Báo cáo tài chính là gì? Làm thế nào để có thể đọc được một bản báo cáo tài chính

Nếu bạn muốn khám phá về một doanh nghiệp, thì việc tiên phong bạn cần làm đó là đọc báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Bởi nó gồm có những thông tin liên qua đến hoạt động giải trí kinh tế tài chính của doanh nghiệp như gia tài, nợ, .. Trong bài viết dưới đây, Sapo sẽ giúp bạn hiểu được cơ bản báo cáo giải trình kinh tế tài chính là gì và làm thế nào để đọc những nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính .

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo kinh tế tài chính là những bản ghi chép về những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tác dụng hoạt động giải trí kinh tế tài chính của một công ty. Báo cáo kinh tế tài chính thường được truy thuế kiểm toán bởi những cơ quan chính phủ nước nhà, kế toán, công ty, v.v. để bảo vệ tính đúng chuẩn. Báo cáo kinh tế tài chính được tạo ra để dành cho những mục tiêu thuế, kinh tế tài chính hoặc góp vốn đầu tư .
Báo cáo kinh tế tài chính gồm có :

Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu chứng khoán.

Báo cáo thu nhập
Báo cáo thu nhập chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của công ty trong một thời kỳ cụ thể. Khi các chi phí đã trừ đi doanh thu, báo cáo sẽ ra một con số lợi nhuận của công ty được gọi là thu nhập ròng.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) đo lường mức độ một công ty tạo ra tiền mặt để thanh toán các khoản nợ, tài trợ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư.

báo cáo tài chínhBáo cáo tài chinh là gì?

2. Cách đọc Báo cáo tài chính như thế nào?

Các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính dựa vào tài liệu kinh tế tài chính để nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí của công ty và đưa ra Dự kiến tương lai của giá CP công ty. Báo cáo kinh tế tài chính là một trong những nguồn quan trọng nhất của tài liệu kinh tế tài chính. Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính được những nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và phân tích thị trường sử dụng để nhìn nhận sức khỏe thể chất kinh tế tài chính và tiềm năng thu nhập của một công ty .

2.1. Cách đọc Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán bộc lộ “ giá trị sổ sách ” của một công ty. Bảng cân đối kế toán cho thấy gia tài, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Bảng cân đối kế toán cũng phân phối thông tin được sử dụng để thống kê giám sát tỷ suất sinh lợi và nhìn nhận cấu trúc vốn, sử dụng phương trình kế toán : Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ chiếm hữu .

Trong đó:
Tài sản là bất cứ thứ gì  công ty sở hữu với giá trị có thể định lượng được.

Nợ phải trả là khoản tiền mà công ty phải trả, ví dụ điển hình như ngân sách trả lương chưa thanh toán giao dịch, những khoản giao dịch thanh toán nợ, tiền thuê nhà và điện nước, trái phiếu phải trả và thuế .

Vốn chủ sở hữu đề cập đến giá trị ròng của một công ty. Đó là số tiền còn lại nếu tất cả tài sản được bán và tất cả các khoản nợ phải trả được thanh toán. Số tiền này thuộc về các cổ đông, có thể là chủ sở hữu tư nhân hoặc nhà đầu tư đại chúng.

Bảng cân đối kế toán không cung cấp thông tin về xu hướng, đó là lý do tại sao bạn cần kiểm tra các báo cáo tài chính khác, bao gồm báo cáo thu nhập và lưu chuyển tiền tệ, để hiểu đầy đủ về tình hình tài chính của công ty.
bảng báo cáo tài chính

Làm thế nào để đọc báo cáo giải trình kinh tế tài chính ?

2.2. Cách đọc Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập, còn được gọi là báo cáo giải trình lãi và lỗ ( P&L ), tóm tắt ảnh hưởng tác động tích góp của những thanh toán giao dịch lệch giá, lãi, ngân sách và lỗ trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Tài liệu này thường được san sẻ như một phần của báo cáo giải trình hàng quý và hàng năm, đồng thời cho thấy những xu thế kinh tế tài chính, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ( lệch giá và ngân sách ) và những so sánh trong những tiến trình đã định .
Báo cáo thu nhập thường gồm có những thông tin sau :

Doanh thu: Số tiền doanh nghiệp thu được
Chi phí: Số tiền doanh nghiệp chi tiêu
Giá vốn hàng bán (COGS): Chi phí của các bộ phận cấu thành để tạo ra bất cứ thứ gì doanh nghiệp bán được
Lợi nhuận gộp: Tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán
Thu nhập hoạt động: Lợi nhuận gộp trừ đi chi phí hoạt động
Thu nhập trước thuế: Thu nhập hoạt động trừ chi phí phi hoạt động
Thu nhập ròng: Thu nhập trước thuế
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Chia thu nhập ròng cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Khấu hao: Mức độ mà tài sản (ví dụ, thiết bị cũ) bị mất giá trị theo thời gian
EBITDA: Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao

Xem thêm : Cách tính giá vốn bán hàng

2.3. Cách đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mục đích của báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ là phân phối một bức tranh cụ thể về những khoản tiền mặt đã được chi ra của doanh nghiệp trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, được gọi là kỳ kế toán. Nó bộc lộ năng lực hoạt động giải trí của một tổ chức triển khai trong thời gian ngắn và dài hạn, dựa trên lượng tiền mặt đang chảy vào và ra khỏi công ty .

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Hoạt động kinh doanh thương mại trình diễn chi tiết cụ thể dòng tiền được tạo ra khi công ty cung ứng sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ gồm có cả lệch giá và ngân sách. Hoạt động góp vốn đầu tư là dòng tiền từ việc mua hoặc bán gia tài, thường ở dạng tài sản vật chất, ví dụ điển hình như bất động sản hoặc xe cộ ; Tài sản phi vật chất, như văn bằng bản quyền trí tuệ. Hoạt động kinh tế tài chính cụ thể hóa dòng tiền từ cả những khoản nợ và vốn chủ chiếm hữu .
Hy vọng với bài viết này bạn đã hiểu được báo cáo giải trình kinh tế tài chính là gì, và làm thế nào để đọc những báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Đừng quên ghé thăm Blog của Sapo tiếp tục để update những thông tin có ích .

Xêm thêm: Báo cáo kinh doanh chính xác nhờ phần mềm quản lý bán hàng

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *