Khái niệm phân loại và bản chất của nguồn vốn đầu tư – Khái niệm, phân loại và bản chất của nguồn – StuDocu

Khái niệm, phân loại và bản

chất của nguồn vốn đầu tư

Bởi : Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Khái niệm:

Vốn đầu tư:

Là nguồn lực tích luỹ được cuả xã hội, cơ sở sản xất kinh doanh thương mại dịch vụ, tiết kiệm chi phí của dân, kêu gọi từ quốc tế được bộc lộ dưới những dạng tiền tệ những loại hoặc hàng hoá hữu hình, hàng hoá vô hình dung và hàng hoá đặc biệt quan trọng khác .

Nguồn vốn đầu tư

Là những kênh tập trung chuyên sâu và phân phối cho vốn đầu tư tăng trưởng cung ứng nhu yếu chung của nhà nước và xã hội .

Phân loại NVĐT

Nguồn vốn trong nước

 • Nguồn vốn nhà nước.

Nguồn vốn đầu tư nhà nước gồm có nguồn vốn của ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của nhà nước và nguồn vốn đầu tư tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước .
Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước : Đây chính là nguồn chi của ngân sách Nhà nước cho đầu tư. Đó là một nguồn vốn đầu tư quan trọng trong chiến lựơc tăng trưởng kinh tế tài chính

 • xã hội của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này thường được sử dụng cho các dự án kết cấu
  kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ cho các dự án của doanh nghiệp đầu tư vào
  lĩnh vực cần sự tham gia của Nhà nước, chi cho các công tác lập và thực hiện các quy
  hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị và
  nông thôn.

Vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước : Cùng với quy trình thay đổi và Open, tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước ngày càng đóng vai trò đáng kể trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Nguồn vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước có tính năng tích cực trong việc giảm đáng kể việc bao cấp vốn trực tiếp của Nhà nước. Với chính sách tín dụng thanh toán, những đợn vị sử dụng nguồn vốn này phải bảo vệ nguyên tắc hoàn trả vốn vay. Chủ đàu tư là người vay vốn phải tính kỹ hiệu suất cao đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm ngân sách và chi phí hơn. Vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của Nhà nước là một hình thức quá độ chuyển từ hình thức cấp phép ngân sách sang phương pháp tín dụng thanh toán so với những dự án Bất Động Sản có năng lực tịch thu vốn trực tiếp .
Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp Nhà nước : Được xác lập là thành phần chủ yếu trong nền kinh tế tài chính, những doanh nghiệp Nhà nước vẫn nắm giữ một khối lượng vốn khá lớn. Mặc dù vẫn còn 1 số ít hạn chế nhưng nhìn nhận một cách công minh thì khu vực thì khu vực kinh tế tài chính Nhà nước với sự tham gia của những doanh nghiệp Nhà nước vẫn đóng một vai trò chủ yếu trong nền kinh tế tài chính nhiều thành phầnới chủ trương liên tục thay đổi doanh nghiệp Nhà nước, hiệu suất cao hoạt động giải trí của khu vực kinh tế tài chính này ngày càng được chứng minh và khẳng định, tích luỹ của những doanh nghiệp Nhà nước ngày càng ngày càng tăng và góp phần đáng kể vào tổng quy mô vốn đầu tư của toàn xã hội .

 • Nguồn vốn từ khu vực tư nhân.
Xem thêm  SCF Token Là Gì? Có Nên Đầu Tư Đồng Tiền Ảo Đa Cấp SCF không?

Nguồn vốn từ khu vực tư nhân gồm có phần tiết kiệm ngân sách và chi phí của dân cư, phần tích luỹ của những doanh nghiệp dân doanh, những hợp tác xã. Theo nhìn nhận sơ bộ, khu vực kinh tế tài chính ngoài Nhà nước vẫn chiếm hữu một lượng vốn tiềm năng rất lớn mà cuă được kêu gọi triệt để .
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế tài chính của quốc gia, một bộ phận không nhỏ trong dân cư có tiềm năng về vốn do có nguồn thu nhập ngày càng tăng hay do tích luỹ tryuền thống. Nhìn tổng quan nguồn vốn tiềm năng trong dân cư không phải là nhỏ, sống sót dưới dạng vàng, ngoại tệ, tiền mặt … nguồn vốn này giao động bằng 80 % tổng nguồn vốn kêu gọi của hàng loạt mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước. Vốn của dân cư phụ thuộc vào vào thu nhập và tiêu tốn của những hộ mái ấm gia đình. Quy mô của những nguồn tiết kiệm chi phí này nhờ vào vào :

 • Trình độ phát triển của đất nước (ở những nước có trình độ phát triển thấp
  thường có quy mô và tỷ lệ tiết kiệm thấp).
 • Tập quán tiêu dùng của dân cư.
 • Chính sách động viên của Nhà nước thông qua chính sách thuế thu nhập và các
  khoản đóng góp với xã hội.

Thị Trường vốn .
Thị Trường vốn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước có nền kinh tế thị trường. Nó là kênh bổ trợ những nguồn vốn trung và dài hạn cho những chủ đầu tư – gồm có cả Nhà nước và những mô hình doanh nghiệp. Thị trường vốn mà
Điều kiện ưu đẫi dành cho loại vốn này không thuận tiện như so với nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, bù lại nó có ưu điểm rõ ràng là không có gắn với những ràng buộc về chính trị, xã hội. Mặc dù vậy, thủ tục vay so với nguồn vốn này thường là tương đối khắc nghiệt, thời hạn trả nợ khắt khe, mức lãi suất vay cao là những trở ngại không nhỏ so với những nước nghèo .
Do được nhìn nhận là mức lãi suất vay tương đối cao cũng như sự thận trọng trong kinh doanh thương mại ngân hàng nhà nước ( tính rủi ro đáng tiếc ở nước đi vay, của thị trường quốc tế và khuynh hướng lãi suất vay quốc tế ), nguồn vốn tín dụng thanh toán của những ngân hàng nhà nước thương mại thường được sử dụng hầu hết để phân phối nhu yếu xuất khẩu và thường là thời gian ngắn. Một bộ phận của nguồn vốn này hoàn toàn có thể được dùng để đầu tư tăng trưởng. Tỷ trọng của nó hoàn toàn có thể ngày càng tăng nếu triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế tài chính là lâu bền hơn, đặc biệt quan trọng là tăng trưởng xuất khẩu của nước đi vay là sáng sủa .

 • Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Xem thêm  File excel quản lý tài chính doanh nghiệp được sử dụng phổ biến hiện nay

Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài có đặc điểm cơ bản khác nguồn vốn nước ngoài khác
là việc tiếp nhận nguồn vốn này không phát sinh nợ cho nước tiếp nhận. Thay vì nhận
lãi suất trên vốn đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận được phần lợi nhuận thích đáng khi dự án
đầu tư hoạt động có hiệu quả. Đầu tư trực tiếp nước ngoài mang theo toàn bộ tài nguyên
kinh doanh vào nước nhận vốn nên có thể thúc đẩy phát triển ngành nghề mới, đặc biệt
là những ngành đòi hỏi cao về trình độ kỹ thuật, công nghệ hay cần nhiều vốn. Vì thế
nguồn vốn này có tác dụng cực kỳ to lớn đối với quá trình công nghiệp hoá, chuyển dịch
cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trưởng nhanh ở các nước nhận đầu tư.

 • Thị trường vốn quốc tế.

Với khuynh hướng toàn cầu hoá, mối link ngày càng tăng của những thị trường vốn vương quốc vào mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính quốc tế đã tạo nên vẻ phong phú vế những nguồn vốn cho mỗi vương quốc và làm tăng khối lượng vốn lưu chuyển trên khoanh vùng phạm vi toàn thế giới. Ngay tại nhiều nước đang tăng trưởng, dòng vốn đầu tư qua đầu tư và chứng khoán cũng ngày càng tăng can đảm và mạnh mẽ. Mặc dù vào nửa cuối những năm 1990, có sự Open của 1 số ít cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính nhưng đến cuối năm 1999 khối lượng thanh toán giao dịch sàn chứng khoán tại những thị trường mới nổi vẫn đáng kể. Riêng năm 1999, dòng vốn đầu tư dưới dạng CP vào Châu á đã tăng gấp 3 lần năm 1998, đạt 15 tỷ USD .

Bản chất của nguồn vốn đầu tư

Xét về bản chất, nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tiết kiệm ngân sách và chi phí hay tích luỹ mà nền kinh tế tài chính hoàn toàn có thể kêu gọi được để đưa vào quy trình tái sản xuất xã hội. Điều này được cả kinh tế tài chính học cổ xưa, kinh tế tài chính chính trị học Mác – Lênin và kinh tế tài chính học tân tiến chứng tỏ .

Trong tác phẩm “Của cải của dân tộc” (1776), Adam Smith, một đại diện điển hình
của trường phái kinh tế học cổ điển đã cho rằng: “Tiết kiệm là nguyên nhân trực tiếp gia
tăng vốn. Lao động tạo ra sản phẩm để tích luỹ cho quá trình tiết kiệm. Nhưng dù có tạo
ra bao nhiêu chăng nữa, nhưng không có tiết kiệm thì vốn không bao giờ tăng lên”.

Sang thế kỷ XIX, khi nghiên cứu và điều tra về cân đối kinh tế tài chính, về những mối quan hệ giữa những khu vực của nền sản xuất xã hội, về những yếu tố trực tiếp tương quan đến tích luỹ, C. Mác đã chứng tỏ rằng : Trong một nền kinh tế tài chính hai khu vực, khu vực I sản xuất tư liệu sản xuất và khu vực II sản xuất tư liệu tiêu dùng. Cơ cấu tổng giá trị của từng khu vực đều gồm có ( c + v + m ) trong đó c là phần tiêu tốn vật chất, ( v + m ) là phần giá trị mới tạo ra. Khi đó, điều kiện kèm theo để bảo vệ tái sản xuất lan rộng ra không ngừng thì nền sản xuất xã hội phải bảo vệ ( v + m ) của khu vực I lớn hơn tiêu tốn vật chất ( c ) của khu vực II. Tức là :
( v + m ) I > cII
Hay nói cách khác :
( c + v + m ) I > cII + cI
Điều này có nghĩa rằng, tư liệu sản xuất được tạo ra ở khu vực I không chỉ bồi hoàn tiêu tốn vật chất của hàng loạt nền kinh tế tài chính ( của cả hai khu vực ) mà còn phải dư thừa để đầu tư làm tăng quy mô tư liệu sản xuất trong quy trình sản xuất tiếp theo .
Đối với khu vực II, nhu yếu phải bảo vệ :
( c + v + m ) II < ( v + m ) I + ( v + m ) Có nghĩa là hàng loạt giá trị mới của cả hai khu vực phải lớn hơn giá trị mẫu sản phẩm sản xuất ra của khu vực II. Chỉ khi điều kiện kèm theo này được thoả mãn, nền kinh tế tài chính mới hoàn toàn có thể dành một phần để tái sản xuất lan rộng ra. Từ đó quy mô vốn đầu tư cũng sẽ ngày càng tăng . Như vậy để bảo vệ ngày càng tăng nguồn lực cho sản xuất, ngày càng tăng quy mô đầu tư, một mặt phải tăng cường sản xuất tư liệu sản xuất ở khu vực I, đồng thời phải sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí tư liệu sản xuất ở cả hai khu vực. Mặt khác phải tăng cường sản xuất tư liệu tiêu dùng ở khu vực II, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí tư liệu tiêu dùng ở cả hai khu vực .

Xem thêm  TOP +10 cách KIẾM TIỀN ONLINE tại nhà tốt nhất 2021

Với phân tích như trên, chúng ta thấy rằng theo quan điểm của Các, con đường cơ
bản và quan trọng về lâu dài để tái sản xuất mở rộng là phát triển sản xuất và thực hành
tiết kiệm cả ở trong sản xuất và tiêu dùng. Hay nói cách khác, nguồn lực cho đầu tư tái
sản xuất mở rộng chỉ có thể được đáp ứng do sự gia tăng sản xuất và tích luỹ của nền
kinh tế.

Quan điểm về bản chất của nguồn vốn đầu tư lại tiếp tục được các nhà kinh tế học hiện
đại chứng minh. Trong tác phẩm nổi tiếng “Lý thuyết tổng quan về việc làm, lãi suất

CA = S – I

Trong đó : CA là thông tin tài khoản vãng lai ( current account )
Như vậy, trong nền kinh tế tài chính mở nếu như nhu yếu đầu tư lớn hơn tích luỹ nội bộ nền kinh tế tài chính và thông tin tài khoản vãng lai bị thâm hụt thì hoàn toàn có thể kêu gọi vốn đầu tư từ quốc tế. Khi đó đầu tư quốc tế hoặc vay nợ hoàn toàn có thể trở thành một trong những nguồn vốn đầu tư quan trọng của nền kinh tế tài chính. Nếu tích luỹ của nền kinh tế tài chính lớn hơn nhu yếu đầu tư trong nước trong điều kiện kèm theo thặng dư thông tin tài khoản vãng lai thì vương quốc đó hoàn toàn có thể đầu tư vốn ra quốc tế hoặc cho quốc tế vay vốn nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao sử dụng vốn của nền kinh tế tài chính .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *