Sản phẩm Sử dụng Chung: Chứng nhận và Kiểm nghiệm

Các đơn vị sản xuất, nhà nhập khẩu những mẫu sản phẩm sử dụng chung ( tức không phải là loại sản phẩm dành riêng cho trẻ nhỏ ) mà những quy tắc về bảo đảm an toàn loại sản phẩm tiêu dùng được vận dụng thì phải xác nhận bằng một giấy chứng nhận bằng văn bản rằng loại sản phẩm của họ tuân thủ những quy tắc này. CPSC đã phân phối một mẫu Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Tổng Quát để những nhà phân phối và nhập khẩu sử dụng như một biểu mẫu tiêu biểu vượt trội .
( Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu những loại sản phẩm dành cho trẻ nhỏ xin xem www.cpsc.gov/gettingstarted để có thêm thông tin ) .

Làm thế nào để tôi nhận ra các quy tắc của liên bang về an toàn cho sản phẩm tiêu dùng được áp dụng cho sản phẩm của tôi?

Nhiều quy tắc của liên bang về bảo đảm an toàn loại sản phẩm tiêu dùng yên cầu phải có xét nghiệm và chứng nhận đã được liệt kê trên website của CPSC, trong bảng trình diễn của CPSC về những loại sản phẩm được quản trị .
Cần có loại kiểm nghiệm nào ?
Cần kiểm nghiệm từng loại sản phẩm hoặc có một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý. Xin xem mục Những câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết cụ thể .
( Bất kỳ phòng thí nghiệm nào – phòng thí nghiệm cơ hữu của đơn vị sản xuất hoặc bên ngoài, bên thứ ba – đều hoàn toàn có thể thực thi việc kiểm nghiệm bắt buộc so với mẫu sản phẩm không dùng cho trẻ nhỏ. Sản phẩm dành cho trẻ nhỏ thì phải được kiểm nghiệm bởi một phòng thí nghiệm được CPSC đồng ý. Xin tìm hiểu và khám phá thêm về những pháp luật cho việc chứng nhận so với loại sản phẩm dành cho trẻ nhỏ ) .
Những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của tôi là gì ?
Xin vui vẻ xem phần tổng quan của chúng tôi về CPSIA để biết những nghĩa vụ và trách nhiệm bổ trợ của quý vị, gồm có cả nghĩa vụ và trách nhiệm phải báo cáo giải trình ngay lập tức những loại thông tin dưới đây cho CPSC :
– một mẫu sản phẩm khiếm khuyết hoàn toàn có thể tạo ra ra rủi ro đáng tiếc nghiêm trọng gây thương tích cho người tiêu dùng hoặc một mẫu sản phẩm gây nguy khốn quá đáng bằng cách nào đó cho người tiêu dùng ;
– một mẫu sản phẩm không tuân thủ một pháp luật về bảo đảm an toàn được vận dụng cho mẫu sản phẩm cho người tiêu dùng hoặc bất kể một lao lý, luật lệ, tiêu chuẩn nào khác, hoặc bị cấm bởi CPSA hoặc những quy định mà CPSC bắt buộc thi hành .
– một mẫu sản phẩm mà một đứa trẻ ( không phân biệt độ tuổi ) hoàn toàn có thể bị mắc nghẹn, ví dụ điển hình một hòn bi, một quả bóng nhỏ, một quả bóng bay, một bộ phận nhỏ hoàn toàn có thể gây tai nạn thương tâm khiến đứa trẻ bị chết, bị thương tích nghiêm trọng, bị ngừng thở trong bất kỳ một quãng thời hạn nào hoặc cần được chữa trị bởi một nhân viên cấp dưới y tế chuyên nghiệp ;
– một mẫu sản phẩm được Ủy Ban liệt kê như thể một mẫu sản phẩm gây nguy hại đáng kể ( ví dụ điển hình như một máy sấy tóc không có bộ phận bảo vệ thích hợp để chống thấm nước ) ; hoặc là
– 1 số ít vụ kiện tụng nào đó ( chỉ vận dụng cho những đơn vị sản xuất, nhà nhập khẩu tùy thuộc vào khung thời hạn được lao lý cụ thể trong Mục 37 của CPSA )
Không triển khai xong việc báo cáo giải trình kịp thời và vừa đủ những thông tin này hoàn toàn có thể bị phạt nặng về dân sự hoặc hình sự .
“ Chứng nhận ” một mẫu sản phẩm tiêu dùng sử dụng chung có nghĩa là gì ?
Một nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu phải chứng nhận bằng văn bản rằng, loại sản phẩm tiêu dùng sử dụng chung ( nghĩa là không phải dùng riêng cho trẻ nhỏ ) tuân thủ tổng thể những quy tắc về bảo đảm an toàn được vận dụng cho loại sản phẩm tiêu dùng hoặc những quy tắc tựa như, những lệnh cấm, những tiêu chuẩn hoặc những lao lý theo bất kể luật nào mà Ủy Ban thực thi so với loại sản phẩm đó. Muốn khám phá xem loại sản phẩm tiêu dùng của quý vị có phải tuân thủ những quy tắc về bảo đảm an toàn so với mẫu sản phẩm tiêu dùng hoặc theo những tiêu chuẩn khác hay không, quý vị hãy làm theo những bước sau đây :
Một nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu phải phát hành một Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung ( GCC ). Giấy GCC này phải dựa trên tác dụng kiểm nghiệm từng mẫu sản phẩm hoặc tác dụng của một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý, như được miêu tả dưới đây .
Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu một mẫu sản phẩm tiêu dùng thuộc loại phải tuân thủ những quy tắc về bảo đảm an toàn mẫu sản phẩm tiêu dùng hoặc những tiêu chuẩn khác thì luôn luôn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý về việc phát hành một GCC, ngay cả khi có một phòng thí nghiệm hoặc một bên thứ ba khác trợ giúp soạn thảo GCC .
Tôi phải địa thế căn cứ GCC của tôi trên cái gì ?
GCC phải địa thế căn cứ trên việc kiểm nghiệm từng mẫu sản phẩm hoặc trên một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý .
CPSC có một GCC mẫu không ?
Có. CPSC đã phân phối một Mẫu Giấy Chứng Nhận Chung Về Tuân Thủ để những đơn vị sản xuất và nhà nhập khẩu sử dụng làm mẫu .
Quý vị không bị bắt buộc, nhưng quý vị nên sao chép lại cách trình diễn và tiêu đề của tài liệu “ Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung ” và gồm có những cụ thể thích hợp với loại sản phẩm của quý vị ; hoặc nếu muốn, quý vị hoàn toàn có thể tạo ra mẫu giấy chứng nhận của riêng mình, miễn là nó bộc lộ được toàn bộ những pháp luật được liệt kê tại 16 CFR 1110.11 ( Mẫu giấy chứng nhận GCC bao hàm toàn bộ những pháp luật của mục 16 CFR 1110.11 )
Ai phải phát hành GCC ?
Theo quy tắc của Ủy Ban ( pdf ) về giấy chứng nhận tuân thủ, giấy GCC phải được phát hành bởi nhà nhập khẩu cho những mẫu sản phẩm được sản xuất ở quốc tế. GCC cũng phải được phát hành bởi nhà phân phối Hoa Kỳ cho những loại sản phẩm được sản xuất ở trong nước .
Tôi phải cung ứng giấy GCC của mình cho ai ?
Giấy GCC phải “ đi kèm ” với loại sản phẩm được vận dụng hoặc cùng chuyến hàng mà giấy GCC chứng nhận. Nếu quý vị là một đơn vị sản xuất hoặc một nhà nhập khẩu, quý vị phải “ phân phối ” giấy GCC cho những nhà phân phối và nhà kinh doanh bán lẻ của quý vị. Quy định “ đi kèm ” và “ phân phối ” sẽ được cung ứng nếu như nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu phân phối cho những nhà phân phối và nhà kinh doanh bán lẻ của mình một phương tiện đi lại hài hòa và hợp lý để tiếp cận giấy chứng nhận này. Quý vị hoàn toàn có thể cung ứng một bản in trên giấy ( hard copy ) của giấy chứng nhận cho những nhà phân phối và nhà kinh doanh bán lẻ của quý vị hoặc cung ứng một giấy GCC điện tử, ví dụ điển hình như trải qua một website dành riêng mà địa chỉ được phân phối trên hóa đơn của quý vị. ( Xin xem câu vấn đáp tương quan tới yếu tố giấy chứng nhận điện tử dưới đây ) .
Ngoài ra, luật liên bang yên cầu quý vị phải phân phối một bản sao giấy GCC cho cơ quan CPSC và cho Ủy viên Hải quan theo nhu yếu. Quý vị sẽ thấy có ích khi bảo vệ rằng địa chỉ trang web nơi quý vị đăng GCC, nếu quý vị cung ứng giấy này theo lối điện tử, được trình diễn rõ ràng trong hồ sơ nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa của quý vị để tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho sản phẩm & hàng hóa được thông quan nhanh gọn hơn tại những cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ ( CBP ). Nếu như quý vị không cung ứng giấy GCC theo lối điện tử thì quý vị hoàn toàn có thể chọn cách in ra bản in giấy của GCC và đính kèm nó trong tổng thể những chuyến hàng nhập khẩu của quý vị để tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho sản phẩm & hàng hóa được thông quan nhanh hơn tại những cơ quan CBP .
Tôi hoàn toàn có thể nộp giấy GCC ở đâu ?
Không có lao lý phải nộp giấy GCC cho cơ quan chính phủ nước nhà .
Như đã quan tâm ở trên, giấy chứng nhận GCC phải “ đi kèm ” với chuyến hàng và phải được “ phân phối ” cho những nhà phân phối, nhà kinh doanh bán lẻ, và cho CPSC và Ủy viên Hải quan khi được nhu yếu .
Có thể dùng Giấy chứng nhận điện tử thay cho giấy chứng nhận in trên giấy không ?
Được. Ủy Ban đã phát hành một quy tắc ( pdf ) đặc biệt quan trọng được cho phép việc sử dụng giấy chứng nhận điện tử ; bao lâu mà Ủy Ban được tiếp cận một cách hài hòa và hợp lý giấy chứng nhận đó ; giấy chứng nhận này có ghi toàn bộ những thông tin mà Mục 14 của CPSA pháp luật, và nó cũng tuân thủ những nhu yếu khác của pháp luật ( 16 CFR Part 1110 ) .
Nếu tôi đưa giấy GCC lên Internet thì tôi có cần phải đổi khác nó cho từng chuyến hàng, đợt hàng hoặc lô hàng hay không ?
Nếu mỗi chuyến hàng không có sự đổi khác về nguyên vật liệu so với chuyến hàng trước đó thì một giấy chứng nhận GCC duy nhất hoàn toàn có thể được gật đầu, nhưng giấy GCC này cần phải miêu tả khoanh vùng phạm vi những mẫu sản phẩm mà giấy chứng nhận này chứng nhận. Ví dụ, một đơn vị sản xuất hoàn toàn có thể xác nhận những mẫu sản phẩm bằng cách sử dụng thông tin về đợt hàng / lô hàng và những thông tin giúp nhận diện khác .
Nếu tôi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, không sử dụng nhà kinh doanh nhỏ hoặc nhà phân phối thì sao ?
Luật yên cầu nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu phải phát hành một GCC đi kèm với mỗi loại sản phẩm hoặc mỗi chuyến hàng ; giấy GCC đó phải được cung ứng cho những nhà kinh doanh nhỏ và nhà cung ứng ; và giấy GCC đó phải được trình cho CPSC khi có nhu yếu. Theo đó, quý vị không phải phân phối giấy chứng nhận GCC cho người tiêu dùng khi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng .
Có phải mỗi chuyến luân chuyển loại sản phẩm của tôi đều cần phải có giấy GCC ?
Đúng. Luật yên cầu mỗi chuyến hàng đều phải “ đi kèm ” với một giấy chứng nhận theo lao lý. Quy định này được vận dụng cho những mẫu sản phẩm nhập khẩu và mẫu sản phẩm được sản xuất trong nước. Theo pháp luật của CPSC, một giấy chứng nhận điện tử sẽ “ đi kèm ” với chuyến hàng nếu như giấy chứng nhận đó hoàn toàn có thể được xác nhận bằng một yếu tố nhận dạng riêng và hoàn toàn có thể được tiếp cận trải qua địa chỉ trang chủ trên mạng World Wide Web hoặc những phương tiện đi lại điện tử khác, miễn là địa chỉ trang chủ hoặc những phương tiện đi lại điện tử khác cũng như yếu tố nhận dạng riêng đó đã được tạo ra trước và có sẵn cùng với chuyến hàng .
Tôi có phải ký tên vào GCC hay không ?
Không. Quý vị không phải ký tên vào GCC. Việc phát hành GCC đã cung ứng được luật mới. Bất kỳ lời khai nào mà quý vị đưa ra cũng đều phải đúng mực mặc dầu quý vị có ký tên hay không .
Có sự trừng phạt nào cho việc không tuân thủ pháp luật của GCC hay không ?
Có. Sẽ là vi phạm lao lý của CPSA nếu quý vị không phân phối giấy GCC, nếu quý vị đưa ra một giấy chứng nhận tuân thủ giả dưới 1 số ít điều kiện kèm theo nào đó, và nếu quý vị không tuân thủ Mục 14 của CPSA theo cách nào đó. Một sự vi phạm CPSA hoàn toàn có thể dẫn tới sự trừng phạt về dân sự và hoàn toàn có thể cả sự trừng phạt về hình sự và tịch biên gia tài .
Chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý
Chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý là gì ?

Xem thêm  Ứng dụng MOMO là gì? Cách kiếm tiền trên momo nhận 500k - 2021

Hiện nay, Ủy Ban vẫn chưa đưa ra một quy định về những yêu cầu/thủ tục chung có tính cách bắt buộc của một “chương trình kiểm nghiệm hợp lý” cho tất cả các sản phẩm tiêu dùng chung (không phải sản phẩm dùng cho trẻ em). Sự hướng dẫn được cung cấp dưới đây – có miêu tả một chương trình kiểm nghiệm hợp lý – đề nghị những cách thực hành tốt nhất cho một chương trình kiểm nghiệm hợp lý, nhưng sự hướng dẫn này không có tính cách bắt buộc.

Danh sách những tiêu chuẩn có tính cách bắt buộc dưới đây gồm có những lao lý của CPSC có ghi những yên cầu cho một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý theo tiêu chuẩn riêng :
16 CFR part 1610, Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của vải may quần áo
16 CFR part 1203, Tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho nón bảo hiểm xe đạp điện
16 CFR part 1204, Tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho ăng-ten trạm phát sóng đa hướng
16 CFR part 1205, Tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho máy cắt cỏ loại đẩy
16 CFR part 1209, Tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho sợi cách nhiệt
16 CFR part 1210, Tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho bật lửa
16 CFR part 1211, Tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho máy đóng – Open gara gia dụng
16 CFR part 1212, Tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho bật lửa đa dụng
Nếu loại sản phẩm của quý vị không được liệt kê trong list ở trên và phải tuân theo một quy tắc về bảo đảm an toàn cho loại sản phẩm tiêu dùng khác, hoặc một tiêu chuẩn khác ( xem bảng liệt kê những mẫu sản phẩm được quản trị ), quý vị hoàn toàn có thể xem xét sự hướng dẫn dưới đây khi thiết lập chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý cho công ty của quý vị .
Một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý phải phân phối cho nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu một mức độ bảo vệ cao rằng loại sản phẩm tiêu dùng của đơn vị sản xuất đó tuân thủ quy tắc hoặc tiêu chuẩn bảo đảm an toàn loại sản phẩm được vận dụng .
Một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý cần được biểu lộ bằng văn bản và phải được phê duyệt bởi ban quản trị cấp cao của nhà phân phối ( hoặc nhà nhập khẩu ). Ngoài ra, quý vị hoàn toàn có thể muốn tính đến việc duy trì những hồ sơ tàng trữ của quý vị theo phương pháp tương tự như như những pháp luật về tàng trữ hồ sơ vận dụng cho loại sản phẩm dành cho trẻ nhỏ .
Một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý phải được đặt trên cơ sở của sự nhìn nhận và lập luận đã được xem xét của nhà phân phối ( hay nhà nhập khẩu ) tương quan tới số lượng, tần suất và chiêu thức kiểm nghiệm sẽ được triển khai so với mẫu sản phẩm. Những lập luận này phải là những giả định hài hòa và hợp lý về ngành công nghiệp trong đó đơn vị sản xuất ( hoặc nhà nhập khẩu ) hoạt động giải trí, gồm có những yếu tố như đặc thù và độ dài của mối quan hệ giữa nhà phân phối với những nhà bán hàng và đáp ứng, và về loại vật tư và tiến trình được sử dụng trong sản xuất, kể cả tiềm năng về tính hay đổi khác trong những vật tư và những quy trình tiến độ đó. Nói cách khác, một loại sản phẩm có ít bộ phận hợp thành hơn, có độ rủi ro đáng tiếc thấp hơn về sự hay biến hóa của những bộ phận hợp thành đó ( ví dụ, một áo phông thun t-shirt nhuộm màu ) thì có phần chăc sẽ cần một chương trình kiểm nghiệm rất khác so với một mẫu sản phẩm có nhiều bộ phận hợp thành hơn và những bộ phận đó có độ rủi ro đáng tiếc về biến hóa cao hơn ( ví dụ điển hình như những loại sản phẩm hóa chất tương quan tới việc trộn lẫn những chất nguy khốn, có tiềm năng gây nguy khốn hoặc dễ bay hơi ) .
Xin xem công bố chối từ nghĩa vụ và trách nhiệm dưới đây để có thêm thông tin
Tôi có phải kiểm nghiệm loại sản phẩm dùng chung của mình tại một phòng thí nghiệm thuộc bên thứ ba được CPSC gật đầu hay không ?
Không. Không có pháp luật nào bắt buộc một nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu loại sản phẩm dùng chung ( không phải loại sản phẩm dành cho trẻ nhỏ ) phải sử dụng một phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC đồng ý để thực thi việc kiểm nghiệm loại sản phẩm của mình .
Một nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu hoàn toàn có thể dùng một phòng thí nghiệm của bên thứ ba được CPSC gật đầu để kiểm nghiệm loại sản phẩm tiêu dùng của mình theo những quy tắc và tiêu chuẩn thích hợp. CPSC đã đồng ý hàng trăm phòng thí nghiệm trên khắp quốc tế và đã công bố list những phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC gật đầu này. ( xin xem thông tin về kiểm nghiệm của bên thứ ba cho loại sản phẩm dành cho trẻ nhỏ ) .
Một khi tôi đã kiểm nghiệm và chứng nhận rằng loại sản phẩm tiêu dùng của tôi tuân thủ những lao lý thích hợp, thì tôi phải tái kiểm nghiệm và tái chứng nhận tiếp tục như thế nào ?
Không có pháp luật nào bắt buộc một nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu mẫu sản phẩm tiêu dùng chung ( không phải mẫu sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ ) phải tái kiểm nghiệm và tái chứng nhận loại sản phẩm của mình theo định kỳ .
Tuy nhiên, nói chung, việc tái kiểm nghiệm loại sản phẩm tiêu dùng của quý vị mỗi khi có sự đổi khác về nguyên vật liệu của mẫu sản phẩm đó được coi là một cách làm tốt. Với những mẫu sản phẩm dùng chung thì CPSC cũng khuyến khích, nhưng không bắt buộc, quý vị tái kiểm nghiệm mẫu sản phẩm của quý vị theo định kỳ sau khi đã có chứng nhận bắt đầu về mẫu sản phẩm đó. Việc “ Kiểm nghiệm định kỳ ” được lý giải chi tiết cụ thể hơn ở dưới đây .
Mọi sự biến hóa về vật tư, ví dụ điển hình như đổi khác sơn, sắt kẽm kim loại, vải sợi, hoặc những vật tư khác được dùng để sản xuất một loại sản phẩm tiêu dùng hoặc đổi khác phong cách thiết kế, biến hóa quá trình sản xuất mẫu sản phẩm, đều hoàn toàn có thể làm cho loại sản phẩm trở nên không còn tuân thủ những quy tắc nữa. Trong trường hợp đó, quý vị nên tái kiểm nghiệm đặc thù tuân thủ của loại sản phẩm so với những quy tắc bị ảnh hưởng tác động bởi sự biến hóa nguyên vật liệu. Quý vị cũng cần update giấy chứng nhận GCC của mình .
Quý vị phải bảo vệ rằng loại sản phẩm tiêu dùng của quý vị khi nào cũng tuân thủ đúng những lao lý quản trị .
Tôi có phải kiểm nghiệm từng đợt ( hoặc từng chuyến hàng ) loại sản phẩm sử dụng chung của tôi hay không ?
Không. Tuy nhiên, như đã chú ý quan tâm ở trên, nhân viên cấp dưới của CPSC ý kiến đề nghị “ nhưng không bắt buộc ” quý vị nên xem xét việc tiến hành một kế hoạch kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý nhằm mục đích phân phối cho quý vị một độ bảo vệ cao rằng mẫu sản phẩm của quý vị có tuân thủ những quy tắc về bảo đảm an toàn loại sản phẩm tiêu dùng được vận dụng .
Một công ty hoàn toàn có thể xác lập những giải pháp trấn áp so với nguyên vật liệu được đưa tới xí nghiệp sản xuất cùa mình, trấn áp tiến trình tại cơ sở sản xuất, trấn áp quản trị để giảm thiểu những biến hóa và độ rủi ro đáng tiếc cũng như những kỹ thuật khác để có được sự bảo vệ cao độ về đặc thù tuân thủ liên tục của sản phẩm & hàng hóa của mình. Mỗi công ty cũng cần nghiên cứu và phân tích những trình tự thủ tục của mình để quyết định hành động tần suất kiểm nghiệm thích hợp trong kế hoạch kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý của mình .
Quý vị phải tái kiểm nghiệm những đợt sản xuất của quý vị bất kỳ khi nào có sự biến hóa về nguyên vật liệu hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến sự tuân thủ của mẫu sản phẩm so với những quy tắc về bảo đảm an toàn mẫu sản phẩm tiêu dùng chung, hoặc so với những quy tắc tương tự như, những lệnh cấm, những tiêu chuẩn hoặc những lao lý theo bất kể luật lệ nào được Ủy Ban thực thi cho mẫu sản phẩm đó. Ngoài ra, nếu quý vị cảm thấy không chắc như đinh liệu đã có sự đổi khác nguyên vật liệu hay chưa thì điều nên làm là quý vị cần kiểm nghiệm từng đợt hàng, từng chuyến hàng để chứng nhận loại sản phẩm của quý vị một cách đúng đắn. Đây là một quyết định hành động quý vị cần đưa ra với sự thận trọng, theo những gì quý vị đã biết về độ an toàn và đáng tin cậy của dây chuyền sản xuất đáp ứng cho quý vị và của quá trình sản xuất mẫu sản phẩm .
Thay đổi nguyên vật liệu
Thay đổi nguyên vật liệu là gì ?
Thay đổi nguyên vật liệu là một sự biến hóa – mà đơn vị sản xuất thực thi trong phong cách thiết kế của loại sản phẩm, trong quy trình tiến độ sản xuất hoặc trong nguồn gốc những bộ phận hợp thành mẫu sản phẩm, mà một đơn vị sản xuất, với sự thận trọng thiết yếu, đã biết hoặc cần phải ghi nhận – hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động tới năng lực của mẫu sản phẩm trong việc tuân thủ những quy tắc về bảo đảm an toàn loại sản phẩm tiêu dùng hoặc những tiêu chuẩn khác được vận dụng .
Tôi nên làm gì nếu tôi nghĩ rằng tôi đã thực thi một sự đổi khác nguyên vật liệu so với mẫu sản phẩm sử dụng chung ( không phải dành cho trẻ nhỏ ) của tôi ?
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã thực thi một sự đổi khác nguyên vật liệu so với loại sản phẩm dùng chung của quý vị thì quý vị nên tái kiểm nghiệm loại sản phẩm đó sao cho tương thích với những lao lý về bảo đảm an toàn loại sản phẩm tiêu dùng chung hoặc những tiêu chuẩn khác được vận dụng. Sau khi tái kiểm nghiệm, quý vị cần phát hành Giấy chứng nhận GCC mới, dựa trên tác dụng kiểm nghiệm .
Tôi có nên tái kiểm nghiệm hàng loạt sản phẩn nếu như sự đổi khác nguyên vật liệu chỉ xảy ra với một bộ phận hợp thành mẫu sản phẩm ?
Không nhất thiết phải tái kiểm nghiệm hàng loạt mẫu sản phẩm. Việc kiểm nghiệm bộ phận hợp thành hoàn toàn có thể cũng đủ khi sự biến hóa nguyên vật liệu chỉ xảy ra ở một bộ phận của mẫu sản phẩm. Khi có sự đổi khác nguyên vật liệu ở một bộ phận hợp thành một loại sản phẩm mà không ảnh hưởng tác động tới những bộ phận hợp thành khác và không ảnh hưởng tác động tới năng lực của mẫu sản phẩm hoàn hảo trong việc tuân thủ những quy tắc về bảo đảm an toàn mẫu sản phẩm tiêu dùng được vận dụng thì nhà phân phối hoàn toàn có thể phát hành một Giấy chứng nhận GCC mới dựa trên những cuộc kiểm nghiệm trước đó, cùng với tác dụng của cuộc kiểm nghiệm mới so với sự biến hóa nguyên vật liệu của bộ phận hợp thành liên hệ. Tuy nhiên, nếu như một bộ phận bị biến hóa hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến năng lực của loại sản phẩm hoàn hảo trong việc tuân thủ thì hàng loạt mẫu sản phẩm cần được tái kiểm nghiệm .
Xin xem bên dưới để có thêm thông tin về việc kiểm nghiệm bộ phận hợp thành .
Kiểm nghiệm định kỳ
Kiểm nghiệm định kỳ là gì ?
Kiểm nghiệm định kỳ là kiểm nghiệm được thực thi trên những loại sản phẩm vẫn đang được liên tục sản xuất, sau khi đã có chứng nhận bắt đầu về một mẫu sản phẩm tiêu dùng .
Kiểm nghiệm định kỳ có tính cách bắt buộc so với loại sản phẩm dành cho trẻ nhỏ. Kiểm nghiệm định kỳ không phải là một yên cầu so với mẫu sản phẩm dùng chung ( không phải mẫu sản phẩm dành cho trẻ nhỏ ) nhưng nhà phân phối hoàn toàn có thể tự nguyện chọn tham gia vào việc kiểm nghiệm định kỳ. Quý vị hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm về kiểm nghiệm định kỳ vì nó tương quan tới loại sản phẩm dành cho trẻ nhỏ và tính xem quý vị hoàn toàn có thể vận dụng những nguyên tắc đó vào loại sản phẩm dùng chung ( không phải mẫu sản phẩm dành cho trẻ nhỏ ) của quý vị như thế nào .
Kiểm nghiệm bộ phận hợp thành
Nếu nhà phân phối bộ phận của tôi đã kiểm nghiệm một phần của mẫu sản phẩm của tôi hoặc đã đưa một phần của loại sản phẩm của tôi vào một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý thì tôi hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào việc kiểm nghiệm đó hoặc chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý đó để phát hành một giấy chứng nhận GCC cho loại sản phẩm của tôi hay không ?
Được. Quý vị hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào kiểm nghiệm bộ phận để cung ứng lao lý phải kiểm nghiệm mẫu sản phẩm dùng chung ( không phải dùng cho trẻ nhỏ ) của quý vị hoặc đưa loại sản phẩm đó vào một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý .
Ủy Ban đã phát hành một pháp luật về việc sử dụng kiểm nghiệm bộ phận. Mặc dù việc kiểm nghiệm bộ phận có tính tự nguyện, những đơn vị sản xuất nào dựa vào tác dụng kiểm nghiệm bộ phận cần phải tuân theo lao lý về kiểm nghiệm bộ phận, kể cả việc hành xử thận trọng đúng mức thiết yếu. Xin tìm hiểu và khám phá thêm về việc kiểm nghiệm bộ phận .
Để dựa vào hiệu quả kiểm nghiệm bộ phận do một nhà sản xuất triển khai, thì tối thiểu nhà cung ứng đó phải cung ứng cho quý vị bản sao những tác dụng kiểm nghiệm của họ hoặc chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý của họ, cùng với một bản sao bằng văn bản chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý của họ để quý vị giữ làm hồ sơ .

Xem thêm  Merculet là gì? Dự án đầu tư ICO tiềm năng mở bán Token MVP Tháng 5

Ngoài ra, thông tin mà nhà cung cấp của quý vị cung cấp cho quý vị phải có độ bảo đảm cao rằng bộ phận được cung cấp cho quý vị có tuân thủ các quy định về an toàn sản phẩm tiêu dùng  được áp dụng, và rằng, đến lượt mình, quý vị có thể phát hành một giấy chứng nhận GCC.

Liệu có trường hợp nào mà tôi không hề địa thế căn cứ vào hiệu quả kiểm nghiệm do nhà sản xuất bộ phận cho tôi thực thi hay không ?
Việc kiểm nghiệm một bộ phận hoặc một chương trình kiểm nghiệm hài hòa và hợp lý cho một bộ phận phải đủ để chứng thực sự tuân thủ ( trong giấy GCC ) của loại sản phẩm đó so với những pháp luật về bảo đảm an toàn loại sản phẩm tiêu dùng được vận dụng hoặc những tiêu chuẩn khác .
Trong 1 số ít trường hợp nào đó, việc kiểm nghiệm một bộ phận sẽ không đủ cho một loại sản phẩm tiêu dùng mà việc kiểm nghiệm nó trong trạng thái thành phẩm là một phần của pháp luật về bảo đảm an toàn loại sản phẩm tiêu dùng, ví dụ điển hình như trong trường hợp kiểm nghiệm tính dễ cháy của thảm được triển khai so với tấm thảm đã hoàn hảo. Trách nhiệm của quý vị, với tư cách nhà phân phối hoặc nhà nhập khẩu, là phải bảo vệ rằng tổng thể mọi kiểm nghiệm để chứng nhận theo pháp luật đều đã được hoàn tất trước khi phát hành một giấy chứng nhận GCC .

Xem thêm  Hiệu quả hoạt động shop online qua 8 thông số KPI

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *