làm bẩn,…

4.3. Quy trình xử lý bảo hiểm hàng hóa bằng hàng hải quốc tế

Người mua bảo hiểm là người bán hàng hóa Người thụ hưởng bảo hiểm là người mua hàng tại cảng đến Điều kiện luân chuyển đường thủy có lien quan đến bảo hiểm là CIP và CIF. Điều kiện bảo hiểm là A, B hoặc C Phí mua bảo hiểm khoảng chừng 0.06 – 0.075 % tính trên trị giá mua bảo hiểm Trị giá mua bảo hiểm hoàn toàn có thể là giá FOB hoặc giá CIF Mọi pháp luật tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm và những pháp luật miễn trừ được lao lý trong ICC 2009 ( Institude Cargo Clauses ) Quy trình giải quyết và xử lý bảo hiểm cho phương pháp luân chuyển đường thủy khi có tổn thất Người được bảo hiểm thong báo tổn thất sản phẩm & hàng hóa cho người mua bảo hiểm Người mua bảo hiểm gửi thong báo tổn thất cho người bảo hiểm Người bảo hiểm thực thi giám định và xác lập tổn thất nếu thiết yếu, việc giám định sẽ được triển khai ngay sau khi người nhận hàng thông tin có tổn thất sản phẩm & hàng hóa. Quá trình giám định được triển khai độc lập và chịu sự giám sát của người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm ký ủy quyền ( POA – Power Of Attorney ) cho người mua bảo hiểm thực thi những thủ tục để nhu yếu bồi thường Người mua bảo hiểm ( người được chuyển nhượng ủy quyền ) triển khai gửi bộ hồ sơ thông tin tổn thất bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa, đơn cử : Ủy quyền của người được bảo hiểm cho người mua bảo hiểm Thông báo tổn thất bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa ( theo mẫu của công ty bảo hiểm ) Yêu cầu bồi thường bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa ( theo mẫu của công ty bảo hiểm ) kèm bảng kê chi tiết cụ thể hạng mục sản phẩm & hàng hóa tổn thất được bảo hiểm ( Invoice và packing list của lô hàng có mục hàng bị tổn thất ). Bill luân chuyển đường thủy của lô hàng có mục hàng bị tổn thất

Sau khi lô hàng được giám định và xác định rõ số tiền được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm tiến hành gửi thông báo bồi thường và miễn trách, cụ thể chính là thông báo số tiền được bồi thường cho người mua bảo hiểm

Ngoài ra, công ty bảo hiểm sẽ gửi kèm thông tin bồi thường những sách vở khác như :

VAT invoice
Debit note
Endorsement note
Declaration for export

Như vậy, về thực chất bảo hiểm sinh ra là do sự sống sót khách quan của những rủi ro đáng tiếc nhưng thực chất của bảo hiểm chính là sự giàn trải những tổn thất của những người được bảo hiểm gặp rủi ro đáng tiếc cho toàn bộ những người tham gia bảo hiểm cùng chịu trải qua phí bảo hiểm. Người bảo hiểm là người trung gian đứng ra nhận lãnh tổn thất và phân loại tổn thất này cho tổng thể những người tham gia bảo hiểm.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *