Bảng cân đối kế toán là gì? Có ý nghĩa như thế nào? – MIFI

5

(3)

Bảng cân đối kế toán là một tài liệu kinh tế tài chính vô cùng quan trọng. Nó giúp nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp theo dõi tình hình của doanh nghiệp đó, sau đó đưa ra những kế hoạch kinh doanh thương mại tương thích .
Thực hiện lập bảng cân đối là việc làm rất là quen thuộc so với những kế toán viên. Tuy nhiên, ngoài việc thành thạo lập bảng cân đối, những kế toán còn cần phải nắm vững ý nghĩa cũng như hiểu được những yếu tố xuất hiện trong bảng .

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tóm tắt ngắn gọn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm có/sở hữu (tài sản) và những khoản nợ ở một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán bộc lộ tình hình kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp tại thời gian nhất định .
Bạn không hề tự ý biến hóa biểu mẫu bảng cân đối vì nó phải được lập theo mẫu dành cho DNNVV được Bộ Tài chính pháp luật .

Một bảng cân đối kế toán phải thể hiện rõ ràng:

 • Tài sản cố định của doanh nghiệp (doanh nghiệp có gì).
 • Tài sản ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp cho nợ)
 • Nợ ngắn hạn (doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn)
 • Nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Trong đó, gia tài cố định và thắt chặt gồm : gia tài hữu hình và gia tài vô hình dung. Cụ thể hơn :

 • Tài sản hữu hình: là các tài sản như nhà xưởng, đất đai, máy tính, máy móc, và các tài sản vật chất khác.
 • Tài sản vô hình đó chính là quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, uy tín, thương hiệu, tên miền Website và các khoản đầu tư dài hạn của mỗi doanh nghiệp.
Xem thêm  HOT HOT HOT Like TikTok Kiếm Tiền Online - KHÔNG NẠP TIỀN - VietNamWorks.vip - KTOL.Online

Tài sản vãng lai

Tài sản vãng lai được hiểu là những gia tài thời gian ngắn của doanh nghiệp. Trong đó giá trị của gia tài vãng lai hoàn toàn có thể xê dịch theo ngày, gồm có : Cổ phiếu, bán thành phẩm, tiền nợ của người mua, tiền mặt tại ngân hàng nhà nước, những khoản góp vốn đầu tư thời gian ngắn và những khoản trả trước ( ví dụ tiền thuê ) .
Ngoài gia tài vãng lai, bạn còn cần phải biết những khoản nợ vãng lai là gì. Nó được hiểu là những khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả trong vòng một năm, gồm có : tiền doanh nghiệp nợ những nhà sản xuất, những khoản vay dài hạn, rút quá ở ngân hàng nhà nước hoặc những khoản mục kinh tế tài chính khác và thuế phải trả trong một năm .
Trái ngược với những khoản nợ vãng lai thì những khoản nợ dài hạn là khoản nợ có kỳ hạn sau một năm gồm những khoản vay hoặc kinh tế tài chính đến hạn phải trả sau một năm .
Cuối cùng, vốn chủ sở hữu và dự trữ : đó chính là vốn CP và doanh thu để lại .
>> > Xem thêm : Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp quy trình tiến độ thủ tục chi tiết cụ thể

Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì?

Tất cả các tài sản được nhắc đến trong bảng cân đối kế toán đều phải được tài trợ bằng một nguồn tài trợ nào đó như vốn nợ hay vốn chủ sở hữu. Chúng đều có ý nghĩa riêng về mặt kinh tế lẫn tính pháp lý. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì?

Mỗi yếu tố trong bảng cân đối đều có ý nghĩa về mặt pháp lý và kinh tế tài chính riêng .
Cụ thể ý nghĩa của chúng như sau :

Phần tài sản

 • Ý nghĩa pháp lý: Nó phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp ở thời điểm lập báo cáo.
 • Ý nghĩa kinh tế: Tài sản phản ánh quy mô và kế các loại vốn, tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của doanh nghiệp. Nó tồn tại dưới hình thái vật chất hoặc phi vật chất chẳng hạn là vốn bằng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định…

Thông những số liệu về gia tài tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận quy mô vốn và mức độ phân chia sử dụng vốn của doanh nghiệp một cách tổng quát .

Nguồn vốn

 • Ý nghĩa pháp lý: Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp. Nhờ đó, chúng ta có thể biết được doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm pháp lý phải trả đối với khoản nợ nào và các chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Ý nghĩa kinh tế: phản ánh quy mô và cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Nhờ vậy, chúng ta có thể đánh giá mức độ tự chủ về tài chính và khả năng rủi ro tài chính của doanh nghiệp một cách khái quát.
Xem thêm  Vay tín chấp 500 triệu nên chọn ngân hàng nào lãi suất thấp?

Các nguyên tắc trình bày tài sản và nợ phải trả

Khi thực hiện lập bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp cần thực hiện theoo các nguyên tắc được quy định trong chuẩn mực kế toán như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động chu kì kinh doanh trong vòng 12 tháng: Các tài sản và nợ phải trả được thu hồi hoặc giải quyết trong vòng 12 tháng sẽ được xếp vào tài sản ngắn hạn.
 • Với doanh nghiệp kinh doanh trên 12 tháng mục tài sản và nợ phải trả được lập dựa trên nguyên tắc phụ thuộc vào thời gian như: thu hồi và giải quyết dưới 12 tháng được xếp vào tài sản ngắn hạn. Nếu được giải quyết trên 12 tháng sẽ xếp vào tài sản dài hạn.
 • Với những doanh nghiệp không thể xác định được chu kì kinh doanh, khoản tài sản và nợ phải trả được lập theo tính thanh khoản giảm dần.

Trình tự thực hiện lập bảng cân đối kế toán

Sau đây là chi tiết cụ thể những bước lập bảng cân đối chuẩn nhất giúp doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ này thuận tiện hơn :

 • Bước 1: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần được kiểm tra tính chân thật.
 • Bước 2: Khóa sổ kế toán để đối chiếu các số liệu với các sổ kế toán có liên quan.
 • Bước 3: Thực hiện bút toán kết chuyển trung gian. Khóa hoàn toàn sổ kế toán.
 • Bước 4: Thực hiện lập bảng cân đối số phát sinh
 • Bước 5: Lập bảng cân đối kế toán
 • Bước 6: Kiểm tra và phê duyệt.

Mẫu bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục

https://drive.google.com/file/d/0B24q-XZt4667bW8zbk9ZYjZyeG8/view

Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

https://drive.google.com/file/d/0B24q-XZt4667bW8zbk9ZYjZyeG8/view

Giải thích ý nghĩa các yếu tố trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

Tài sản ngắn hạn (100)

Tài sản ngắn hạn là yếu tố thể hiện tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường tại thời điểm báo cáo của một doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán bao gồm: Tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.

ý nghĩa các yếu tố trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

Tiền là một trong những gia tài thời gian ngắn của doanh nghiệp .

Tài sản dài hạn (200) trong bản cân đối kế toán

Tài sản dài hạn trong mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán là những gia tài mà tại thời gian báo cáo giải trình có thời hạn tịch thu hoặc sử dụng trên 12 tháng. Chẳng hạn là gia tài cố định và thắt chặt, những khoản phải thu dài hạn, bất động sản góp vốn đầu tư, những khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn và gia tài dài hạn khác. Yếu tố này biểu lộ trị giá những loại gia tài không được phản ánh trong chỉ tiêu gia tài thời gian ngắn .

Xem thêm  Dòng tiền trong lĩnh vực chứng khoán là gì? Dòng tiền và Chỉ số dòng tiền

Tổng tài sản (270=200-100) trong bảng cân đối kế toán

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá gia tài tại thời gian báo cáo giải trình mà doanh nghiệp hiện có. Tổng tài sản gồm có gia tài thời gian ngắn và gia tài dài hạn .

Nợ phải trả (300 = 310 + 330)

Tại thời điểm báo cáo bảng cân đối kế toán, đây là yếu tố phản ánh toàn bộ số nợ phải trả của doanh nghiệp. Nó gồm tổng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Nợ ngắn hạn (310) trong bản cân đối kế toán

Nợ thời gian ngắn phản ánh tổng giá trị những khoản nợ của doanh nghiệp còn phải trả có thời hạn giao dịch thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì. Chẳng hạn như : Phải trả người bán, phải trả người lao động, lệch giá chưa thực thi, những khoản vay và nợ thuê kinh tế tài chính thời gian ngắn, thuế và những khoản phải nộp Nhà nước, ngân sách phải trả, phải trả nội bộ, dự trữ phải trả … Chúng đều được nhìn nhận tại thời gian lập báo cáo giải trình .

Nợ dài hạn (330) trong bảng cân đối kế toán

Nợ dài hạn là tổng giá trị những khoản nợ dài hạn gồm có những khoản nợ có thời hạn thanh toán giao dịch còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình. Đó là những khoản phải trả người bán, vay và nợ thuê kinh tế tài chính dài hạn, phải trả nội bộ, những khoản phải trả dài hạn khác, … tại thời gian báo cáo giải trình kế toán .

ý nghĩa các yếu tố trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp

Vay và nợ thuê kinh tế tài chính dài hạn được coi là nợ dài hạn của doanh nghiệp .

Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)

Đây là yếu tố phản ánh toàn bộ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo bảng cân đối kế toán. Nó gồm vốn chủ sở hữu và nguồn chi phí khác.

Vốn chủ sở hữu (410) trong bản cân đối kế toán

Nợ thời gian ngắn phản ánh tổng giá trị những khoản nợ của do
Vốn chủ sở hữu phản ánh những khoản vốn kinh doanh thương mại thuộc chiếm hữu của cổ đông, thành viên góp vốn. Bao gồm : những quỹ trích từ doanh thu sau thuế và doanh thu sau thuế chưa phân phối, vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu, chênh lệch tỷ giá, chênh lệch nhìn nhận lại gia tài …

Nguồn chi phí khác (430) trong bảng cân đối kế toán

Nguồn ngân sách khác phản ánh tổng số kinh phí đầu tư sự nghiệp, dự án Bất Động Sản được cấp để tiêu tốn cho hoạt động giải trí sự nghiệp, dự án Bất Động Sản ( sau khi trừ đi những khoản chi sự nghiệp, dự án Bất Động Sản ) ; Nguồn kinh phí đầu tư đã hình thành gia tài cố định và thắt chặt tại thời gian báo cáo giải trình .

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)

Tổng cộng nguồn vốn là yếu tố phản ánh tổng số những nguồn vốn hình thành gia tài tại thời gian báo cáo giải trình của doanh nghiệp. Tổng cộng nguồn vốn gồm có nợ phải trả và vốn chủ chiếm hữu .

Ý nghĩa các yếu tố trong Bảng cân đối kế toán

Tổng cộng nguồn vốn biểu lộ những nguồn vốn hình thành gia tài của doanh nghiệp .

Tổng hợp các bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán Vinamilk Quý I/2020

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1580373596-f6faf7c34a83e98a49c6c57c88823874755b2d7064e7961d7692a60abf909461.pdf

Bảng cân đối kế toán Agribank Quý IV/2019

https://www.agribank.com.vn/wcm/connect/2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f/BAO+CAO+TAI+CHINH+HOP+NHAT+2019_AGRIBANK-%C4%91%C3%A3+n%C3%A9n.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f-n9v.F7R

Báo cáo tài chính ACB Quý IV/2020

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTC/VN/QUY%204/ACB_Baocaotaichinh_Q4_2020_Hopnhat.pdf

Bảng cân đối kế toán BIDV Quý II/2020

https://www.bidv.com.vn/wps/wcm/connect/c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12/BIDV_BCTC+RNH+QII.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12-nev96Hv

Qua đây, bạn có thể thấy rằng bảng cân đối kế toán có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nhìn vào nó, bạn có thể đánh giá tình trạng tài chính, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh; trình độ sử dụng vốn, các cơ hội, triển vọng của doanh nghiệp; sự tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đây của MIFI đã giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về bảng cân đối kế toán.

>>> Tìm hiểu thêm về nghiệp vụ kế toán thuế

BÌNH CHỌN : Hãy bầu chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu dụng.

Xếp hạng 5 / 5. Số phiếu 3

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *