Báo cáo thuế là gì? Thời hạn nộp và cách làm báo cáo thuế

Báo cáo thuế là một nghiệp vụ quan trọng mà bộ phận kế toán của mỗi doanh nghiệp phải thực hiện đều đặn và định kỳ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về báo cáo thuế là gì, cách làm báo cáo thuế và thời hạn nộp báo cáo thuế theo quy định.

Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào phát sinh trong quá trình mua hàng hoặc dịch vụ, cũng như các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành là thuế GTGT đầu ra. Báo cáo thuế giúp cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Việc nắm rõ và tuân thủ đúng quy định về báo cáo thuế là vô cùng quan trọng.

Báo cáo thuế gồm những gì?

Báo cáo thuế gồm các vấn đề sau đây:

 1. Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo tháng hoặc quý:
 • Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp hàng tháng hoặc quý.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
 • Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) hàng quý.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý.
 1. Thời hạn nộp các loại tờ khai.
 2. Tiền thuế phát sinh (nếu có).
Xem thêm  FC Porto Fan Token (PORTO) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PORTO

Thời hạn nộp báo cáo thuế

Thời hạn nộp báo cáo thuế bao gồm các loại tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Dưới đây là thời hạn nộp báo cáo thuế theo từng loại:

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề.
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề.
 • Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách, hợp nhất, chuyển đổi sở hữu, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, thì thời hạn là ngày thứ 45 tính từ ngày có quyết định của doanh nghiệp.

Cách làm báo cáo thuế

Ngoại trừ kỳ báo cáo thuế bất thường, bộ báo cáo thuế theo tháng và báo cáo thuế theo quý bao gồm các loại thuế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là cách làm báo cáo thuế cho một số loại thuế phổ biến:

Xem thêm  9 Cách thu thập email khách hàng tiềm năng hiệu quả

Cách làm báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp theo yêu cầu của mẫu số tờ khai thuế GTGT.
 • Kê khai bảng kê các hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra và mua vào theo mẫu số tờ khai thuế GTGT.
 • Thực hiện các phụ lục khác (nếu có).

Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 • Kê khai tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN (dành cho các doanh nghiệp trả tiền lương) hoặc mẫu số 03/KK-TNCN (dành cho doanh nghiệp thực hiện trả đầu tư vốn hoặc chuyển nhượng chứng khoán).
 • Lưu ý: Chỉ kê khai thuế TNCN theo tháng khi có phát sinh số tiền thuế phải nộp lớn hơn 50.000.000 đồng. Nếu không có phát sinh, không cần nộp tờ khai.

Cách làm báo cáo thuế khác

 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo mẫu số 01/TTĐB và bảng kê hàng hóa và các đơn hàng bán ra (nếu có).
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26-AC, ghi chép và giải trình đầy đủ về tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan đến hoạt động chi tiêu tài chính của doanh nghiệp.

Đây là những vấn đề cơ bản về báo cáo thuế và cách làm báo cáo thuế. Ngoài việc nắm vững các kiến thức, người thực hiện cần có kỹ năng và khả năng xử lý tốt để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực này. Nếu bạn mới bắt đầu và cần tư vấn, hãy liên hệ với Công ty Ttax để được hỗ trợ.

Xem thêm  6 chữ T: "Thần chú" để vực dậy đội ngũ nhân viên

Xem thêm: Báo cáo thuế là gì? Thời hạn nộp và cách làm báo cáo thuế – Ttax