10 Chỉ tiêu tài chính phân tích cấu trúc lợi nhuận dành cho nhà đầu tư: MWG lợi nhuận từ đâu?

10 Chỉ tiêu tài chính phân tích cấu trúc lợi nhuận dành cho nhà đầu tư: MWG lợi nhuận từ đâu?

Hãy cùng nhau khám phá 10 chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất để hiểu rõ hơn về nguồn gốc lợi nhuận của doanh nghiệp, với ví dụ của Công ty Cổ phần Đầu tư thế giới di động (MWG).

10 Chỉ tiêu tài chính phân tích cấu trúc lợi nhuận dành cho nhà đầu tư: MWG lợi nhuận từ đâu?
10 Chỉ tiêu tài chính phân tích cấu trúc lợi nhuận dành cho nhà đầu tư: MWG lợi nhuận từ đâu?

1. Chỉ tiêu ROE (Return on Equity)

ROE là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, giúp đánh giá hiệu suất sinh lời của một công ty. Chúng ta cần xem xét ROE để biết lợi nhuận của cổ đông đến từ đâu.

2. Chỉ tiêu DuPont ROE

Chia ra làm ba chỉ tiêu: lợi nhuận trên tổng tài sản, tổng tài sản trên vốn chủ, và đòn bẩy tài chính. Bằng cách này, chúng ta có thể đánh giá lợi nhuận dựa trên các chỉ số liên quan đến tài sản và nợ của doanh nghiệp.

3. Biên lợi nhuận ròng

Biên lợi nhuận ròng là lợi nhuận gộp trên doanh thu sau khi trừ đi các chi phí. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp.

4. Vòng quay tổng tài sản

Vòng quay tổng tài sản đo lường hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh thu. Nó cho biết mỗi đồng tài sản được sử dụng sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.

Xem thêm  Bắt đầu tiết kiệm từ khi nào?| Podcast Tiền Thân

5. Cấu trúc vốn

Cấu trúc vốn đo lường tỷ lệ tài sản được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và vốn vay. Chỉ tiêu này cho biết mức độ tài trợ đối với tổng tài sản của doanh nghiệp.

6. Doanh thu

Doanh thu đo lường quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cho biết mức độ tăng trưởng của nó.

7. Tổng nợ doanh nghiệp

Tổng nợ doanh nghiệp đo lường mức độ tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và vốn vay. Nó giúp đánh giá cấu trúc vốn và mức độ rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

8. Nợ vay

Nợ vay chỉ ra mức độ tài trợ bằng vốn vay và ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp.

9. Doanh thu trên tổng tài sản

Doanh thu trên tổng tài sản cho biết mức độ tăng trưởng doanh thu so với tổng tài sản và quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

10. Lợi nhuận sau thuế

Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế được ảnh hưởng bởi tất cả các chỉ tiêu trên và cho biết lợi nhuận cuối cùng mà cổ đông nhận được.

Các chỉ tiêu tài chính này, dựa trên báo cáo tài chính của công ty, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc lợi nhuận của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp cây đúng hàng để phân tích và đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp. Hãy đặt những câu hỏi, chia sẻ góp ý hoặc thảo luận thêm để hiểu rõ hơn về các chỉ tiêu tài chính này.

Xem thêm  Mua vàng vào ngày vía Thần Tài: Tâm linh hay đầu tư?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *