Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 – PGS.TS Trần Thị Thái Hà.pdf (Bài giảng Đầu tư tài chính) | Tải miễn phí

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 – PGS.TS Trần Thị Thái Hà

pdf

Số trang Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
28
Cỡ tệp Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
557 KB
Lượt tải Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
0
Lượt đọc Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà
0
Đánh giá Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

4.1 (
4 lượt)

28557 KB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 28 trang, để tải xuống xem không thiếu hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương
CẤU TRÚC THỜI HẠN
CỦA LÃI SUẤT

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Những nội dung chính
• Đường cong lợi suất

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Giới thiệu đường cong lợi suất
• Các trái phiếu với thời hạn khác nhau thường
được bán tại những mức YTM khác nhau.
• Mối quan hệ lợi suất – thời hạn dưới dạng biểu
đồ: đường cong lợi suất. Là đồ thị biểu diễn
YTM là hàm số của thời gian cho tới đáo hạn.
• Là vấn đề trung tâm của định giá trái phiếu
• Là xuất phát điểm của việc thiết kế chiến lược
danh mục có thu nhập cố định.
• Các hình dạng: thoải; dốc lên; dốc xuống; hình
bướu.

Xem thêm  Khám phá Amazon - “Ông vua” bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Định giá trái phiếu
• Quan sát: Lợi suất trên những trái phiếu có thời
hạn khác nhau thường không bằng nhau.
• → cần phải định giá một trái phiếu coupon có
những khoản thanh toán ở những thời điểm khác
nhau như thế nào?
• Ví dụ: các trái phiếu zero Kho bạc với thời hạn 1, 2
3 và 4 năm được bán với YTM lần lượt bằng 5%,
6%, 7% và 8%.
– Lãi suất nào sẽ được sử dụng để chiết khấu các dòng
tiền của một trái phiếu coupon?

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Ví dụ
• Lợi suất và giá của các trái phiếu Zero-coupon (mệnh
giá = 1000$).
• Bảng 1
Thời hạn
(năm)
1

2
3
4

CuuDuongThanCong.com

YTM (%)

Giá

5%

952,38$ = 1000$/1,05

6
7
8

890,00$ = 1000$/1,062
816,30$ = 1000$/1,073
735,03$ = 1000$/1,084

https://fb.com/tailieudientucntt

“Tách” trái phiếu Kho bạc
– Ví dụ: 1 trái phiếu Kho bạc Mỹ, thời hạn 1 năm, mệnh
giá 1000$, lãi suất cuống phiếu 10%, trả lãi hai lần
mỗi năm, tương đương với:
• 1 chứng khoán zero có thời hạn 6 tháng, mệnh
giá 50$, (Zero 1), và
• 1 chứng khoán zero có thời hạn 12 tháng, mệnh
giá (50$ + 1000$), tức bằng khoản lãi định kỳ cuối
cùng, cộng với khoản gốc của trái phiếu Kho bạc
(Zero 2).
– Nhận xét: Với một trái phiếu coupon, mỗi dòng tiền
của nó, lãi và gốc, đều có thể được bán ra với tư
cách là một trái phiếu “zero” độc lập, (chứng khoán
“stripped”).
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

• Hệ quả: giá trị của toàn bộ trái phiếu coupon
phải đúng bằng tổng giá trị của từng dòng tiền
của nó, được mua từng khoản một trên thị
trường STRIPS.
Vcoupon = Vzero 1 + Vzero 2 + …
• Nếu không bằng nhau?
– Giao dịch ác-bít được thực hiện, phi rủi ro.
– Nếu Vcoupon < Vzero 1 + Vzero 2 : Mua trái phiếu coupon, bán các trái phiếu zero trên thị trường STRIPS, hoặc – Nếu Vcoupon > Vzero 1 + Vzero 2 : Mua các trái phiếu zero,
bán trái phiếu coupon.

Xem thêm  Quốc hữu hóa là gì? Hiệu lực của đạo luật quốc hữu hóa?

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Ví dụ: định giá trái phiếu coupon
• Định giá một trái phiếu Kho bạc 10%, 3 năm, trả lãi
hàng năm, mệnh giá 1000$.
• Giá trị của trái phiếu này phải bằng giá trị của một
gói các trái phiếu zero, được chiết khấu theo tỷ lệ
tương ứng.
V

100
1, 05

100
1, 06

1100
2

1, 07

3

95, 238

89, 000

897, 928

• Tính YTM của trái phiếu coupon: 6,88%

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

1082 ,17 $

• Nhận xét:
YTM (coupon 3 năm) < YTM (zero ba năm) (6,88% < 7%) Trái phiếu coupon 3 năm tương đương với một danh mục gồm ba trái phiếu zero có thời hạn tương ứng với các dòng tiền. • → Nếu lãi suất cuống phiếu khác nhau, các trái phiếu có cùng thời hạn nói chung sẽ không có cùng lợi suất đáo hạn. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Định nghĩa đường cong lợi suất • “Yield curve” có nhiều hàm nghĩa – Đường cong lợi suất thuần túy: chỉ lợi suất của các trái phiếu Kho bạc được chia tách (zero-coupon), tức YTM của chúng trong quan hệ với thời hạn. – Đường cong lợi suất hiện hành (on-the-run yield curves): thể hiện YTM như là hàm số của thời hạn của những trái phiếu coupon mới phát hành, được bán theo mệnh giá; thường được công bố trên báo chí tài chính. – Có thể có những khác biệt đáng kể giữa hai đường cong này. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *