Accounting Department là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Accounting Department
Tiếng Việt Bộ Phận Kế Toán; Phòng Tài Vụ
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Accounting Department là gì?

Kế toán là quy trình ghi lại những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính tương quan đến một doanh nghiệp. Quy trình kế toán gồm có tóm tắt, nghiên cứu và phân tích và báo cáo giải trình những thanh toán giao dịch này cho những cơ quan giám sát, cơ quan quản trị và đơn vị chức năng thu thuế. Báo cáo kinh tế tài chính được sử dụng trong kế toán là một bản tóm tắt ngắn gọn những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính trong một kỳ kế toán, tóm tắt hoạt động giải trí của một công ty, tình hình kinh tế tài chính và những luồng tiền .

  • Accounting Department là Bộ Phận Kế Toán; Phòng Tài Vụ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Accounting Department nghĩa là Bộ Phận Kế Toán; Phòng Tài Vụ.

Kế toán là một trong những tính năng quan trọng so với hầu hết mọi doanh nghiệp. Nó hoàn toàn có thể được giải quyết và xử lý bởi một người ghi sổ, một kế toán tại một công ty nhỏ hay bởi những bộ phận kinh tế tài chính lớn với hàng chục nhân viên cấp dưới tại những công ty lớn hơn. Các báo cáo giải trình được tạo ra bởi những luồng kế toán khác nhau như kế toán ngân sách và kế toán quản trị, là vô giá trong việc giúp ban quản trị đưa ra những quyết định hành động kinh doanh thương mại sáng suốt .

 

Definition: Accounting is the process of recording financial transactions pertaining to a business. The accounting process includes summarizing, analyzing and reporting these transactions to oversight agencies, regulators and tax collection entities. The financial statements used in accounting are a concise summary of financial transactions over an accounting period, summarizing a company’s operations, financial position and cash flows.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ về Kế toán

Để minh họa kế toán bút toán kép, hãy tưởng tượng một doanh nghiệp gửi hóa đơn cho một trong những khách hàng của mình. Kế toán sử dụng phương pháp bút toán kép ghi nợ các khoản phải thu chuyển đến bảng cân đối kế toán và ghi có vào doanh thu bán hàng chuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi người mua thanh toán giao dịch hóa đơn, kế toán ghi có những khoản phải thu và ghi nợ tiền mặt. Kế toán kép còn được gọi là cân đối sổ sách, vì toàn bộ những bút toán kế toán được cân đối với nhau. Nếu những bút toán không cân đối, kế toán biết rằng có một sai sót nào đó trong sổ cái .

 

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Accounting Department

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Accounting Department là gì? (hay Bộ Phận Kế Toán; Phòng Tài Vụ nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Department là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Department / Bộ Phận Kế Toán; Phòng Tài Vụ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *