Hỏi đáp về Luật An ninh mạng

10b0e5c71c34b4df634af831391ee9fa.png

Câu 1: Luật An ninh mạng có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 trải qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực hiện hành thi hành từ 01/01/2019 .

Câu 2: Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng là gì?

Luật An ninh mạng được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV trải qua với tỉ lệ 86.86 % gồm 7 chương, 43 điều, lao lý những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống thông tin quan trọng về an ninh vương quốc ; phòng ngừa, giải quyết và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, tiến hành hoạt động giải trí bảo vệ an ninh mạng và pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .

Câu 3: Khái niệm “an ninh mạng”, “không gian mạng”?

4e3adaa1b2ce17ab462613a014d460ca.png

Được lao lý tại Điều 2 của Luật An ninh mạng :“ An ninh mạng ” là sự bảo vệ hoạt động giải trí trên khoảng trống mạng không gây phương hại đến an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ( Khoản 1 ) .“ Không gian mạng ” là mạng lưới liên kết của hạ tầng công nghệ thông tin, gồm có mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, mạng lưới hệ thống thông tin, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, cơ sở tài liệu ; là nơi con người thực thi những hành vi xã hội không bị số lượng giới hạn bởi khoảng trống và thời hạn ( Khoản 2 ) .

Câu 4: Nhà nước ta có chính sách gì đối với an ninh mạng?

68ccc3c4633cde5b7a1fd07500df705a.png

Chính sách của Nhà nước ta so với an ninh mạng được lao lý đơn cử tại Điều 3 Luật An ninh mạng :1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến và đối ngoại .2. Xây dựng khoảng trống mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .3. Ưu tiên nguồn lực thiết kế xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng ; nâng cao năng lượng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo vệ an ninh mạng ; ưu tiên góp vốn đầu tư cho nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ an ninh mạng .4. Khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo để tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo vệ an ninh mạng, giải quyết và xử lý những rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa an ninh mạng ; nghiên cứu và điều tra, tăng trưởng công nghệ tiên tiến, loại sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm mục đích bảo vệ an ninh mạng ; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng .5. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng .

Câu 5: Các hành vị bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

Các hành vi bị nghiêm cấm được lao lý tại Điều 8 Luật An ninh mạng :1. Sử dụng khoảng trống mạng để thực thi hành vi sau đây :a ) Hành vi lao lý tại khoản 1 Điều 18 của Luật này ;b ) Tổ chức, hoạt động giải trí, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, huấn luyện và đào tạo, giảng dạy người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;c ) Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc ;

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

đ ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua và bán người ; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác ; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất của hội đồng ;e ) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội .2. Thực hiện tiến công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng ; gây sự cố, tiến công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển và tinh chỉnh, làm xô lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại mạng lưới hệ thống thông tin quan trọng về an ninh vương quốc .3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện đi lại, ứng dụng hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động giải trí của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, mạng lưới hệ thống thông tin, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, phương tiện đi lại điện tử ; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động giải trí của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, mạng lưới hệ thống thông tin, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý và tinh chỉnh và điều khiển thông tin, phương tiện đi lại điện tử ; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng lưới hệ thống thông tin, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý và điều khiển và tinh chỉnh thông tin, cơ sở tài liệu, phương tiện đi lại điện tử của người khác .4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động giải trí của lực lượng bảo vệ an ninh mạng ; tiến công, vô hiệu hóa trái pháp lý làm mất công dụng giải pháp bảo vệ an ninh mạng .5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động giải trí bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi, an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể hoặc để trục lợi .6. Hành vi khác vi phạm pháp luật của Luật này .

Câu 6: Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng có vi phạm quyền con người, “bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận”, trùng dẫm với các văn bản quy phạm pháp luật khác không?

Luật An ninh mạng pháp luật những hành vi bị nghiêm cấm, gồm 06 nhóm hành vi chính, gồm có những hành vi gây phương hại đến chính sách và nhà nước CHXHCN Nước Ta, độc lập, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh vương quốc, trật tự bảo đảm an toàn xã hội, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể. Những hành vi bị nghiêm cấm này đã được lao lý trong 1 số ít văn bản quy phạm pháp luật trong nước như Bộ luật Hình sự ( 29 hành vi đơn cử ). Do đa phần là hành vi vi phạm pháp lý đã được lao lý và dẫn chiếu từ đời sống trong thực tiễn lên khoảng trống mạng, 1 số ít hành vi cũng được 1 số ít văn bản luật của vương quốc khác pháp luật nên không có địa thế căn cứ để cho rằng, những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng “ có vi phạm quyền con người ”, “ bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận ”. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản, việc pháp luật những nội dung này không chồng chéo và không ảnh hưởng tác động tới những văn bản quy phạm pháp luật khác, vì đây là một miền mới, một khoảng trống mới và chưa có lao lý nào để ngăn cấm những hành vi này trên khoảng trống mạng .

Câu 7: Luật An ninh mạng có tạo “sân chơi” bình đẳng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tham gia hoạt động trên không gian mạng?

Doanh nghiệp trong và ngoài nước được bảo vệ như nhau trước những hành vi vi phạm pháp lý trên khoảng trống mạng như tung tin thất thiệt về mẫu sản phẩm, dịch vụ, cạnh tranh đối đầu không lành mạnh, xâm phạm sở hữu trí tuệ, bí hiểm kinh doanh thương mại, chiếm đoạt gia tài, tiến công phủ nhận dịch vụ. Tạo sự bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp quốc tế về thủ tục pháp lý, từ đăng kí kinh doanh thương mại, xin cấp phép dịch vụ, thanh tra, kiểm tra, thuế, có điều kiện kèm theo cạnh tranh đối đầu công minh, chống độc quyền, thao túng giá. Tạo thời cơ tăng trưởng cho những doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông và an ninh mạng khi Luật An ninh mạng hướng đến kiến thiết xây dựng nền công nghệ tiên tiến an ninh mạng tự chủ, phát minh sáng tạo .

Câu 8: Luật An ninh mạng có ngăn cản, xâm phạm quyền tự do ngôn luận hay không?

Không! Luật An ninh mạng không ngăn cản, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

Các hoạt động giải trí liên lạc, trao đổi, đăng tải, san sẻ thông tin, mua và bán, kinh doanh thương mại, thương mại vẫn diễn ra thông thường trên khoảng trống mạng, không hề bị ngăn cản, miễn là những hoạt động giải trí đó không vi phạm pháp lý Nước Ta. Công dân hoàn toàn có thể làm bất kỳ điều gì trên khoảng trống mạng mà pháp lý không cấm. Ngược lại, Luật An ninh mạng bảo vệ cho những hoạt động giải trí tự do ngôn luận, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể khi mua và bán, kinh doanh thương mại, trao đổi, thương mại trên khoảng trống mạng .

Câu 9: Luật An ninh mạng có kiểm soát toàn bộ thông tin cá nhân của công dân hay không?

Không! Chỉ khi phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng thì Luật An ninh mạng mới yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin cá nhân có liên quan tới hành vi vi phạm đó.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận thông tin cá thể của người sử dụng có hoạt động giải trí vi phạm pháp lý với trình tự thủ tục khắt khe ( bằng văn bản ), được những cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các pháp luật trong Bộ luật Tố tụng Hình sự và những văn bản có tương quan đã lao lý rõ về việc quản trị, sử dụng thông tin được cung ứng để ship hàng tìm hiểu, giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý .

Câu 10: Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có lạm quyền trong xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng hay không?

Không! Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng không thể lạm quyền bởi vì:

1. Khi phát hiện thông tin vi phạm pháp luật hoặc khi có khiếu kiện, tố cáo về thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng sẽ gửi trưng cầu giám định tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật  để đánh giá mức độ vi phạm, khả năng tác động, ảnh hưởng, thiệt hại tới quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Tùy theo mức độ vi phạm và chứng cứ tích lũy được theo pháp luật của pháp lý, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng sẽ đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý theo pháp luật của Bộ luật Hình sự hoặc Bộ luật Dân sự .3. Để ngăn ngừa năng lực lạm quyền của lực lượng chuyên trách, Khoản 5 Điều 8 Luật An ninh mạng đã nghiêm cấm hành vi tận dụng hoặc lạm dụng hoạt động giải trí bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi, an ninh vương quốc, trật tự bảo đảm an toàn xã hội, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể để trục lợi .4. Các tài liệu, thông tin tích lũy được quản trị theo lao lý của Bộ luật Tố tụng hình sự về chứng cứ và những pháp luật về bảo mật thông tin thông tin khác của nước ta như Pháp lệnh Bảo vệ bí hiểm nhà nước .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *