badges tiếng Anh là gì?

badges tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng badges trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ badges tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm badges tiếng Anh
badges
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ badges

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: badges tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

badges tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ badges trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ badges tiếng Anh nghĩa là gì.

badge /beid/

* danh từ
– huy hiệu, phù hiệu; quân hàm, lon
– biểu hiện, vật tượng trưng; dấu hiệu
=chains are a badge of slavery+ xiềng xích là biểu hiện của sự nô lệ

badge
– (Tech) dấu hiệu, huy hiệu, thẻ nhân viên

Thuật ngữ liên quan tới badges

Tóm lại nội dung ý nghĩa của badges trong tiếng Anh

badges có nghĩa là: badge /beid/* danh từ- huy hiệu, phù hiệu; quân hàm, lon- biểu hiện, vật tượng trưng; dấu hiệu=chains are a badge of slavery+ xiềng xích là biểu hiện của sự nô lệbadge- (Tech) dấu hiệu, huy hiệu, thẻ nhân viên

Đây là cách dùng badges tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ badges tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

badge /beid/* danh từ- huy hiệu tiếng Anh là gì?
phù hiệu tiếng Anh là gì?
quân hàm tiếng Anh là gì?
lon- biểu hiện tiếng Anh là gì?
vật tượng trưng tiếng Anh là gì?
dấu hiệu=chains are a badge of slavery+ xiềng xích là biểu hiện của sự nô lệbadge- (Tech) dấu hiệu tiếng Anh là gì?
huy hiệu tiếng Anh là gì?
thẻ nhân viên

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *