Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV bảo – Tài liệu text

Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV bảo gia hưng thịnh tổng đại lý dai ichi life việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.55 MB, 66 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU VỀ VẤN NẠN TRỤC LỢI
TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH –
TỔNG ĐẠI LÝ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Ngành:

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Phan Minh Thùy

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Phạm Quỳnh Như

MSSV:

1211191721

Lớp:

12DTNH07

TP. Hồ Chí Minh, 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU VỀ VẤN NẠN TRỤC LỢI
TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH –
TỔNG ĐẠI LÝ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Ngành:

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Phan Minh Thùy

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Phạm Quỳnh Như

MSSV:

1211191721

Lớp:

12DTNH07

TP. Hồ Chí Minh, 2016
i

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là bài khóa luận tốt nghiệp do em thực hiện, không có hành vi
sao chép các bài khóa luận tốt nghiệp khác, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và
chịu mọi kỷ luật của khoa và nhà trường đề ra.
TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016

ii

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn cô Phan Minh Thùy đã tận tâm hướng dẫn và giúp em
nhận ra, cũng như khắc phục những thiếu sót của em trong suốt quá trình thực tập tại
công ty và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Hữu Thịnh – Quản Lý Kinh Doanh Cấp
Cao, Chị Trần Thị Tý Hồng – Quản Lý Kinh Doanh Cấp Cao và các anh chị nhân viên
Tư vấn tài chính tại phòng kinh doanh 85 đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt
thời gian em thực tập tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý DaiIchi Life Việt Nam – Chi Nhánh Quận 10.
Bài khóa luận tốt nghiệp được em thực hiện trong thời gian rất ngắn, do vậy chắc

chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót khi tìm hiểu, đánh giá và trình bày về công ty
TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh, em rất mong được sự thông cảm của quý công ty và
quý thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn!

iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng
Thịnh năm 2014 và 2015 …………………………………………………………………………………. 9
Bảng 4.1: Một số điều điều khoản quy định hình thức xử lý kỷ luật về các hành vi
trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ của Dai-Ichi Life Việt Nam …………………………. 41

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty Bảo Gia Hưng Thịnh ………………………………. 6
Sơ đồ 4.1: Quy trình phát hành hợp đồng bảo hiểm được áp dụng tại công ty TNHH
MTV Bảo Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………. 39
Sơ đồ 4.2: Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm được áp dụng tại công ty TNHH
MTV Bảo Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………. 40
Sơ đồ 4.3: Quy trình xử lý vi phạm Tư vấn tài chính tại công ty TNHH MTV Bảo
Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………………………. 43

iv

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ý NGHĨA

KÝ HIỆU

TNHH

Trách Nhiệm Hữu Hạn

TNHH MTV

Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Dai-Ichi Life Việt Nam

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt Nam

TP.HCM

Thành Phố Hồ Chí Minh

v

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
Trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ đã bắt đầu xuất hiện từ thuở sơ khai của ngành bảo
hiểm, đây là hành vi cố ý lừa đảo, gây ra những thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp
bảo hiểm. Hiện nay, với mức sống ngày càng cao, số lượng người dân có nhu cầu và khả
năng tham gia bảo hiểm nhân thọ ngày càng tăng. Chính vì vậy, vấn nạn trục lợi trong
bảo hiểm nhân thọ ngày càng được ươm mầm nhiều hơn.
Để phòng chống trục lợi bảo hiểm và phòng ngừa tổn thất tài chính cho doanh nghiệp
bảo hiểm, chúng ta cần phải tìm hiểu những khả năng có thể xảy ra hành vi trục lợi nhằm
phát hiện dấu hiệu trục lợi ngay từ ban đầu và nhanh chóng ngăn chặn hành vi đáng lên
án ấy.

Đó chính là lý do tôi chọn đề tài: “Tìm Hiểu Về Vấn Nạn Trục Lợi Trong Bảo
Hiểm Nhân Thọ Tại Công Ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý DaiIchi Life Việt Nam”
1.2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, trải nghiệm vị trí
Tư vấn tài chính, quan sát, thu thập thông tin nhằm tìm hiểu về thực trạng trục lợi trong
bảo hiểm nhân thọ và đề xuất một số kiến nghị về phòng chống trục lợi bảo hiểm nhân
thọ tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh. Mặt khác, giúp bản thân nhận thức rõ
hơn về mức độ nghiêm trọng của hành vi trục lợi bảo hiểm nhân thọ và có ý thức tránh
rơi vào trường hợp vô tình vướng vào vòng lao lý.
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
– Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, thực
trạng về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ nói chung, ở công ty TNHH MTV Bảo
Gia Hưng Thịnh nói riêng, từ đó tìm ra những khả năng có thể xảy ra hành vi trục lợi và
đề xuất một số kiến nghị về phòng chống trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH
MTV Bảo Gia Hưng Thịnh.
– Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý
Dai-Ichi Life Việt Nam, tại lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận
10, TP.HCM.

1

1.4. Phương pháp nghiên cứu
Trong bài nghiên cứu, tôi đã sử dụng phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thông
qua quá trình quan sát, trải nghiệm vị trí Tư vấn tài chính, tìm hiểu tình hình hoạt động
kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại phòng kinh doanh và tìm hiểu thực trạng về
vấn nạn trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh. Đồng
thời tham khảo các giáo trình, tài liệu về nguyên lý bảo hiểm, về bảo hiểm nhân thọ, cũng
như những quyết định, thông tư quy định liên quan hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở
Việt Nam, kết hợp phân tích quy trình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công

ty. Từ đó phát hiện ra những khả năng có thể xảy ra hành vi trục lợi và đề xuất một số
kiến nghị ngăn ngừa trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV Bảo Gia
Hưng Thịnh.
1.5. Kết cấu đề tài:
Bài nghiên cứu gồm có 5 chương:
– Chương 1: Giới thiệu
– Chương 2: Tổng quan về công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
– Chương 3: Cơ sở lý thuyết về bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm nhân thọ
– Chương 4: Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH
MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
– Chương 5: Nhận xét và kiến nghị.

2

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HƯNG THỊNH
2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Nhật Bản và
Dai-Ichi Life Việt Nam
Công ty TNHH BHNT Dai-Ichi Nhật Bản
The Dai-Ichi Life Insurance Company, Limited được thành lập vào ngày 15 tháng 9
năm 1902 dưới hình thức công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên tại Nhật Bản.
Năm 1970, Dai-Ichi Life thành lập học viện FALIA (Foundation for the
Advancement of Life Insurance Around the World – Học viện vì sự phát triển của ngành
BHNT trên toàn thế giới) thông qua việc hợp nhất những tổ chức có chung sứ mệnh đã
hoạt động từ năm 1962, với mục tiêu tăng cường hỗ trợ cho sự phát triển của ngành
BHNT trên thế giới, đặc biệt tại châu Á.
Năm 1975, văn phòng đại diện đầu tiên của Dai-Ichi Life ở nước ngoài được thành
lập tại New York, Mỹ (hiện nay là công ty Dai-ichi Life International (U.S.A), Inc.) với
mục đích nghiên cứu hệ thống bảo hiểm, kinh tế, tài chính của Mỹ, đồng thời xúc tiến

bảo hiểm nhân thọ nhóm quốc tế giữa các chi nhánh của các công ty Nhật Bản.
Năm 2001, Dai-Ichi Life là công ty đầu tiên trong ngành tài chính- bảo hiểm ở Nhật
Bản vinh dự được trao tặng giải thưởng “Chất lượng Nhật Bản”.
Năm 2007, Dai-Ichi Life mua lại công ty liên doanh Bảo Minh – CMG và thành lập
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam.
Năm 2010, Dai-Ichi Life chuyển đổi hình thức từ công ty tương hỗ sang công ty cổ
phần đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Tokyo.
Năm 2014, Dai-Ichi Life tham gia Hiệp Ước Toàn Cầu Của Liên Hiệp Quốc (The
United Nations Global Compact – UNGC) với tầm nhìn hướng đến một nền kinh tế toàn
cầu bền vững.
Theo báo cáo tài chính năm 2015, với tổng tài sản trị giá 416,2 tỷ đô la Mỹ, Dai-Ichi
Life được xếp hạng ở vị trí thứ 18 trong danh mục các công ty bảo hiểm nhân thọ hàng
đầu thế giới. (Nguồn: http://www.relbanks.com/top-insurance-companies/world)
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt Nam
Ngày 18/01/2007, công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam được thành
lập, đặt trụ sở tại tầng 3 tòa nhà SaiGon Riverside và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ
100% vốn Nhật Bản đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2012,
3

trụ sở chính của Dai-Ichi Life Việt Nam chuyển về địa điểm mới tại Tòa nhà Dai-ichi
Life trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận. Việc chuyển trụ sở chính không
những là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Dai-Ichi Life Việt Nam
mà còn thể hiện cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng và đất nước Việt Nam.
Năm 2008, chỉ sau 1 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-Ichi Life Việt Nam đã được
Bộ Tài Chính cho phép tăng vốn đầu tư từ 25 triệu đô la Mỹ lên 72 triệu đô la Mỹ. Ngày
18 tháng 01 năm 2016, Dai-Ichi Life Việt Nam đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 72 triệu
USD lên 87 triệu USD, sau khi nhận được chuẩn y từ Bộ Tài chính. Chưa dừng lại ở đây,
theo nguồn tin từ Dai-Ichi Life Việt Nam cho biết, Dai-Ichi Life Việt Nam đang tích cực
triển khai kế hoạch tiếp tục nâng mức vốn điều lệ lên 100 triệu USD trong năm 2016.

Đây là lần thứ hai sau 9 năm đi vào hoạt động, Dai-Ichi Life Việt Nam đã tăng vốn điều
lệ để tăng cường mở rộng kinh doanh và đầu tư, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong
hành trình vươn đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm
nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Nếu kế hoạch nâng vốn điều lệ lên mức 100 triệu USD
của Dai-Ichi Life Việt Nam được Bộ Tài Chính chuẩn y, Dai-Ichi Life Việt Nam sẽ trở
thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hóa lớn nhất tại thị trường
Việt Nam.
Qua 9 năm hoạt động, Dai-Ichi Life Việt Nam đã lớn mạnh hơn gấp 9 lần về tổng
doanh thu phí bảo hiểm, giữ vững vị thế là 1 trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu
Việt Nam về thị phần doanh thu phí bảo hiểm hợp đồng chính và doanh thu phí bảo hiểm
khai thác mới. Dai-Ichi Life Việt Nam đã và đang phục vụ hơn 1 triệu khách hàng thông
qua đội ngũ hơn 750 nhân viên và hơn 50.000 Tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Tiếp tục
thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh, tính đến ngày 31 tháng 12 năm
2015, Dai-Ichi Life Việt Nam đã khai trương gần 40 văn phòng Tổng Đại lý trong năm
qua, giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với hệ thống hơn 170 văn phòng
và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc. Ngày 2 tháng 4 năm 2016, Dai-Ichi Life Việt Nam
được trao tặng danh hiệu “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất” tại Chương trình liên
hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam, do Thời báo Kinh tế
Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Dai-Ichi Life Việt Nam được trao
tặng giải thưởng danh giá này, đó là minh chứng cam kết thực tế của Công ty trong việc
tích cực góp phần đảm bảo an toàn tài chính và an sinh xã hội lâu dài tại Việt Nam, cũng

4

như khẳng định uy tín thương hiệu hàng đầu Nhật Bản với sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm
nhân thọ tiên tiến phục vụ hàng triệu khách hàng trên cả nước.
Với triết lý kinh doanh mang đậm tính nhân văn từ Nhật Bản “Tất cả vì con người”,
bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-Ichi Life Việt Nam đã và đang tích cực
khởi xướng, thực hiện nhiều chương trình từ thiện, hoạt động xã hội có ý nghĩa và có

những đóng góp thiết thực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa
phương, thể hiện cam kết “Gắn bó dài lâu” với đất nước và con người Việt Nam.

Hình 1.1: Logo công ty Dai-Ichi Life
2.1.2. Tổng quan về công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý DaiIchi Life Việt Nam
Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh hợp tác với công ty TNHH bảo hiểm
nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam khai trương Tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ tại địa chỉ số 336
Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10, TP.HCM, đưa vào hoạt động ngày 03 tháng 04
năm 2013. Sau đó chuyển về lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận
10, TP.HCM.
Đây là Văn phòng tổng đại lý thứ 5 tại khu vực TP.HCM và là Tổng Đại lý thứ 44
của Dai-Ichi Life Việt Nam được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ cho việc mở rộng thị
trường và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng tại địa phương.
Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh có:
– Tên giao dịch: BAO GIA HUNG THINH COMPANY LIMITED
– Địa chỉ: lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
– Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Bảo Danh
– Giấy phép kinh doanh: 0312216572

– Mã số thuế: 0312216572

– Điện thoại: 083-9798456

– Fax: 083-9798457

– Hoạt động chính: Hoạt động đại lý cho công ty Dai-Ichi Life Việt Nam.
+ Đối với Dai-Ichi Life Việt Nam, Bảo Gia Hưng Thịnh thực hiện các nghiệp vụ
của đại lý do Dai-Ichi Life Việt Nam ủy quyền: Bảo Gia Hưng Thịnh tìm kiếm nguồn
khách hàng mới và thực hiện công tác giới thiệu, chào bán sản phẩm của Dai-Ichi Life
Việt Nam cung cấp, đại diện Dai-Ichi Life Việt Nam thực hiện nghĩa vụ chăm sóc khách

5

hàng. Vai trò chủ yếu của Bảo Gia Hưng Thịnh đối với Dai-Ichi Life Việt Nam là mang
thượng hiệu Dai-Ichi Life đến gần khách hàng hơn.
+ Đối với khách hàng: Bảo Gia Hưng Thịnh là cầu nối giữa khách hàng và Dai-Ichi
Life Việt Nam. Vai trò chủ yếu của công ty đối với khách hàng là hướng dẫn, tư vấn và
giải đáp mọi thắc mắc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các thủ tục yêu cầu bảo hiểm, thủ
tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tất toán hợp đồng, v.v…, giúp khách hàng nộp phí bảo
hiểm theo yêu cầu, và thực hiện công tác chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng.
+ Đối với nhân viên Tư vấn tài chính: Bảo Gia Hưng Thịnh hỗ trợ Tư vấn tài chính
trong công tác tìm kiếm khách hàng, mở các lớp đào tạo nghiệp vụ hàng tháng nhằm giúp
Tư vấn tài chính nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn và tạo cơ hội thăng tiến cho
các Tư vấn tài chính.
+ Đối với cộng tác viên, Bảo Gia Hưng Thịnh có những khóa học bồi dưỡng kiến
thức nghiệp vụ riêng dành cho công tác viên và luôn tạo điều kiện, cơ hội cho các cộng
tác viên ưu tú được trở thành nhân viên chính thức của công ty TNHH MTV Bảo Gia
Hưng Thịnh.
2.2. Cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
2.2.1. Sơ đồ tổ chức tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty Bảo Gia Hưng Thịnh
Ban Giám Đốc

Phòng
Kế Toán

Phòng Kinh
Doanh

Phòng

Nhân Sự

Phòng
Marketing

Nhóm Kinh Doanh
– Tư vấn tài chính
– Cộng tác viên
2.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
 Ban Giám Đốc:
– Giám Đốc: Là người có quyền hạn cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệm
trước pháp luật về hoạt động kinh doanh và phương hướng mục tiêu của công ty, cũng
như việc nâng cao đời sống của người lao động.
6

– Phó Giám Đốc: Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác quản lý, tổ chức, thực hiện lập
kế hoạch hoạt động, kinh doanh theo sự phân công của Giám Đốc và chịu trách nhiệm
trước Giám đốc về hiệu quả của các hoạt động.
 Phòng Kế Toán: Tham mưu cho ban Giám đốc về:
– Quản lý vốn, tài sản của công ty.
– Kiểm toán nội bộ, kiểm soát các chi phí hoạt động của công ty, đề xuất các biện
pháp tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, bảo toàn và tăng vốn kinh doanh của công ty.
– Xây dựng kế hoạch tài chính và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh theo định
kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm của công ty.
– Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, quỹ phúc
lợi. Theo dõi và thực hiện trích nộp các khoản thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định.
 Phòng Kinh Doanh:
– Chịu trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm khách hàng.
– Căn cứ chỉ tiêu hàng tháng của công ty, nhu cầu thị trường, lập kế hoạch đáp ứng

nhu cầu của thị trường và đạt hiệu quả trong công tác bán hàng.
– Quản lí hợp đồng BHNT và hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thanh toán
quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.
– Tổ chức hội nghị giao lưu khách hàng với chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe gia
đình”, thực hiện công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng.
 Phòng Nhân Sự: Tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho
hoạt động của công ty. Xây dựng, thực hiện chế độ lương, khen thưởng, kỷ luật và các
chế độ đãi ngộ nhân sự. Tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp
vụ cho nhân viên.
 Phòng Marketing: Phân khúc thị trường, định vị thương hiệu, xác định khách
hàng mục tiêu và phối hợp với các phòng ban khác trong việc phát triển hoạt động kinh
doanh của công ty. Đây là phòng hỗ trợ kinh doanh.
2.3. Tổ chức đại lý tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh và Dai-Ichi Life
Việt Nam
Để đảm bảo chất lượng đào tạo đại lý bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
kinh doanh bảo hiểm đã có những quy định rất cụ thể về điều kiện đối với cơ sở đào tạo
đại lý bảo hiểm, tiêu chuẩn của các giảng viên, nội dung chương trình đào tạo đại lý và
chứng chỉ mà đại lý bảo hiểm cần phải có trước khi hành nghề.
7

Theo điều 32 Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007, “chương trình đào tạo
đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Kiến thức chung về bảo hiểm;
2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;
3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
4. Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh;
5. Kỹ năng bán bảo hiểm;
6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt động
đại lý bảo hiểm;

7. Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm”.
Để được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, các ứng viên sẽ phải tham gia chương trình
đào tạo đại lý bảo hiểm do các cơ sở được Bộ Tài Chính phê duyệt và vượt qua các kỳ thi
sát hạch do Bộ Tài Chính tổ chức.
Với Dai-Ichi Life Việt Nam, tất cả các ứng viên của công ty TNHH MTV Bảo Gia
Hưng Thịnh và các Tổng Đại Lý khác thuộc khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ được
đào tạo tại Tòa nhà Dai-Ichi Life trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận.
Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm hai phần chính:
– Chương trình cơ bản bao gồm: kiến thức chung về bảo hiểm, trách nhiệm, đạo đức
hành nghề của đại lý bảo hiểm, pháp luật kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, quyền và
nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi
nhân thọ nước ngoài và đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm tại Việt Nam.
Thời gian đào tạo cho chương trình cơ bản tối thiểu là 24 giờ.
– Chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm gồm có các nội dung chính: Kỹ năng
bán bảo hiểm, thực hành nghề đại lý bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm mà đại lý dự kiến
triển khai. Thời gian đào tạo cho chương trình này tối thiểu là 24 giờ.
Sau khi hoàn thành xong khóa học tại trụ sở chính của Dai-Ichi Life Việt Nam, các
ứng viên sẽ được tham gia kỳ thi sát hạch tại Bộ Tài Chính. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm
có liên quan đến chương trình được đào tạo, nếu trả lời đúng từ 30 câu hỏi trở lên, ứng
viên sẽ được cấp mã số và chứng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm. Tại Dai-Ichi Life Việt
Nam, các đại lý bảo hiểm được gọi là Tư vấn tài chính.

8

2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
vào năm 2014 và năm 2015
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng
Thịnh năm 2014 và 2015
(Đơn vị: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu

2014

2015

Tốc độ tăng trưởng
Tăng/giảm
%
20.365.958
36,26
6.700.431
51,67
13.665.527
31,64
20.365.958
36,26
15.973.906
50,00
4.392.052
25,54
9.766.000
38,70

Tổng tài sản
56.161.643 76.527.601
– Tài sản ngắn hạn
12.966.756 19.667.187
– Tài sản dài hạn
43.194.887 56.860.414

Tổng vốn
56.161.643 76.527.601
– Nợ phải trả
38.962.511 54.936.417
– Vốn chủ sở hữu
17.199.132 21.591.184
Doanh thu phí bảo hiểm
25.236.000 35.002.000
Doanh thu phí bảo hiểm khai
9.045.000 12.454.000 3.409.000
37,69
thác mới
Số lượng hợp đồng khai thác
782
985
203
25,96
mới (Đơn vị: hợp đồng)
Nguồn: Trích từ Bảng cân đối kế toán và Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014
và 2015 của công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
Theo số liệu tổng hợp từ các báo cáo tài chính của 17 tập đoàn bảo hiểm nhân thọ
đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015 tiếp tục
phát triển nhanh và bền vững với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 29,5%, doanh
thu khai thác mới tăng trưởng 39,7% và số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới tăng
24,2% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao
nhất trong 5 năm trở lại đây của thị trường bảo hiểm nhân thọ.
Bảng 1.1 cho thấy hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng
Thịnh từ năm 2014 đến 2015 rất hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu đều có tốc độ tăng trưởng rất
cao. Về tổng tài sản và tổng nguồn vốn, năm 2015 tăng vượt bậc 36,26% so với năm
2014. Doanh thu phí bảo hiểm của năm 2015 tăng 38,70% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của năm 2015 tăng 37,69% so với năm 2014. Và
số lượng hợp đồng khai thác mới của năm 2015 tăng 203 hợp đồng, tương ứng với tỷ lệ
25,96 so với năm 2014.
Đáng lưu ý khi so sánh tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu của Bảo Gia Hưng Thịnh và
số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm và số lượng hợp
9

Xem thêm  Hãy lắng nghe những chia sẻ từ các CEO để khởi nghiệp thành công

đồng bảo hiểm khai thác mới của công ty Bảo Gia Hưng Thịnh có tốc độ tăng trưởng lần
lượt cao hơn 9,2% và 1,76% so với số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Về
doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, năm 2015 ước đạt 12.454 triệu đồng, thấp hơn
2,01% so với số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ.
Nhìn chung, từ năm 2014 đến năm 2015 công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh
hoạt động kinh doanh rất khả quan với tốc độ tăng trưởng của tất cả các chỉ tiêu rất cao.
Với thị trường Bảo hiểm nhân thọ được các chuyên gia kinh tế đánh giá là tràn đầy tiềm
năng và triển vọng trong thời kỳ hiện tại và tương lai, chắc chắn công ty sẽ phát triển
mạnh mẽ và tiến xa hơn nữa trong những năm sau.

10

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ TRỤC LỢI
BẢO HIỂM
3.1. Bảo hiểm nhân thọ và một số khái niệm liên quan
3.1.1. Khái niệm, đặc trưng, và vai trò của bảo hiểm nhân thọ
a) Khái niệm bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ đã ra đời và phát triển từ rất lâu trên thế giới, do đó có rất nhiều
khái niệm về bảo hiểm nhân thọ, sự khác nhau đó xuất phát từ các góc độ nhìn nhận và
cách thức tiếp cận khác nhau.
Theo khoản 12 điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Việt Nam năm 2000, “Bảo hiểm

nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc
chết”.
Theo phương diện kinh tế, bảo hiểm nhân thọ là biện pháp chuyển giao rủi ro được
thực hiện thông qua hợp đồng bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm chấp nhận trả phí
bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả số tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện
bảo hiểm.
Xét theo phương diện tài chính, bảo hiểm nhân thọ là sự huy động tiền nhàn rỗi của
các tổ chức hoặc cá nhân tham gia bảo hiểm thông qua hình thức thu phí, nhằm lập quỹ
bảo hiểm và sử dụng để chi trả cho những tổn thất đã cam kết của các đối tượng tham gia
bảo hiểm.
Nhìn chung, bảo hiểm nhân thọ là hình thức chuyển giao rủi ro, khắc phục tổn thất
hiệu quả nhất trong tất cả các biện pháp hạn chế hậu quả của rủi ro.
b) Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ
– Là sản phẩm vô hình: Bảo hiểm nhân thọ là một loại sản phẩm đặc biệt. Sản phẩm
mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bàn giao cho khách hàng chỉ đơn thuần là lời hứa,
lời cam kết trả số tiền bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm. Đó là sản phẩm
vô hình mà người mua không thể cảm nhận được ở thời điểm hiện tại giống như khi mua
những thứ hàng hóa khác.
– Vòng đời sản phẩm dài: Thông thường, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thời
hạn tham gia tối thiểu là 5 năm.
– Vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính bảo vệ: Tiết kiệm bằng cách mua bảo
hiểm không giống các loại hình tiết kiệm khác, bảo hiểm nhân thọ không những có thể
giúp khách hàng tích luỹ về mặt tài chính mà còn mang tính bảo vệ cho bản thân và gia
11

đình của khách hàng. Nếu người được bảo hiểm không may xảy ra rủi ro thì những người
thân còn lại của họ sẽ nhận được một khoản tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm, tuy số tiền
bảo hiểm không thể bù đắp được những tổn thất về mặt tinh thần nhưng vẫn có thể góp
phần giảm bớt gánh nặng và đảm bảo về mặt tại chính cho những người còn lại, đó chính

là đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ mà các loại hình tiết kiệm khác không đáp ứng
được.
– Sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhiều mục tiêu khác nhau của khách hàng:
Trong khi các sản phẩm của ngân hàng chỉ có thể giúp khách hàng có được một khoản
tiền như mong muốn trong tương lai, thì lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tạo ra nhiều sản
phẩm đáp ứng được nhiều mục tiêu khác nhau của khách hàng, như: bảo hiểm trọn đời,
bảo hiểm sinh kỳ, tử kỳ, bảo hiểm hưu trí, v.v… Tùy theo mục tiêu của khách hàng mà
doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giúp họ lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
– Quy trình định phí phức tạp: Có nhiều yếu tố chính quyết định đến mức phí bảo
hiểm của người tham gia bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm: Độ
tuổi, giới tính, sức khỏe của người tham gia bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn tham
gia bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm, v.v… Ngoài ra còn có các nhân tố bên
ngoài như: Tuổi thọ bình quân của con người, lãi suất đầu tư, tỷ lệ lam phát, v.v… Do phí
bảo hiểm được xác định dựa trên nhiều yếu tố nên mức phí và số tiền bảo hiểm nhận
được của mỗi người là khác nhau.
– Tiền bảo hiểm được trả theo nguyên tắc khoán: Người thụ hưởng sẽ nhận được số
tiền khoán đúng theo mức mà họ đã thỏa thuận trước trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ,
tùy thuộc và phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng đóng phí của bên mua bảo hiểm.
– Bảo hiểm nhân thọ áp dụng kỹ thuật dồn tích vốn: Đây là kỹ thuật được áp dụng
đối với các loại hình bảo hiểm đảm bảo cho các rủi ro có tính chất thay đổi theo thời gian
và đối tượng, thường gắn liền với tuổi thọ con người.
c) Vai trò của bảo hiểm nhân thọ
– Đối với xã hội
+ Tạo thêm việc làm cho người lao động: Ngành bảo hiểm hiện nay được đánh giá
là rất tiềm năng và đang có xu hướng phát triển, do đó thị trường tài chính bảo hiểm (bao
gồm Bảo hiểm nhân thọ) ở Việt Nam và một số nước hiện đang rất khát nguồn nhân lực,
chính vì vậy sẽ giải quyết được phần nào tình trạng thiếu việc làm cho xã hội.

12

+ Tạo nên nếp sống tiết kiệm, có kế hoạch tài chính cho người dân: Thông qua
hình thức đóng phí bảo hiểm theo tháng, quý, năm, dần dần con người sẽ có ý thức hơn
về việc tạo lập kế hoạch tài chính và sống tiết kiệm sao cho vừa chu toàn cuộc sống hiện
tại, vừa có thể trích một khoản thu nhập để nộp phí bảo hiểm đã thỏa thuận.
+ Mang đến cảm giác an toàn cho người tham gia bảo hiểm: Rủi ro là những sự
kiện diễn ra bất ngờ và không thể lường trước được hậu quả. Khi xảy ra sự kiện bảo
hiểm, bảo hiểm nhân thọ góp phần ổn định cuộc sống của gia đình người được bảo hiểm,
kịp thời khắc phục hậu quả của rủi ro. Tham gia bảo hiểm sẽ giúp chúng ta cảm thấy yên
tâm hơn về vấn đề tài chính trong tương lai. Vì vậy, tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng là
một cách thể hiện tình yêu thương đối với những người thân trong gia đình.
– Đối với lĩnh vực Kinh tế – Tài chính
+ Góp phần phòng chống lạm phát: Nền kinh tế càng phát triển thì đời sống nhân
dân ngày càng cao, dẫn đến xuất hiện nhu cầu tiết kiệm hoặc đầu tư số tiền nhàn rỗi. Vì
vậy, Bảo hiểm nhân thọ ra đời nhằm giúp các cá nhân và tổ chức thực hiện nhu cầu này
một cách hiệu quả và góp phần chống lạm phát cho nền kinh tế.
+ Góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước: Thị trường bảo hiểm nói
chung hiện nay đang rất tiềm năng. Theo thống kê của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính
Việt Nam, từ năm 2011 đến năm 2015, thị trường bảo hiểm đã nộp gần 5.000 tỷ đồng tiền
thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách Nhà nước, trong đó các doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ đã nộp hơn 2.500 tỷ đồng. Mặt khác, khi người tham gia bảo hiểm gặp
phải rủi ro, nhà nước không cần phải chi khoản trợ cấp hoặc chi rất ít cho những người
không may mắn, vì đã có doanh nghiệp bảo hiểm bù đắp các khoản tổn thất cho họ. Vì
vậy, bảo hiểm nhân thọ đã và đang góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
+ Đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế: Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách
hàng cam kết nộp phí bảo hiểm đều đặn cho doanh nghiệp bảo hiểm, trong khi thời gian
có hiệu lực của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương đối dài (trung bình khoảng 10
năm), do đó các nguồn thu của doanh nghiệp bảo hiểm là rất lớn và hoàn toàn ổn định.
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền huy động được để đáp ứng nhu cầu vốn cho
nền kinh tế.

3.1.2. Các thể thức chính của bảo hiểm nhân thọ
Theo khoản 1 điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Việt Nam số 24/2000/QH10 ngày
09/12/2000, bảo hiểm nhân thọ có các nghiệp vụ chính sau:
13

a) Bảo hiểm tử kỳ
Bảo hiểm tử kỳ là loại hình bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một
số tiền cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng
bảo hiểm còn hiệu lực. Nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống đến lúc đáo hạn hợp đồng
thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả cho người thụ hưởng bất kỳ một khoản tiền
nào. Bảo hiểm tử kỳ không được ký kết với mục đích tiết kiệm mà chủ yếu nhằm đề
phòng và khắc phục hậu quả của rủi ro.
Bảo hiểm tử kỳ hiện nay có các loại hình sau:

Bảo hiểm tử kỳ cố định

Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đồi

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần

Bảo hiểm thu nhập gia đình

Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện

b) Bảo hiểm trọn đời
Bảo hiểm trọn đời (hay còn được gọi là bảo hiểm trường sinh) là loại hình bảo hiểm
mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một số tiền đã thỏa thuận cho người thụ hưởng
khi người được bảo hiểm tử vong vào bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hợp đồng bảo
hiểm có hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm trọn đời được ký kết với mục đích đảm bảo về mặt
tài chính cho gia đình khi người được bảo hiểm không may gặp rủi ro. Với những hợp
đồng bảo hiểm có mệnh giá lớn, tham gia bảo hiểm trọn đời còn có thêm ý nghĩa tiết
kiệm, tích lũy tài sản cho thế hệ sau.
Những đặc điểm chính của hợp đồng bảo hiểm trọn đời:
– Số tiền bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm trả một lần cho người thụ hưởng
khi người được bảo hiểm tử vong.
– Không có giới hạn về thời điểm kết thúc hợp đồng. Thời gian hiệu lực của hợp
đồng được tính từ khi hợp đồng được phát hành cho đến khi người được bảo hiểm qua
đời.
– Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc đóng định kỳ (thời hạn đóng phí thường
được giới hạn trong một số năm) và không thay đổi trong suốt quãng thời gian đóng phí.
Thông thường, mức phí bảo hiểm trọn đời tối thiểu để có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm
14

trọn đời là 500 ngàn đồng/năm. Mệnh giá bảo hiểm có thể gấp 40-85 lần phí đóng của
năm, điều đó phụ thuộc vào độ tuổi của người được bảo hiểm.
Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện nay có cung cấp các loại hình bảo hiểm trọn
đời sau:
– Bảo hiểm trọn đời không tham gia chia lãi
– Bảo hiểm trọn đời có tham gia chia lãi
– Bảo hiểm trọn đời đóng phí một lần
– Bảo hiểm trọn đời đóng phí định kỳ, trong một khoản thời gian nhất định
c) Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm sinh kỳ là loại hình bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả
một số tiền cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm vẫn còn sống đến một thời
điểm nhất định theo như thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sinh
kỳ được ký kết với mục đích giúp người được bảo hiểm có một khoản tiền để thực hiện
những dự định trong tương lai.
Hình thức đóng phí bảo hiểm sinh kỳ rất linh hoạt, bên mua bảo hiểm có thể đóng phí
một lần vào thời điểm ký kết hợp đồng hoặc có thể lựa chọn đóng phí nhiều lần.
Thông thường đối với đặc tính truyền thống của sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ, nếu
người được bảo hiểm tử vong trước ngày đáo hạn hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ
không chi trả bất kỳ một khoản tiền nào. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp cung
cấp sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ với cam kết sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm cho gia đình
người được bảo hiểm (sau khi trừ đi các chi phí khai thác và quản lý hợp đồng bảo hiểm).
d) Bảo hiểm trả tiền định kỳ
Bảo hiểm trả tiền định kỳ (hay còn gọi là bảo hiểm niên kim) là loại hình bảo hiểm
mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ chi trả cho người thụ hưởng những khoản tiền cố
định khi người được bảo hiểm sống đến một độ tuổi nhất định. Khoản tiền cố định đó
được gọi là niên kim, mặc dù trong thực tế nó có thể được trả nửa năm, hằng quý hoặc
hằng tháng. Niên kim có thể được trả ngay vào thời điểm kí kết hợp đồng bảo hiểm hoặc
trả sau khi hợp đồng đã có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là một dạng của bảo hiểm sinh kỳ. Do đó để tránh trường
hợp khi người tham gia bảo hiểm vừa đóng phí bảo hiểm xong, vẫn chưa nhận được niên
kim hoặc chỉ nhận được một vài lần thì người được bảo hiểm tử vong, dẫn đến hợp đồng
bảo hiểm chấm dứt và gây ra thiệt thòi cho khách hàng, nên trong thực tế, có những hợp
15

đồng bảo hiểm trả tiền định kỳ có thêm điều khoản hoàn phí bảo hiểm hoặc điều khoản
về khả năng chuyển hồi.
Với điều khoản hoàn phí bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm tử vong trước kỳ hạn
được nhận niên kim thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn trả phí bảo hiểm cho người thừa
kế hợp pháp của người được bảo hiểm. Với điều khoản về khả năng chuyển hồi, nếu
người được bảo hiểm tử vong và chưa nhận hết những khoản niên kim, thì những khoản
niên kim còn lại sẽ được chi trả cho vợ hoặc chồng của người được bảo hiểm, và những
khoản niên kim này chỉ có giá trị bằng 50% đến 60% khoản niên kim ban đầu. Tuy nhiên,
người tham gia bảo hiểm sẽ phải nộp thêm phí bảo hiểm để được hưởng quyền lợi từ
những điều khoản bổ sung này.
Bảo hiểm trả tiền định kỳ có các dạng sau:

Niên kim trả ngay

Niên kim trả sau

Niên kim trả có thời hạn

Niên kim trọn đời

Niên kim cố định

Niên kim biến đổi

Niên kim đầu kỳ

Niên kim cuối kỳ

e) Bảo hiểm hỗn hợp
Bảo hiểm hỗn hợp là loại hình bảo hiểm được kết hợp dựa trên các đặc điểm của bảo
hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Khi tham gia bảo hiểm hỗn hợp, người thụ hưởng sẽ
được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một khoản tiền khi người được bảo hiểm
vẫn còn sống đến ngày đáo hạn hợp đồng hoặc người được bảo hiểm tử vong trong thời
gian hợp đồng còn hiệu lực.
Những đặc điểm chính của hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp:
– Phí bảo hiểm thường được đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo
hiểm.
– Thời hạn bảo hiểm tương đối dài và người tham gia bảo hiểm chỉ được lựa chọn

các mốc thời gian cố định như: 5 năm, 10 năm, 15 năm, v.v…

16

– Bảo hiểm hỗn hợp là dạng hợp đồng có giá trị hoàn lại, do đó khách hàng có thể
mang hợp đồng bảo hiểm đến ngân hàng làm tài sản thế chấp để vay một khoản tiền nhất
định.
– Đặc điểm của bảo hiểm hỗn hợp là bảo hiểm cho cả hai trường hợp “sinh” và “tử”,
đây là sản phẩm duy nhất đan xem giữa hai yếu tố tiết kiệm và phòng ngừa rủi ro cho
người tham gia bảo hiểm. Do đó, bảo hiểm hỗn hợp là sản phẩm được ưu chuộng nhất tại
tất cả các quốc gia.
Bảo hiểm hỗn hợp hiện nay có hai loại hình sau:
– Bảo hiểm hỗn hợp không tham gia chia lãi
– Bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi
3.1.3. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
a) Khái niệm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Theo điều 567 Luật Dân Sự Việt Nam năm 2005, “hợp đồng bảo hiểm là sự thoả
thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo
hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo
hiểm”.
Theo khoản 1 điều 13 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Việt Nam năm 2000, hợp đồng
bảo hiểm nói chung là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm,
theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền
bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự
kiện bảo hiểm.
Nhưng trong bảo hiểm nhân thọ không áp dụng nguyên tắc bồi thường mà áp dụng
nguyên tắc khoán, do tính mạng của con người không thể được định giá một cách hoàn
toàn khách quan. Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể được định nghĩa như sau:
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp

bảo hiểm nhân thọ, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
b) Các bên có liên quan khi giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Các bên trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gồm có: Bên bảo hiểm (doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ) và bên mua bảo hiểm. Trong đó, bên mua bảo hiểm bao gồm: người tham
gia bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng.

17

– Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (bên bảo hiểm) là tổ chức được thành lập và
hoạt động theo quy định của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Việt Nam năm 2000 và các quy
định khác của pháp luật có liên quan nhằm mục tiêu lợi nhuận. Theo đó, doanh nghiệp
bảo hiểm nhân thọ chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm trên cơ sở bên mua bảo
hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trả tiền bảo hiểm cho người
thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
– Người tham gia bảo hiểm (hay còn được gọi là bên mua bảo hiểm) là tổ chức, cá
nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ đóng phí cho doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ. Người tham gia bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc
người thụ hưởng (Theo khoản 6 điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000). Để giao kết
hợp đồng bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm phải từ đủ 18 tuổi trở lên và đảm bảo quy
định về năng lực hành vi dân sự. Giữa người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm
phải có mối quan hệ nhất định theo quy định của pháp luật: Quan hệ cùng huyết thống,
vợ chồng hợp pháp, người giám hộ hợp pháp (đối với trẻ dưới 18 tuổi).
– Người được bảo hiểm là nhóm người hoặc cá nhân có tính mạng được bảo hiểm
bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây là đối tượng quan trọng nhất trong hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ. Đối với từng sản phẩm bảo hiểm khác nhau sẽ có những quy định khác
nhau về giới hạn độ tuổi tham gia bảo hiểm nhân thọ dành cho người được bảo hiểm. Ví
dụ: Đối với sản phẩm An Sinh Giáo Dục của Dai-Ichi Life Việt Nam, độ tuổi tham gia
sản phẩm này là từ 0 đến 14 tuổi, trong khi hầu hết các sản phẩm còn lại có giới hạn độ

tuổi từ 0 đến 60 tuổi.
– Người thụ hưởng là nhóm người, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để
nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Giữa người thụ hưởng và các bên
còn lại của bên mua bảo hiểm hiểm phải có mối quan hệ nhất định theo quy định của
pháp luật: Quan hệ cùng huyết thống, vợ chồng hợp pháp, người giám hộ hợp pháp (đối
với trẻ dưới 18 tuổi).
c) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Tại Dai-Ichi Life Việt nam quy định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ gồm có các
giấy tờ sau:
– Giấy yêu cầu bảo hiểm nhân thọ (hoặc giấy yêu cầu bảo hiểm nhân thọ liên kết
chung): Khách hàng phải điền thông tin và trả lời các câu hỏi đầy đủ, cụ thể, chính xác,

18

không chỉnh sửa, bôi xóa. Phải ký tên đúng người, với trường hợp người được bảo hiểm
dưới 18 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ ký thay.
– Bản sao giấy tờ chứng minh nhân dân của bên mua bảo hiểm, người được bảo
hiểm, người thụ hưởng, người giám hộ hợp pháp (Nếu có) hoặc bản sao giấy khai sinh
đối với người được bảo hiểm dưới 18 tuổi.
– Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ: Phải có chữ ký của Tư vấn tài chính
và bên mua bảo hiểm trên mỗi trang và giống với chữ ký trên trang 2 và 4 của Giấy yêu
cầu bảo hiểm nhân thọ.
– Phí bảo hiểm
– Phiếu thu phí bảo hiểm đầu tiên: Có số seri bắt đầu bằng 2 ký tự “DT” nhằm xác
nhận kỳ thu phí bảo hiểm đầu tiên và có dấu mộc đỏ của Dai-Ichi Life Việt Nam.
– Báo cáo riêng của tư vấn tài chính: Nhằm giúp bộ phận thẩm định của công ty có
những ghi nhận chi tiết hơn về khách hàng tham gia bảo hiểm qua sự quan sát trực tiếp
của Tư Vấn Tài Chính.
– Các loại giấy tờ khác (Nếu có):

+ Báo cáo tư vấn khách hàng
+ Phiếu xác nhận tham gia chương trình Quyền ưu tiên tuyển sinh vào RMIT (Nếu
đủ điều kiện)
+ Bảng trả lời câu hỏi tài chính: Khi số tiền bảo hiểm lớn, bên mua bảo hiểm phải
trả lời các câu hỏi này, theo quy định hiện tại là từ 3 tỷ đồng trở lên.
+ Bảng thăm dò về khả năng tài chính: Sử dụng cho những hợp đồng bảo hiểm có
phí đóng lớn hơn 40 triệu đồng/năm.
+ Tờ khai sức khỏe dành cho người được bảo hiểm bổ sung (Nếu có): Sử dụng
trong trường hợp khách hàng tham gia thêm sản phẩm bổ sung cho thành viên trong gia
đình, nhưng thành viên đó khác với người được bảo hiểm trong sản phẩm chính.
Sau khi hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được thẩm định với kết quả đạt chuẩn, hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ chính thức sẽ được phát hành với các loại giấy tờ sau:
– Giấy chứng nhận bảo hiểm: Gồm bảng liệt kê các chi tiết của hợp đồng bảo hiểm
và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.
– Bản sao giấy yêu cầu bảo hiểm: Là sự xác nhận từ phía Dai-Ichi Life Việt Nam
rằng bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành dựa trên những thông tin mà khách
hàng đã điền trong giấy yêu cầu bảo hiểm nhân thọ.
19

12DTNH07 TP. Hồ Chí Minh, 2016B Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTÌM HIỂU VỀ VẤN NẠN TRỤC LỢITRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌTẠI CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên BẢO GIA HƯNG THỊNH – TỔNG ĐẠI LÝ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAMNgành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGChuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGGiảng viên hướng dẫn : ThS. Phan Minh ThùySinh viên triển khai : Nguyễn Phạm Quỳnh NhưMSSV : 1211191721L ớp : 12DTNH07 TP. Hồ Chí Minh, 2016L ỜI CAM ĐOANEm xin cam kết ràng buộc đây là bài khóa luận tốt nghiệp do em thực thi, không có hành visao chép những bài khóa luận tốt nghiệp khác, nếu sai em xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm vàchịu mọi kỷ luật của khoa và nhà trường đề ra. TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm năm nay iiLỜI CẢM ƠNEm xin chân thành cảm ơn cô Phan Minh Thùy đã tận tâm hướng dẫn và giúp emnhận ra, cũng như khắc phục những thiếu sót của em trong suốt quy trình thực tập tạicông ty và triển khai khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Anh Nguyễn Hữu Thịnh – Quản Lý Kinh Doanh CấpCao, Chị Trần Thị Tý Hồng – Quản Lý Kinh Doanh Cấp Cao và những anh chị nhân viênTư vấn kinh tế tài chính tại phòng kinh doanh 85 đã tận tình hướng dẫn, giúp sức em trong suốtthời gian em thực tập tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý DaiIchi Life Việt Nam – Chi Nhánh Quận 10. Bài khóa luận tốt nghiệp được em thực thi trong thời hạn rất ngắn, do vậy chắcchắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót khi khám phá, nhìn nhận và trình diễn về công tyTNHH Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh, em rất mong được sự thông cảm của quý công ty vàquý thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn ! iiiDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1 : Kết quả hoạt động giải trí kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Gia HưngThịnh năm năm trước và năm ngoái …………………………………………………………………………………. 9B ảng 4.1 : Một số điều pháp luật pháp luật hình thức giải quyết và xử lý kỷ luật về những hành vitrục lợi trong bảo hiểm nhân thọ của Dai-Ichi Life Nước Ta …………………………. 41DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒSơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức triển khai tại công ty Bảo Gia Hưng Thịnh ………………………………. 6S ơ đồ 4.1 : Quy trình phát hành hợp đồng bảo hiểm được vận dụng tại công ty TNHHMTV Bảo Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………. 39S ơ đồ 4.2 : Quy trình xử lý quyền hạn bảo hiểm được vận dụng tại công ty TNHHMTV Bảo Gia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………. 40S ơ đồ 4.3 : Quy trình giải quyết và xử lý vi phạm Tư vấn kinh tế tài chính tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên BảoGia Hưng Thịnh ……………………………………………………………………………………………. 43 ivBẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮTÝ NGHĨAKÝ HIỆUTNHHTrách Nhiệm Hữu HạnTNHH MTVTrách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành ViênDai-Ichi Life Việt NamCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt NamTP. HCMThành Phố Hồ Chí MinhCHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU1. 1. Lý do chọn đề tàiTrục lợi trong bảo hiểm nhân thọ đã khởi đầu Open từ thuở sơ khai của ngành bảohiểm, đây là hành vi cố ý lừa đảo, gây ra những thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệpbảo hiểm. Hiện nay, với mức sống ngày càng cao, số lượng dân cư có nhu yếu và khảnăng tham gia bảo hiểm nhân thọ ngày càng tăng. Chính thế cho nên, vấn nạn trục lợi trongbảo hiểm nhân thọ ngày càng được ươm mầm nhiều hơn. Để phòng chống trục lợi bảo hiểm và phòng ngừa tổn thất kinh tế tài chính cho doanh nghiệpbảo hiểm, tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu và khám phá những năng lực hoàn toàn có thể xảy ra hành vi trục lợi nhằmphát hiện tín hiệu trục lợi ngay từ khởi đầu và nhanh gọn ngăn ngừa hành vi đáng lênán ấy. Đó chính là nguyên do tôi chọn đề tài : “ Tìm Hiểu Về Vấn Nạn Trục Lợi Trong BảoHiểm Nhân Thọ Tại Doanh Nghiệp TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại Lý DaiIchi Life Việt Nam ” 1.2. Mục đích nghiên cứuTìm hiểu trong thực tiễn tình hình hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, thưởng thức vị tríTư vấn kinh tế tài chính, quan sát, tích lũy thông tin nhằm mục đích tìm hiểu và khám phá về tình hình trục lợi trongbảo hiểm nhân thọ và đề xuất kiến nghị 1 số ít yêu cầu về phòng chống trục lợi bảo hiểm nhânthọ tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh. Mặt khác, giúp bản thân nhận thức rõhơn về mức độ nghiêm trọng của hành vi trục lợi bảo hiểm nhân thọ và có ý thức tránhrơi vào trường hợp vô tình vướng vào vòng lao lý. 1.3. Phạm vi và đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra – Phạm vi điều tra và nghiên cứu : Tìm hiểu về hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, thựctrạng về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ nói chung, ở công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên BảoGia Hưng Thịnh nói riêng, từ đó tìm ra những năng lực hoàn toàn có thể xảy ra hành vi trục lợi vàđề xuất một số ít đề xuất kiến nghị về phòng chống trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHHMTV Bảo Gia Hưng Thịnh. – Đối tượng điều tra và nghiên cứu : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng Đại LýDai-Ichi Life Nước Ta, tại lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, P. 15, Quận10, TP.HCM. 1.4. Phương pháp nghiên cứuTrong bài điều tra và nghiên cứu, tôi đã sử dụng giải pháp tích lũy và giải quyết và xử lý tài liệu thôngqua quy trình quan sát, thưởng thức vị trí Tư vấn kinh tế tài chính, khám phá tình hình hoạt độngkinh doanh mẫu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại phòng kinh doanh và tìm hiểu và khám phá tình hình vềvấn nạn trục lợi bảo hiểm nhân thọ tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh. Đồngthời tìm hiểu thêm những giáo trình, tài liệu về nguyên tắc bảo hiểm, về bảo hiểm nhân thọ, cũngnhư những quyết định hành động, thông tư pháp luật tương quan hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm ởViệt Nam, tích hợp nghiên cứu và phân tích quy trình tiến độ kinh doanh loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại côngty. Từ đó phát hiện ra những năng lực hoàn toàn có thể xảy ra hành vi trục lợi và đề xuất kiến nghị một sốkiến nghị ngăn ngừa trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo GiaHưng Thịnh. 1.5. Kết cấu đề tài : Bài điều tra và nghiên cứu gồm có 5 chương : – Chương 1 : Giới thiệu – Chương 2 : Tổng quan về công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh – Chương 3 : Cơ sở kim chỉ nan về bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm nhân thọ – Chương 4 : Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHHMTV Bảo Gia Hưng Thịnh – Chương 5 : Nhận xét và đề xuất kiến nghị. CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên BẢO GIA HƯNG THỊNH2. 1. Tổng quan về công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh2. 1.1. Tổng quan về công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Nhật Bản vàDai-Ichi Life Việt NamCông ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BHNT Dai-Ichi Nhật BảnThe Dai-Ichi Life Insurance Company, Limited được xây dựng vào ngày 15 tháng 9 năm 1902 dưới hình thức công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ tiên phong tại Nhật Bản. Năm 1970, Dai-Ichi Life xây dựng học viện chuyên nghành FALIA ( Foundation for theAdvancement of Life Insurance Around the World – Học viện vì sự tăng trưởng của ngànhBHNT trên toàn quốc tế ) trải qua việc hợp nhất những tổ chức triển khai có chung thiên chức đãhoạt động từ năm 1962, với tiềm năng tăng cường tương hỗ cho sự tăng trưởng của ngànhBHNT trên quốc tế, đặc biệt quan trọng tại châu Á.Năm 1975, văn phòng đại diện thay mặt tiên phong của Dai-Ichi Life ở quốc tế được thànhlập tại Thành Phố New York, Mỹ ( lúc bấy giờ là công ty Dai-ichi Life International ( U.S.A ), Inc. ) vớimục đích nghiên cứu và điều tra mạng lưới hệ thống bảo hiểm, kinh tế tài chính, kinh tế tài chính của Mỹ, đồng thời xúc tiếnbảo hiểm nhân thọ nhóm quốc tế giữa những Trụ sở của những công ty Nhật Bản. Năm 2001, Dai-Ichi Life là công ty tiên phong trong ngành kinh tế tài chính – bảo hiểm ở NhậtBản vinh dự được trao tặng phần thưởng “ Chất lượng Nhật Bản ”. Năm 2007, Dai-Ichi Life mua lại công ty liên kết kinh doanh Bảo Minh – CMG và thành lậpCông ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Nước Ta. Năm 2010, Dai-Ichi Life quy đổi hình thức từ công ty tương hỗ sang công ty cổphần đại chúng và niêm yết CP trên đầu tư và chứng khoán Tokyo. Năm năm trước, Dai-Ichi Life tham gia Hiệp Ước Toàn Cầu Của Liên Hiệp Quốc ( TheUnited Nations Global Compact – UNGC ) với tầm nhìn hướng đến một nền kinh tế tài chính toàncầu bền vững và kiên cố. Theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm năm ngoái, với tổng tài sản trị giá 416,2 tỷ đô la Mỹ, Dai-IchiLife được xếp hạng ở vị trí thứ 18 trong hạng mục những công ty bảo hiểm nhân thọ hàngđầu quốc tế. ( Nguồn : http://www.relbanks.com/top-insurance-companies/world ) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Việt NamNgày 18/01/2007, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Nước Ta được thànhlập, đặt trụ sở tại tầng 3 tòa nhà SaiGon Riverside và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ100 % vốn Nhật Bản tiên phong hoạt động giải trí tại Nước Ta. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2012, trụ sở chính của Dai-Ichi Life Nước Ta chuyển về khu vực mới tại Tòa nhà Dai-ichiLife trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận. Việc chuyển trụ sở chính khôngnhững là cột mốc quan trọng ghi lại sự tăng trưởng vững mạnh của Dai-Ichi Life Việt Nammà còn bộc lộ cam kết “ Gắn bó lâu dài hơn ” với người mua và quốc gia Nước Ta. Năm 2008, chỉ sau 1 năm hoạt động giải trí tại Nước Ta, Dai-Ichi Life Nước Ta đã đượcBộ Tài Chính được cho phép tăng vốn góp vốn đầu tư từ 25 triệu đô la Mỹ lên 72 triệu đô la Mỹ. Ngày18 tháng 01 năm năm nay, Dai-Ichi Life Nước Ta đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 72 triệuUSD lên 87 triệu USD, sau khi nhận được chuẩn y từ Bộ Tài chính. Chưa dừng lại ở đây, theo nguồn tin từ Dai-Ichi Life Nước Ta cho biết thêm, Dai-Ichi Life Nước Ta đang tích cựctriển khai kế hoạch liên tục nâng mức vốn điều lệ lên 100 triệu USD trong năm năm nay. Đây là lần thứ hai sau 9 năm đi vào hoạt động giải trí, Dai-Ichi Life Nước Ta đã tăng vốn điềulệ để tăng cường lan rộng ra kinh doanh và góp vốn đầu tư, lưu lại một cột mốc quan trọng tronghành trình vươn đến tiềm năng trở thành nhà phân phối những loại sản phẩm và dịch vụ bảo hiểmnhân thọ số 1 tại Nước Ta. Nếu kế hoạch nâng vốn điều lệ lên mức 100 triệu USDcủa Dai-Ichi Life Nước Ta được Bộ Tài Chính chuẩn y, Dai-Ichi Life Nước Ta sẽ trởthành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hóa lớn nhất tại thị trườngViệt Nam. Qua 9 năm hoạt động giải trí, Dai-Ichi Life Nước Ta đã vững mạnh hơn gấp 9 lần về tổngdoanh thu phí bảo hiểm, giữ vững vị thế là 1 trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầuViệt Nam về thị trường lệch giá phí bảo hiểm hợp đồng chính và lệch giá phí bảo hiểmkhai thác mới. Dai-Ichi Life Nước Ta đã và đang Giao hàng hơn 1 triệu người mua thôngqua đội ngũ hơn 750 nhân viên cấp dưới và hơn 50.000 Tư vấn kinh tế tài chính chuyên nghiệp. Tiếp tụcthực hiện kế hoạch lan rộng ra mạng lưới kinh doanh, tính đến ngày 31 tháng 12 năm2015, Dai-Ichi Life Nước Ta đã khai trương mở bán gần 40 văn phòng Tổng Đại lý trong nămqua, giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới Giao hàng người mua với mạng lưới hệ thống hơn 170 văn phòngvà tổng đại lý rộng khắp toàn nước. Ngày 2 tháng 4 năm năm nay, Dai-Ichi Life Việt Namđược trao tặng thương hiệu “ Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất ” tại Chương trình liênhoan những doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Nước Ta, do Thời báo Kinh tếViệt Nam tổ chức triển khai tại Thành Phố Hà Nội. Đây là lần thứ 8 liên tục Dai-Ichi Life Nước Ta được traotặng phần thưởng Gianh Giá này, đó là vật chứng cam kết trong thực tiễn của Công ty trong việctích cực góp thêm phần bảo vệ bảo đảm an toàn kinh tế tài chính và phúc lợi xã hội lâu dài hơn tại Nước Ta, cũngnhư chứng minh và khẳng định uy tín tên thương hiệu số 1 Nhật Bản với loại sản phẩm và dịch vụ bảo hiểmnhân thọ tiên tiến Giao hàng hàng triệu người mua trên cả nước. Với triết lý kinh doanh mang đậm tính nhân văn từ Nhật Bản “ Tất cả vì con người ”, bên cạnh hoạt động giải trí kinh doanh hiệu suất cao, Dai-Ichi Life Nước Ta đã và đang tích cựckhởi xướng, thực thi nhiều chương trình từ thiện, hoạt động giải trí xã hội có ý nghĩa và cónhững góp phần thiết thực nhằm mục đích cải tổ chất lượng đời sống cho hội đồng địaphương, bộc lộ cam kết ” Gắn bó lâu bền hơn ” với quốc gia và con người Nước Ta. Hình 1.1 : Logo công ty Dai-Ichi Life2. 1.2. Tổng quan về công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh – Tổng đại lý DaiIchi Life Việt NamCông ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh hợp tác với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bảo hiểmnhân thọ Dai-Ichi Nước Ta mở bán khai trương Tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ tại địa chỉ số 336C ao Thắng nối dài, phường 12, Q. 10, TP.Hồ Chí Minh, đưa vào hoạt động giải trí ngày 03 tháng 04 năm 2013. Sau đó chuyển về lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, P. 15, Quận10, TP.HCM.Đây là Văn phòng tổng đại lý thứ 5 tại khu vực TP.Hồ Chí Minh và là Tổng Đại lý thứ 44 của Dai-Ichi Life Nước Ta được đưa vào hoạt động giải trí nhằm mục đích ship hàng cho việc lan rộng ra thịtrường và cung ứng dịch vụ tốt hơn cho người mua tại địa phương. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh có : – Tên thanh toán giao dịch : BAO GIA HUNG THINH COMPANY LIMITED – Địa chỉ : lầu 1 tòa nhà Mirae 268 Tô Hiến Thành, P. 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh – Giám đốc / Đại diện pháp lý : Võ Bảo Danh – Giấy phép kinh doanh : 0312216572 – Mã số thuế : 0312216572 – Điện thoại : 083 – 9798456 – Fax : 083 – 9798457 – Hoạt động chính : Hoạt động đại lý cho công ty Dai-Ichi Life Nước Ta. + Đối với Dai-Ichi Life Nước Ta, Bảo Gia Hưng Thịnh thực thi những nghiệp vụcủa đại lý do Dai-Ichi Life Nước Ta ủy quyền : Bảo Gia Hưng Thịnh tìm kiếm nguồnkhách hàng mới và thực thi công tác làm việc trình làng, chào bán loại sản phẩm của Dai-Ichi LifeViệt Nam phân phối, đại diện thay mặt Dai-Ichi Life Việt Nam thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chăm nom kháchhàng. Vai trò đa phần của Bảo Gia Hưng Thịnh so với Dai-Ichi Life Nước Ta là mangthượng hiệu Dai-Ichi Life đến gần người mua hơn. + Đối với người mua : Bảo Gia Hưng Thịnh là cầu nối giữa người mua và Dai-IchiLife Nước Ta. Vai trò hầu hết của công ty so với người mua là hướng dẫn, tư vấn vàgiải đáp mọi vướng mắc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, những thủ tục nhu yếu bảo hiểm, thủtục xử lý quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm, tất toán hợp đồng, v.v …, giúp người mua nộp phí bảohiểm theo nhu yếu, và triển khai công tác làm việc chăm nom người mua sau khi ký hợp đồng. + Đối với nhân viên cấp dưới Tư vấn kinh tế tài chính : Bảo Gia Hưng Thịnh tương hỗ Tư vấn tài chínhtrong công tác làm việc tìm kiếm người mua, mở những lớp huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ hàng tháng nhằm mục đích giúpTư vấn kinh tế tài chính nâng cao trình độ, năng lực trình độ và tạo thời cơ thăng quan tiến chức chocác Tư vấn kinh tế tài chính. + Đối với cộng tác viên, Bảo Gia Hưng Thịnh có những khóa học tu dưỡng kiếnthức nhiệm vụ riêng dành cho công tác làm việc viên và luôn tạo điều kiện kèm theo, thời cơ cho những cộngtác viên xuất sắc ưu tú được trở thành nhân viên cấp dưới chính thức của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo GiaHưng Thịnh. 2.2. Cơ cấu tổ chức triển khai tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh2. 2.1. Sơ đồ tổ chức triển khai tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng ThịnhSơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức triển khai tại công ty Bảo Gia Hưng ThịnhBan Giám ĐốcPhòngKế ToánPhòng KinhDoanhPhòngNhân SựPhòngMarketingNhóm Kinh Doanh – Tư vấn kinh tế tài chính – Cộng tác viên2. 2.2. Nhiệm vụ của những phòng ban  Ban Giám Đốc : – Giám Đốc : Là người có quyền hạn cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệmtrước pháp lý về hoạt động giải trí kinh doanh và phương hướng tiềm năng của công ty, cũngnhư việc nâng cao đời sống của người lao động. – Phó Giám Đốc : Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác làm việc quản trị, tổ chức triển khai, triển khai lậpkế hoạch hoạt động giải trí, kinh doanh theo sự phân công của Giám Đốc và chịu trách nhiệmtrước Giám đốc về hiệu suất cao của những hoạt động giải trí.  Phòng Kế Toán : Tham mưu cho ban Giám đốc về : – Quản lý vốn, gia tài của công ty. – Kiểm toán nội bộ, trấn áp những ngân sách hoạt động giải trí của công ty, đề xuất kiến nghị những biệnpháp tăng doanh thu, tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách, bảo toàn và tăng vốn kinh doanh của công ty. – Xây dựng kế hoạch kinh tế tài chính và theo dõi tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh theo địnhkỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm của công ty. – Phân phối doanh thu, trích lập và sử dụng những quỹ dự trữ tiền lương, quỹ phúclợi. Theo dõi và triển khai trích nộp những khoản thuế, bảo hiểm xã hội theo lao lý.  Phòng Kinh Doanh : – Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm người mua. – Căn cứ chỉ tiêu hàng tháng của công ty, nhu yếu thị trường, lập kế hoạch đáp ứngnhu cầu của thị trường và đạt hiệu suất cao trong công tác làm việc bán hàng. – Quản lí hợp đồng BHNT và hướng dẫn người mua triển khai thủ tục thanh toánquyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. – Tổ chức hội nghị giao lưu người mua với chuyên đề “ Chăm sóc sức khỏe thể chất giađình ”, thực thi công tác làm việc tư vấn và chăm nom người mua.  Phòng Nhân Sự : Tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm mục đích cung ứng nhu yếu nhân sự chohoạt động của công ty. Xây dựng, thực thi chính sách lương, khen thưởng, kỷ luật và cácchế độ đãi ngộ nhân sự. Tổ chức, triển khai những chương trình đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng nghiệpvụ cho nhân viên cấp dưới.  Phòng Marketing : Phân khúc thị trường, xác định tên thương hiệu, xác lập kháchhàng tiềm năng và phối hợp với những phòng ban khác trong việc tăng trưởng hoạt động giải trí kinhdoanh của công ty. Đây là phòng tương hỗ kinh doanh. 2.3. Tổ chức đại lý tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnh và Dai-Ichi LifeViệt NamĐể bảo vệ chất lượng giảng dạy đại lý bảo hiểm, những văn bản hướng dẫn thi hành Luậtkinh doanh bảo hiểm đã có những pháp luật rất đơn cử về điều kiện kèm theo so với cơ sở đào tạođại lý bảo hiểm, tiêu chuẩn của những giảng viên, nội dung chương trình giảng dạy đại lý vàchứng chỉ mà đại lý bảo hiểm cần phải có trước khi hành nghề. Theo điều 32 Nghị định 45/2007 / NĐ-CP ngày 27/03/2007, “ chương trình đào tạođại lý bảo hiểm gồm có những nội dung đa phần sau : 1. Kiến thức chung về bảo hiểm ; 2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý ; 3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ; 4. Nội dung của mẫu sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh ; 5. Kỹ năng bán bảo hiểm ; 6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt độngđại lý bảo hiểm ; 7. Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm ”. Để được cấp chứng từ đại lý bảo hiểm, những ứng viên sẽ phải tham gia chương trìnhđào tạo đại lý bảo hiểm do những cơ sở được Bộ Tài Chính phê duyệt và vượt qua những kỳ thisát hạch do Bộ Tài Chính tổ chức triển khai. Với Dai-Ichi Life Nước Ta, tổng thể những ứng viên của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo GiaHưng Thịnh và những Tổng Đại Lý khác thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh sẽ đượcđào tạo tại Tòa nhà Dai-Ichi Life trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận. Chương trình huấn luyện và đào tạo đại lý bảo hiểm gồm có hai phần chính : – Chương trình cơ bản gồm có : kiến thức và kỹ năng chung về bảo hiểm, nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo đứchành nghề của đại lý bảo hiểm, pháp lý kinh doanh bảo hiểm tại Nước Ta, quyền vànghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phinhân thọ quốc tế và đại lý bảo hiểm trong hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm tại Nước Ta. Thời gian giảng dạy cho chương trình cơ bản tối thiểu là 24 giờ. – Chương trình huấn luyện và đào tạo về mẫu sản phẩm bảo hiểm gồm có những nội dung chính : Kỹ năngbán bảo hiểm, thực hành nghề đại lý bảo hiểm, loại sản phẩm bảo hiểm mà đại lý dự kiếntriển khai. Thời gian đào tạo và giảng dạy cho chương trình này tối thiểu là 24 giờ. Sau khi hoàn thành xong xong khóa học tại trụ sở chính của Dai-Ichi Life Nước Ta, cácứng viên sẽ được tham gia kỳ thi sát hạch tại Bộ Tài Chính. Với 40 câu hỏi trắc nghiệmcó tương quan đến chương trình được đào tạo và giảng dạy, nếu vấn đáp đúng từ 30 câu hỏi trở lên, ứngviên sẽ được cấp mã số và chứng từ hành nghề đại lý bảo hiểm. Tại Dai-Ichi Life ViệtNam, những đại lý bảo hiểm được gọi là Tư vấn kinh tế tài chính. 2.4. Tình hình hoạt động giải trí kinh doanh tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnhvào năm năm trước và năm 2015B ảng 2.1 : Kết quả hoạt động giải trí kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Gia HưngThịnh năm năm trước và năm ngoái ( Đơn vị : 1.000 đồng ) Chỉ tiêu20142015Tốc độ tăng trưởngTăng / giảm20. 365.95836,266. 700.43151,6713. 665.52731,6420. 365.95836,2615. 973.90650,004. 392.05225,549. 766.00038,70 Tổng tài sản56. 161.643 76.527.601 – Tài sản ngắn hạn12. 966.756 19.667.187 – Tài sản dài hạn43. 194.887 56.860.414 Tổng vốn56. 161.643 76.527.601 – Nợ phải trả38. 962.511 54.936.417 – Vốn chủ sở hữu17. 199.132 21.591.184 Doanh thu phí bảo hiểm25. 236.000 35.002.000 Doanh thu phí bảo hiểm khai9. 045.000 12.454.000 3.409.00037,69 thác mớiSố lượng hợp đồng khai thác78298520325, 96 mới ( Đơn vị : hợp đồng ) Nguồn : Trích từ Bảng cân đối kế toán và Bảng hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh năm năm trước và năm ngoái của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng ThịnhTheo số liệu tổng hợp từ những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của 17 tập đoàn lớn bảo hiểm nhân thọđang hoạt động giải trí ở Nước Ta lúc bấy giờ, thị trường bảo hiểm nhân thọ năm năm ngoái tiếp tụcphát triển nhanh và vững chắc với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 29,5 %, doanhthu khai thác mới tăng trưởng 39,7 % và số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới tăng24, 2 % so với cùng kỳ năm năm trước. Đây là vận tốc tăng trưởng lệch giá phí bảo hiểm caonhất trong 5 năm trở lại đây của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Bảng 1.1 cho thấy hoạt động giải trí kinh doanh tại công ty TNHH MTV Bảo Gia HưngThịnh từ năm năm trước đến năm ngoái rất hiệu suất cao, tổng thể những chỉ tiêu đều có vận tốc tăng trưởng rấtcao. Về tổng tài sản và tổng nguồn vốn, năm năm ngoái tăng vượt bậc 36,26 % so với năm2014. Doanh thu phí bảo hiểm của năm năm ngoái tăng 38,70 % so với cùng kỳ năm năm trước. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của năm năm ngoái tăng 37,69 % so với năm năm trước. Vàsố lượng hợp đồng khai thác mới của năm năm ngoái tăng 203 hợp đồng, tương ứng với tỷ lệ25, 96 so với năm năm trước. Đáng chú ý quan tâm khi so sánh vận tốc tăng trưởng những chỉ tiêu của Bảo Gia Hưng Thịnh vàsố liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ, lệch giá phí bảo hiểm và số lượng hợpđồng bảo hiểm khai thác mới của công ty Bảo Gia Hưng Thịnh có vận tốc tăng trưởng lầnlượt cao hơn 9,2 % và 1,76 % so với số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Vềdoanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, năm năm ngoái ước đạt 12.454 triệu đồng, thấp hơn2, 01 % so với số liệu thống kê toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Nhìn chung, từ năm năm trước đến năm năm ngoái công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bảo Gia Hưng Thịnhhoạt động kinh doanh rất khả quan với vận tốc tăng trưởng của toàn bộ những chỉ tiêu rất cao. Với thị trường Bảo hiểm nhân thọ được những chuyên viên kinh tế tài chính nhìn nhận là tràn trề tiềmnăng và triển vọng trong thời kỳ hiện tại và tương lai, chắc như đinh công ty sẽ phát triểnmạnh mẽ và tiến xa hơn nữa trong những năm sau. 10CH ƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ TRỤC LỢIBẢO HIỂM3. 1. Bảo hiểm nhân thọ và 1 số ít khái niệm liên quan3. 1.1. Khái niệm, đặc trưng, và vai trò của bảo hiểm nhân thọa ) Khái niệm bảo hiểm nhân thọBảo hiểm nhân thọ đã sinh ra và tăng trưởng từ rất lâu trên quốc tế, do đó có rất nhiềukhái niệm về bảo hiểm nhân thọ, sự khác nhau đó xuất phát từ những góc nhìn nhìn nhận vàcách thức tiếp cận khác nhau. Theo khoản 12 điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Nước Ta năm 2000, “ Bảo hiểmnhân thọ là loại nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặcchết ”. Theo phương diện kinh tế tài chính, bảo hiểm nhân thọ là giải pháp chuyển giao rủi ro đáng tiếc đượcthực hiện trải qua hợp đồng bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm gật đầu trả phíbảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả số tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiệnbảo hiểm. Xét theo phương diện kinh tế tài chính, bảo hiểm nhân thọ là sự kêu gọi tiền thư thả củacác tổ chức triển khai hoặc cá thể tham gia bảo hiểm trải qua hình thức thu phí, nhằm mục đích lập quỹbảo hiểm và sử dụng để chi trả cho những tổn thất đã cam kết của những đối tượng người tiêu dùng tham giabảo hiểm. Nhìn chung, bảo hiểm nhân thọ là hình thức chuyển giao rủi ro đáng tiếc, khắc phục tổn thấthiệu quả nhất trong tổng thể những giải pháp hạn chế hậu quả của rủi ro đáng tiếc. b ) Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ – Là loại sản phẩm vô hình dung : Bảo hiểm nhân thọ là một loại mẫu sản phẩm đặc biệt quan trọng. Sản phẩmmà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chuyển giao cho người mua chỉ đơn thuần là lời hứa, lời cam kết trả số tiền bảo hiểm khi xảy ra rủi ro đáng tiếc thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hiểm. Đó là sản phẩmvô hình mà người mua không hề cảm nhận được ở thời gian hiện tại giống như khi muanhững thứ sản phẩm & hàng hóa khác. – Vòng đời mẫu sản phẩm dài : Thông thường, những mẫu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thờihạn tham gia tối thiểu là 5 năm. – Vừa mang tính tiết kiệm ngân sách và chi phí, vừa mang tính bảo vệ : Tiết kiệm bằng cách mua bảohiểm không giống những mô hình tiết kiệm chi phí khác, bảo hiểm nhân thọ không những có thểgiúp người mua tích luỹ về mặt kinh tế tài chính mà còn mang tính bảo vệ cho bản thân và gia11đình của người mua. Nếu người được bảo hiểm không may xảy ra rủi ro đáng tiếc thì những ngườithân còn lại của họ sẽ nhận được một khoản tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm, tuy số tiềnbảo hiểm không hề bù đắp được những tổn thất về mặt ý thức nhưng vẫn hoàn toàn có thể gópphần giảm bớt gánh nặng và bảo vệ về mặt tại chính cho những người còn lại, đó chínhlà đặc thù cơ bản của bảo hiểm nhân thọ mà những mô hình tiết kiệm ngân sách và chi phí khác không đáp ứngđược. – Sản phẩm phong phú, cung ứng được nhiều tiềm năng khác nhau của người mua : Trong khi những mẫu sản phẩm của ngân hàng nhà nước chỉ hoàn toàn có thể giúp người mua có được một khoảntiền như mong ước trong tương lai, thì nghành bảo hiểm nhân thọ tạo ra nhiều sảnphẩm phân phối được nhiều tiềm năng khác nhau của người mua, như : bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, tử kỳ, bảo hiểm hưu trí, v.v … Tùy theo tiềm năng của người mua màdoanh nghiệp bảo hiểm sẽ giúp họ lựa chọn được mẫu sản phẩm tương thích với nhu yếu. – Quy trình định phí phức tạp : Có nhiều yếu tố chính quyết định hành động đến mức phí bảohiểm của người tham gia bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm, gồm có : Độtuổi, giới tính, sức khỏe thể chất của người tham gia bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn thamgia bảo hiểm, phương pháp đóng phí bảo hiểm, v.v … Ngoài ra còn có những tác nhân bênngoài như : Tuổi thọ trung bình của con người, lãi suất vay góp vốn đầu tư, tỷ suất lam phát, v.v … Do phíbảo hiểm được xác lập dựa trên nhiều yếu tố nên mức phí và số tiền bảo hiểm nhậnđược của mỗi người là khác nhau. – Tiền bảo hiểm được trả theo nguyên tắc khoán : Người thụ hưởng sẽ nhận được sốtiền khoán đúng theo mức mà họ đã thỏa thuận hợp tác trước trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tùy thuộc và tương thích với nhu yếu cũng như năng lực đóng phí của bên mua bảo hiểm. – Bảo hiểm nhân thọ vận dụng kỹ thuật dồn tích vốn : Đây là kỹ thuật được áp dụngđối với những mô hình bảo hiểm bảo vệ cho những rủi ro đáng tiếc có đặc thù biến hóa theo thời gianvà đối tượng người dùng, thường gắn liền với tuổi thọ con người. c ) Vai trò của bảo hiểm nhân thọ – Đối với xã hội + Tạo thêm việc làm cho người lao động : Ngành bảo hiểm lúc bấy giờ được đánh giálà rất tiềm năng và đang có khuynh hướng tăng trưởng, do đó thị trường kinh tế tài chính bảo hiểm ( baogồm Bảo hiểm nhân thọ ) ở Nước Ta và 1 số ít nước hiện đang rất khát nguồn nhân lực, chính vì thế sẽ xử lý được phần nào thực trạng thiếu việc làm cho xã hội. 12 + Tạo nên nếp sống tiết kiệm chi phí, có kế hoạch kinh tế tài chính cho người dân : Thông quahình thức đóng phí bảo hiểm theo tháng, quý, năm, từ từ con người sẽ có ý thức hơnvề việc tạo lập kế hoạch kinh tế tài chính và sống tiết kiệm ngân sách và chi phí sao cho vừa chu toàn đời sống hiệntại, vừa hoàn toàn có thể trích một khoản thu nhập để nộp phí bảo hiểm đã thỏa thuận hợp tác. + Mang đến cảm xúc bảo đảm an toàn cho người tham gia bảo hiểm : Rủi ro là những sựkiện diễn ra giật mình và không hề lường trước được hậu quả. Khi xảy ra sự kiện bảohiểm, bảo hiểm nhân thọ góp thêm phần không thay đổi đời sống của mái ấm gia đình người được bảo hiểm, kịp thời khắc phục hậu quả của rủi ro đáng tiếc. Tham gia bảo hiểm sẽ giúp tất cả chúng ta cảm thấy yêntâm hơn về yếu tố kinh tế tài chính trong tương lai. Vì vậy, tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng làmột cách bộc lộ tình yêu thương so với những người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình. – Đối với nghành nghề dịch vụ Kinh tế – Tài chính + Góp phần phòng chống lạm phát kinh tế : Nền kinh tế tài chính càng tăng trưởng thì đời sống nhândân ngày càng cao, dẫn đến Open nhu yếu tiết kiệm ngân sách và chi phí hoặc góp vốn đầu tư số tiền nhàn nhã. Vìvậy, Bảo hiểm nhân thọ sinh ra nhằm mục đích giúp những cá thể và tổ chức triển khai thực thi nhu yếu nàymột cách hiệu suất cao và góp thêm phần chống lạm phát kinh tế cho nền kinh tế tài chính. + Góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước : Thị phần bảo hiểm nóichung lúc bấy giờ đang rất tiềm năng. Theo thống kê của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài ChínhViệt Nam, từ năm 2011 đến năm năm ngoái, thị trường bảo hiểm đã nộp gần 5.000 tỷ đồng tiềnthuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách Nhà nước, trong đó những doanh nghiệp bảohiểm nhân thọ đã nộp hơn 2.500 tỷ đồng. Mặt khác, khi người tham gia bảo hiểm gặpphải rủi ro đáng tiếc, nhà nước không cần phải chi khoản trợ cấp hoặc chi rất ít cho những ngườikhông suôn sẻ, vì đã có doanh nghiệp bảo hiểm bù đắp những khoản tổn thất cho họ. Vìvậy, bảo hiểm nhân thọ đã và đang góp thêm phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. + Đáp ứng nhu yếu vốn cho nền kinh tế tài chính : Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, kháchhàng cam kết nộp phí bảo hiểm đều đặn cho doanh nghiệp bảo hiểm, trong khi thời giancó hiệu lực thực thi hiện hành của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương đối dài ( trung bình khoảng chừng 10 năm ), do đó những nguồn thu của doanh nghiệp bảo hiểm là rất lớn và trọn vẹn không thay đổi. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền kêu gọi được để phân phối nhu yếu vốn chonền kinh tế tài chính. 3.1.2. Các thể thức chính của bảo hiểm nhân thọTheo khoản 1 điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Nước Ta số 24/2000 / QH10 ngày09 / 12/2000, bảo hiểm nhân thọ có những nhiệm vụ chính sau : 13 a ) Bảo hiểm tử kỳBảo hiểm tử kỳ là mô hình bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả mộtsố tiền cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm tử trận trong thời hạn hợp đồngbảo hiểm còn hiệu lực thực thi hiện hành. Nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống đến lúc đáo hạn hợp đồngthì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả cho người thụ hưởng bất kể một khoản tiềnnào. Bảo hiểm tử kỳ không được ký kết với mục tiêu tiết kiệm chi phí mà hầu hết nhằm mục đích đềphòng và khắc phục hậu quả của rủi ro đáng tiếc. Bảo hiểm tử kỳ lúc bấy giờ có những mô hình sau : Bảo hiểm tử kỳ cố địnhBảo hiểm tử kỳ hoàn toàn có thể tái tụcBảo hiểm tử kỳ hoàn toàn có thể chuyển đồiBảo hiểm tử kỳ giảm dầnBảo hiểm tử kỳ tăng dầnBảo hiểm thu nhập gia đìnhBảo hiểm tử kỳ có điều kiệnb ) Bảo hiểm trọn đờiBảo hiểm trọn đời ( hay còn được gọi là bảo hiểm trường sinh ) là mô hình bảo hiểmmà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một số tiền đã thỏa thuận hợp tác cho người thụ hưởngkhi người được bảo hiểm tử trận vào bất kể thời gian nào kể từ ngày hợp đồng bảohiểm có hiệu lực thực thi hiện hành. Hợp đồng bảo hiểm trọn đời được ký kết với mục tiêu bảo vệ về mặttài chính cho mái ấm gia đình khi người được bảo hiểm không may gặp rủi ro đáng tiếc. Với những hợpđồng bảo hiểm có mệnh giá lớn, tham gia bảo hiểm trọn đời còn có thêm ý nghĩa tiếtkiệm, tích góp gia tài cho thế hệ sau. Những đặc thù chính của hợp đồng bảo hiểm trọn đời : – Số tiền bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm trả một lần cho người thụ hưởngkhi người được bảo hiểm tử trận. – Không có số lượng giới hạn về thời gian kết thúc hợp đồng. Thời gian hiệu lực thực thi hiện hành của hợpđồng được tính từ khi hợp đồng được phát hành cho đến khi người được bảo hiểm quađời. – Phí bảo hiểm hoàn toàn có thể đóng một lần hoặc đóng định kỳ ( thời hạn đóng phí thườngđược số lượng giới hạn trong 1 số ít năm ) và không biến hóa trong suốt quãng thời hạn đóng phí. Thông thường, mức phí bảo hiểm trọn đời tối thiểu để hoàn toàn có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm14trọn đời là 500 ngàn đồng / năm. Mệnh giá bảo hiểm hoàn toàn có thể gấp 40-85 lần phí đóng củanăm, điều đó phụ thuộc vào vào độ tuổi của người được bảo hiểm. Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ lúc bấy giờ có cung ứng những mô hình bảo hiểm trọnđời sau : – Bảo hiểm trọn đời không tham gia chia lãi – Bảo hiểm trọn đời có tham gia chia lãi – Bảo hiểm trọn đời đóng phí một lần – Bảo hiểm trọn đời đóng phí định kỳ, trong một khoản thời hạn nhất địnhc ) Bảo hiểm sinh kỳBảo hiểm sinh kỳ là mô hình bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trảmột số tiền cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm vẫn còn sống đến một thờiđiểm nhất định theo như thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sinhkỳ được ký kết với mục tiêu giúp người được bảo hiểm có một khoản tiền để thực hiệnnhững dự tính trong tương lai. Hình thức đóng phí bảo hiểm sinh kỳ rất linh động, bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể đóng phímột lần vào thời gian ký kết hợp đồng hoặc hoàn toàn có thể lựa chọn đóng phí nhiều lần. Thông thường so với đặc tính truyền thống cuội nguồn của mẫu sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ, nếungười được bảo hiểm tử trận trước ngày đáo hạn hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽkhông chi trả bất kể một khoản tiền nào. Tuy nhiên, vẫn có một số ít doanh nghiệp cungcấp mẫu sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ với cam kết sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm cho gia đìnhngười được bảo hiểm ( sau khi trừ đi những ngân sách khai thác và quản trị hợp đồng bảo hiểm ). d ) Bảo hiểm trả tiền định kỳBảo hiểm trả tiền định kỳ ( hay còn gọi là bảo hiểm niên kim ) là mô hình bảo hiểmmà doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ chi trả cho người thụ hưởng những khoản tiền cốđịnh khi người được bảo hiểm sống đến một độ tuổi nhất định. Khoản tiền cố định và thắt chặt đóđược gọi là niên kim, mặc dầu trong thực tiễn nó hoàn toàn có thể được trả nửa năm, hằng quý hoặchằng tháng. Niên kim hoàn toàn có thể được trả ngay vào thời gian kí kết hợp đồng bảo hiểm hoặctrả sau khi hợp đồng đã có hiệu lực thực thi hiện hành trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Bảo hiểm trả tiền định kỳ là một dạng của bảo hiểm sinh kỳ. Do đó để tránh trườnghợp khi người tham gia bảo hiểm vừa đóng phí bảo hiểm xong, vẫn chưa nhận được niênkim hoặc chỉ nhận được một vài lần thì người được bảo hiểm tử trận, dẫn đến hợp đồngbảo hiểm chấm hết và gây ra thiệt thòi cho người mua, nên trong trong thực tiễn, có những hợp15đồng bảo hiểm trả tiền định kỳ có thêm lao lý hoàn phí bảo hiểm hoặc điều khoảnvề năng lực chuyển hồi. Với pháp luật hoàn phí bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm tử trận trước kỳ hạnđược nhận niên kim thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn trả phí bảo hiểm cho người thừakế hợp pháp của người được bảo hiểm. Với pháp luật về năng lực chuyển hồi, nếungười được bảo hiểm tử trận và chưa nhận hết những khoản niên kim, thì những khoảnniên kim còn lại sẽ được chi trả cho vợ hoặc chồng của người được bảo hiểm, và nhữngkhoản niên kim này chỉ có giá trị bằng 50 % đến 60 % khoản niên kim bắt đầu. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm sẽ phải nộp thêm phí bảo hiểm để được hưởng quyền hạn từnhững lao lý bổ trợ này. Bảo hiểm trả tiền định kỳ có những dạng sau : Niên kim trả ngayNiên kim trả sauNiên kim trả có thời hạnNiên kim trọn đờiNiên kim cố địnhNiên kim biến đổiNiên kim đầu kỳNiên kim cuối kỳe ) Bảo hiểm hỗn hợpBảo hiểm hỗn hợp là mô hình bảo hiểm được phối hợp dựa trên những đặc thù của bảohiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Khi tham gia bảo hiểm hỗn hợp, người thụ hưởng sẽđược doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một khoản tiền khi người được bảo hiểmvẫn còn sống đến ngày đáo hạn hợp đồng hoặc người được bảo hiểm tử trận trong thờigian hợp đồng còn hiệu lực thực thi hiện hành. Những đặc thù chính của hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp : – Phí bảo hiểm thường được đóng định kỳ và không biến hóa trong suốt thời hạn bảohiểm. – Thời hạn bảo hiểm tương đối dài và người tham gia bảo hiểm chỉ được lựa chọncác mốc thời hạn cố định và thắt chặt như : 5 năm, 10 năm, 15 năm, v.v … 16 – Bảo hiểm hỗn hợp là dạng hợp đồng có giá trị hoàn trả, do đó người mua có thểmang hợp đồng bảo hiểm đến ngân hàng nhà nước làm gia tài thế chấp ngân hàng để vay một khoản tiền nhấtđịnh. – Đặc điểm của bảo hiểm hỗn hợp là bảo hiểm cho cả hai trường hợp “ sinh ” và “ tử ”, đây là mẫu sản phẩm duy nhất đan xem giữa hai yếu tố tiết kiệm chi phí và phòng ngừa rủi ro đáng tiếc chongười tham gia bảo hiểm. Do đó, bảo hiểm hỗn hợp là mẫu sản phẩm được ưu chuộng nhất tạitất cả những vương quốc. Bảo hiểm hỗn hợp lúc bấy giờ có hai mô hình sau : – Bảo hiểm hỗn hợp không tham gia chia lãi – Bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi3. 1.3. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọa ) Khái niệm hợp đồng bảo hiểm nhân thọTheo điều 567 Luật Dân Sự Nước Ta năm 2005, “ hợp đồng bảo hiểm là sự thoảthuận giữa những bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảohiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảohiểm ”. Theo khoản 1 điều 13 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Nước Ta năm 2000, hợp đồngbảo hiểm nói chung là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiềnbảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sựkiện bảo hiểm. Nhưng trong bảo hiểm nhân thọ không vận dụng nguyên tắc bồi thường mà áp dụngnguyên tắc khoán, do tính mạng con người của con người không hề được định giá một cách hoàntoàn khách quan. Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn có thể được định nghĩa như sau : Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệpbảo hiểm nhân thọ, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảohiểm nhân thọ phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. b ) Các bên có tương quan khi giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọCác bên trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gồm có : Bên bảo hiểm ( doanh nghiệp bảohiểm nhân thọ ) và bên mua bảo hiểm. Trong đó, bên mua bảo hiểm gồm có : người thamgia bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng. 17 – Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ( bên bảo hiểm ) là tổ chức triển khai được xây dựng vàhoạt động theo lao lý của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Nước Ta năm 2000 và những quyđịnh khác của pháp lý có tương quan nhằm mục đích tiềm năng doanh thu. Theo đó, doanh nghiệpbảo hiểm nhân thọ đồng ý rủi ro đáng tiếc của người được bảo hiểm trên cơ sở bên mua bảohiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trả tiền bảo hiểm cho ngườithụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. – Người tham gia bảo hiểm ( hay còn được gọi là bên mua bảo hiểm ) là tổ chức triển khai, cánhân giao kết hợp đồng bảo hiểm và thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm đóng phí cho doanh nghiệp bảohiểm nhân thọ. Người tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặcngười thụ hưởng ( Theo khoản 6 điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 ). Để giao kếthợp đồng bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm phải từ đủ 18 tuổi trở lên và bảo vệ quyđịnh về năng lượng hành vi dân sự. Giữa người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểmphải có mối quan hệ nhất định theo pháp luật của pháp lý : Quan hệ cùng huyết thống, vợ chồng hợp pháp, người giám hộ hợp pháp ( so với trẻ dưới 18 tuổi ). – Người được bảo hiểm là nhóm người hoặc cá thể có tính mạng con người được bảo hiểmbằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây là đối tượng người tiêu dùng quan trọng nhất trong hợp đồng bảohiểm nhân thọ. Đối với từng loại sản phẩm bảo hiểm khác nhau sẽ có những lao lý khácnhau về giới hạn độ tuổi tham gia bảo hiểm nhân thọ dành cho người được bảo hiểm. Vídụ : Đối với mẫu sản phẩm An Sinh Giáo Dục của Dai-Ichi Life Nước Ta, độ tuổi tham giasản phẩm này là từ 0 đến 14 tuổi, trong khi hầu hết những mẫu sản phẩm còn lại có số lượng giới hạn độtuổi từ 0 đến 60 tuổi. – Người thụ hưởng là nhóm người, cá thể được bên mua bảo hiểm chỉ định đểnhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Giữa người thụ hưởng và những bêncòn lại của bên mua bảo hiểm hiểm phải có mối quan hệ nhất định theo pháp luật củapháp luật : Quan hệ cùng huyết thống, vợ chồng hợp pháp, người giám hộ hợp pháp ( đốivới trẻ dưới 18 tuổi ). c ) Hồ sơ nhu yếu bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm nhân thọTại Dai-Ichi Life Việt nam pháp luật hồ sơ nhu yếu bảo hiểm nhân thọ gồm có cácgiấy tờ sau : – Giấy nhu yếu bảo hiểm nhân thọ ( hoặc giấy nhu yếu bảo hiểm nhân thọ liên kếtchung ) : Khách hàng phải điền thông tin và vấn đáp những câu hỏi khá đầy đủ, đơn cử, đúng chuẩn, 18 không chỉnh sửa, bôi xóa. Phải ký tên đúng người, với trường hợp người được bảo hiểmdưới 18 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ ký thay. – Bản sao sách vở chứng tỏ nhân dân của bên mua bảo hiểm, người được bảohiểm, người thụ hưởng, người giám hộ hợp pháp ( Nếu có ) hoặc bản sao giấy khai sinhđối với người được bảo hiểm dưới 18 tuổi. – Bản minh họa quyền hạn bảo hiểm nhân thọ : Phải có chữ ký của Tư vấn tài chínhvà bên mua bảo hiểm trên mỗi trang và giống với chữ ký trên trang 2 và 4 của Giấy yêucầu bảo hiểm nhân thọ. – Phí bảo hiểm – Phiếu thu phí bảo hiểm tiên phong : Có số seri mở màn bằng 2 ký tự “ DT ” nhằm mục đích xácnhận kỳ thu phí bảo hiểm tiên phong và có dấu mộc đỏ của Dai-Ichi Life Nước Ta. – Báo cáo riêng của tư vấn kinh tế tài chính : Nhằm giúp bộ phận thẩm định và đánh giá của công ty cónhững ghi nhận cụ thể hơn về người mua tham gia bảo hiểm qua sự quan sát trực tiếpcủa Tư Vấn Tài Chính. – Các loại sách vở khác ( Nếu có ) : + Báo cáo tư vấn người mua + Phiếu xác nhận tham gia chương trình Quyền ưu tiên tuyển sinh vào RMIT ( Nếuđủ điều kiện kèm theo ) + Bảng vấn đáp thắc mắc kinh tế tài chính : Khi số tiền bảo hiểm lớn, bên mua bảo hiểm phảitrả lời những câu hỏi này, theo pháp luật hiện tại là từ 3 tỷ đồng trở lên. + Bảng thăm dò về năng lực kinh tế tài chính : Sử dụng cho những hợp đồng bảo hiểm cóphí đóng lớn hơn 40 triệu đồng / năm. + Tờ khai sức khỏe thể chất dành cho người được bảo hiểm bổ trợ ( Nếu có ) : Sử dụngtrong trường hợp người mua tham gia thêm loại sản phẩm bổ trợ cho thành viên trong giađình, nhưng thành viên đó khác với người được bảo hiểm trong loại sản phẩm chính. Sau khi hồ sơ nhu yếu bảo hiểm được đánh giá và thẩm định với hiệu quả đạt chuẩn, hợp đồng bảohiểm nhân thọ chính thức sẽ được phát hành với những loại sách vở sau : – Giấy ghi nhận bảo hiểm : Gồm bảng liệt kê những cụ thể của hợp đồng bảo hiểmvà là dẫn chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm. – Bản sao giấy nhu yếu bảo hiểm : Là sự xác nhận từ phía Dai-Ichi Life Việt Namrằng bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành dựa trên những thông tin mà kháchhàng đã điền trong giấy nhu yếu bảo hiểm nhân thọ. 19

Xem thêm  Trái phiếu doanh nghiệp là gì ? Quy định pháp luật trái phiếu doanh nghiệp

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *